Help Mee

Help mee…

Steun je Nepal liever niet alleen met een gift maar wil je voor Nepal ook iets doen van hieruit, dan ben je bij Bikas aan het juiste adres. Dit kan vanuit verschillende invalshoeken waarbij je eigen professionaliteit ook een meerwaarde kan betekenen, weliswaar op een vrijwillige basis waar Nepal beter van wordt. Hoe je iets kan betekenen voor Bikas? We halen alvast enkele voorbeelden van onze eigen sympathisanten aan.

Velen hebben Nepal bezocht en zijn ook gebotst op de noden bij lokale gemeenschappen. Zij hebben een voorstel voor een project. Zij zoeken ondersteuning maar willen zelf wel dat project opvolgen. Anderen die Nepal bezochten, houden ervan om in hun vrije tijd mooie reportages. te maken. Zij vertonen die in hun eigen omgeving en eventueel bij andere groeperingen. De opbrengst gaat naar Nepal. Nog anderen houden ervan om regelmatig een activiteit te organiseren of om gewoon bij iemand te gaan helpen die iets organiseert: schoolactiviteit, presentatie, dansactiviteit of mountainbiketocht of… !

Sommigen organiseren eenmalig een activiteit binnen hun vereniging ten voordele van Nepal. En dan zijn er de sympathisanten die vanuit hun professionaliteit een eigen bijdrage leveren. Zo is er de accountant die onze boekhouding doet, een voormalige redactrice die voor het tijdschrift zorgt, de journalist die films maakt, de reisbegeleiders voor Nepal die projecten voorleggen, ze begeleiden en opvolgen – als ze toch in Nepal zijn, de ICT-er die de website doet, de dokter die onze medische projecten adviseert ….

En zo zie je, ook jij kan iets betekenen voor ons: jouw professioneel advies, een eenmalige of weerkerende actie, een projectvoorstel …

Heb je een idee, mail je voorstel of je vragen naar: info@bikas.be Wat niet? BIKAS is echter niet het ideale adres om zelf naar Nepal te gaan werken (wel om projecten op te volgen). Wij kiezen ervoor om de lokale gemeenschappen zelf het werk te laten doen. Als we een professional nodig hebben dan kijken we in eerste instantie in Nepal zelf rond. Zij kennen Nepal en zijn ter plaatse organisatorisch beter dan wij. Hierbij erkennen we hun professionalisme en dit komt dan ook Nepal ten goede.

BIKAS bedankt je voor je inzet!