Stromend Water in Manjuwa : Een droom is in vervulling gegaan!

April 2021

In 2019 werd aan Bikas gevraagd om te helpen bij een waterproject voor de Mahure dorpen in het Kavre district. Na de aardbeving van 2015 kregen de dorpen geen water meer en waren de mensen genoodzaakt om ver af te dalen om hun dagelijks water te halen. Vele uren per dag waren vooral vrouwen en kinderen met deze zware taak bezig. Nog geen anderhalf jaar later kunnen we met grote fierheid melden dat dit project tot een goed einde is gebracht...

Het Kalidevi Schoolproject

Mei 2020

We gingen reeds in op de werking van één van onze partners in Nepal, CEPP. CEPP – Centre for Educational Policies and Practices – wil het recht op basisonderwijs garanderen door de verbetering van het onderwijsbeleid op alle niveaus, in het bijzonder op het niveau van de lokale school, gebruik makend van bestaande voorzieningen...

Pages