Van School tot School - Kalidevi Schoolproject

Augustus 2022

Kort nieuws over de scholen in Sindhuli District en over Kalidevi School in Makwanpur District

Foto 1: Een nieuw ingerichte, veilige, warme en aantrekkelijke kleuterklas in Sindhuli District

Lieve lezer, op de homepage van het HAKU-project konden jullie al lezen over de verwezenlijkingen van CEPP, het Centre for Educational Policies and Practices, in de vier Hakuscholen in Rasuwa District.
Het ondersteunen van deze scholen is de laatste tijd een sterk aandachtspunt binnen de werking van de organisatie, en succes bleef niet uit…
Maar natuurlijk legt CEPP zich ook in andere gebieden nog steeds toe op het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs, door nauw samen te werken met leerkrachten, leerlingen, ouders en lokale overheden. Motivatie van alle betrokkenen in het onderwijs is erg belangrijk, maar ook vorming van leerkrachten, ouders, schoolcomités en plaatselijke overheden krijgen alle aandacht. Nieuw ingerichte klassen zijn netjes en kindgericht.

Foto 2: Aan motivatie hebben Nepalese schoolkinderen zelden gebrek.

Het vergroenen van de schoolomgeving en onderwijs dat milieubescherming en ecologische landbouw centraal stelt, blijven belangrijke idealen die CEPP op een praktische manier realiseert.

Foto 3: De kinderen zijn verantwoordelijk voor de nieuwe aanplantingen.

De verslaggeving over de werkzaamheden van CEPP in die andere gebieden kwam echter maar traag door tot België. Om precies te zijn bereikten de financiële en inhoudelijke verslagen ons pas op 29 en 30 juni, te laat om nog een diepgaand artikel te schrijven voor de deadline voor het tijdschrift (op 24 juni).

Hieronder hebben we een filmpje geplaatst over de overdracht van Kalidevi school aan de lokale bevolking. Het filmpje is gemaakt door één van de CEPP medewerkers en illustreert de overgang van de bouwfase naar de fase van pedagogische ondersteuning: in de verschillende lokalen zijn didactische middelen voorhanden die wij, respectvol tegenover de plaatselijke cultuur en met duurzame materialen als aanmoediging voor onze onderwijspartners in Nepal hebben gemaakt.In ons volgende nummer zullen wij het filmpje bespreken.
Jullie kunnen alvast uitkijken naar uitgebreid nieuws in de herfsteditie van het Bikas magazine!

Carine Verleye en Paul BekéDe school bij valavond, de verlichting brandt!

Mei 2022

In vorige artikels gingen we reeds in op de werking van één van onze partners in Nepal, CEPP.

CEPP – Centre for Educational Policies and Practices – wil het recht op basisonderwijs garanderen door de verbetering van het onderwijsbeleid op alle niveaus, in het bijzonder op het niveau van de lokale school, gebruik makend van bestaande voorzieningen. Ze staan voor een allesomvattend onderwijsbeleid in Nepal, een onderwijsbeleid dat gevoelig is voor sociale, culturele kwesties en milieuaangelegenheden en dat relevant is voor de gemeenschap. Ze werken nauw samen met lokale gemeenschappen, politici, leraren en kinderen, ze doen veel veldwerk en ze hebben een goede en lange traditie wat betreft samenwerking met vrijwilligers van allerlei aard.

Sinds 2016 werken CEPP, de opleiding architectuur van KUL in Gent, een aantal architecten en pedagogen nauw samen. Zij willen een schoolproject in Nepal uitbouwen dat, naast zijn traditionele functie als plek om kennis te vergaren en te delen, ook een gemeenschapsfunctie tracht te vervullen binnen het dorp. Op die manier proberen we een hogere betrokkenheid van ouders, leerlingen, leerkrachten en schoolbestuur op het schoolgebeuren als geheel te bereiken.

Een bewogen periode

Het laatste volwaardige verslag van de bouwwerken in Chapp dateert al van februari 2020. We weten allemaal wat er in de tussentijd is gebeurd en ook het project in Chapp heeft hierdoor de nodige vertraging opgelopen.
Na het vertrek van ons (de vrijwilligers, docenten en studenten) werd er niettemin stevig verder gewerkt om het schoolgebouw af te werken

Afronden van de schrijn- en ruwbouwwerken

In eerste instantie moesten de houten wanden en het schrijnwerk (de ramen en deuren) verder worden afgewerkt.
Hiervoor werd zowel nieuw als gerecupereerd sal-hout gebruikt. Zoals je kan zien op de foto’s gebeurde een groot deel van het werk manueel, ook het verzagen van de balken tot planken voor de bekleding van de wanden.
De specifieke vorm van het dak geeft het gebouw zijn karakter en uitstraling, maar zorgt ook voor de nodige uitdagingen bij de afwerking. Voor de buitenzijden van de wanden werd het salhout gebruikt als afwerking, de binnenzijde van de wanden werd afgewerkt met geschilderde multiplex-platen.
De wanden werden gevuld met een mengsel van rice-husk (de pel/schil van de rijst), cement en water. Deze vulling zorgt ervoor dat de wanden winddicht zijn en een (weliswaar beperkte) isolatiewaarde krijgen. [Foto 01 tem 04]

Aansluitend werd de verhoogde ‘pati’ rond het schoolgebouw afgewerkt. Na het voorzien van een keermuur, opgetrokken uit rotsblokken en cement, konden de trappen worden gebouwd, hellingen worden voorzien en het geheel afgewerkt met natuurstenen tegels.
De Pati loopt rondom rond de klassen en fungeert zowel als speelruimte, als toegangszone en als overgang tussen de klassen en de omgeving.
Het schoolgebouw staat op deze manier op ‘zithoogte’ boven zijn omgeving (veilig voor felle regens en water). De pati vangt op deze manier ook de grootste hoogteverschillen met de omgeving op en maakt de klassen vlot toegankelijk. [Foto 05 tem 07]

Afwerken van het interieur

De laatste ontwerpbeslissingen omtrent het interieur en het meubilair gebeurden noodgedwongen via online meetings en vele mails met schema’s en tekeningen.
Een extra bezoek ter plaatse in 2021 zat er nog niet in, en ook de workshops met architectuurstudenten van St Lucas/ KUL konden voorlopig niet doorgaan.
Voor de afwerking van de plafonds werden grote matten geweven door een ambachtsman uit het dorp.
De combinatie van het (industriële) staal van de dakconstructie en de bamboematten geeft een uitgesproken resultaat. [Foto 08 tem 10]

Ook aan de inrichting werd verder gewerkt. In de keukenklas werd een traditionele kookplaats gebouwd. Traditioneel op een belangrijk detail na, deze kookplaats heeft namelijk een schouw, ingewerkt in de betonwand, rechtsreeks naar buiten!
Om de vertelklas de juiste sfeer en warmte te geven, werd de vloer hier in hout afgewerkt, tegen de zijkanten werd een verhoogde plint in hout voorzien, als ‘rug’ voor de zittende kinderen.
Naast deze houten afwerking, kreeg de vertelklas ook een houten bibliotheek-kast. Laat de verhalen en legendes maar komen! [Foto 11 en 12]

De school in gebruik

De school werd tijdens de afgelopen maanden reeds gebruikt, maar het is uiteraard de bedoeling dat het gebouw nog volledig wordt afgewerkt voor het officieel wordt overhandigd aan het dorp en de schooldirectie.
Staan nog op het programma: de laatste schilderwerken, beperkte werken aan de elektriciteit en verlichting en een tafel en bankjes voor de landbouwklas.

De foto’s in deze publicatie zijn gemaakt door de medewerkers van CEPP, maar we (vrijwilligers en docenten KUL) hopen dat we in de nabije toekomst zélf ter plekke kunnen gaan om het afgewerkte gebouw te kunnen bezichtigen en op foto vast te leggen.
Door de nauwe samenwerking met CEPP, Bikas en de vrijwilligers Carine Verleye en Paul Beké, zijn we zeker van de educatieve ondersteuning van dit project in de toekomst.
We zijn allen benieuwd hoe het gebouw zal gebruikt worden, en wat we uit de ervaringen van stagiairs, dorpelingen, leerkrachten, leerlingen en vrijwilligers verder kunnen leren.

Wil je ook je ‘steentje’ bijdragen tot het Kalidevi Schoolproject, dan kan dit door een storting op het nummer BE32 2200 7878 0002 van BIKAS vzw, met als vermelding ‘Van School tot School’

ar. Wart Thys.

Dit project is een samenwerking tussen vier docenten van de KUL: Ignaas Back, Klaas Vanslembrouck, Hilde Bouchez en Tom Callebaut; twee leerkrachten-pedagogen met name Carine Verleye en Paul Beké; architect Wart Thys en graficus Lin Seminck.Februari 2022

Gemotiveerde leerkrachten, een warme en mooie klas, een leuke speelplaats... Dat alles draagt bij tot een kindgerichte, gelukkige schoolomgeving. Onze partners van CEPP, het Centre for Educational Policies and Practices, steunen plattelandsscholen om deze doelstellingen te verwezenlijken.

Padma en zijn collega's, onderwijzers in Jutepani, Sindhuli District, maken hun eigen lesmaterialen. Ze willen de kinderen meer leren over de plaatselijke flora.

Leerkrachten van Hakpara, Sindhuli, beschilderen mini versies van traditionele landbouwwerktuigen om de kinderen te onderwijzen over hun eigen leefomgeving.

De speelplaats motiveert de kinderen om op tijd naar school te komen... Foto uit Jutepani, Sindhuli.

'Van School tot School' is ook een samenwerking tussen Nepalese onderwijsmensen en Vlaamse hogescholen. In januari 2020 schilderden Lore, Elisa en Astrid, studenten van de lerarenopleiding aan Erasmus Hogeschool Brussel dit landschap in het tweede leerjaar in Simras, Sindhuli. Het is een getrouwe weergave van de schoolomgeving in het dorp en helpt de kinderen met lesonderwerpen zoals rekenen, tamme en wilde dieren herkennen, kleuren benoemen, en vertellen over het dagelijks leven.

CEPP medewerkers en de kinderen van Simras zijn één en al aandacht tijdens een vormingsactiviteit.

Wellicht voelt u zich ook gemotiveerd om CEPP en scholen op het platteland te helpen om de kwaliteit van het basisonderwijs te verbeteren.
Uw gift op BE32 2200 7878 0002 van Bikas vzw, met 'Van School tot School' als vermelding, vormt een gewaardeerde steun in de rug!November 2021

Het digitale tijdperk?

In landelijke gebieden van Inner Terai - het werkterrein van CEPP, het Centre for Educational Policies and Practices - was de computer tot nu toe afwezig. Digitale geletterdheid, als onderdeel van het schoolcurriculum, werd onderwezen... op het schoolbord. Op dit moment is er echter een revolutie gaande: de aanleg van grote snelwegen brengt de moderne wereld dichtbij, met nieuwe kansen én behoeften. Daarenboven was de overheid door corona en de daarmee samengaande lockdowns en sluitingen van scholen genoodzaakt om te focussen op digitalisering en afstandsonderwijs - geen evidente keuze, vooral niet in armere streken. Daar organiseerden CEPP-medewerkers aanvankelijk lessen in kleine groepjes, in openlucht.

In landelijke overheidsscholen blijft digitalisering vaak beperkt tot de introductie van een computer, zonder de noodzakelijke vorming over het gebruik ervan.
Tijdens de lockdownperiode kregen alle CEPP-medewerkers eerst zelf een uitgebreide en interactieve training. Daarop ontwikkelden we een introductiecursus in het Engels én Nepalees.

90 leerkrachten nemen enthousiast deel aan de praktische lessen.

Dankzij BIKAS vzw en HeSpace Children's Foundation heeft de lokale overheid vervolgens enkele smart TV's overhandigd aan de leraren die de vorming volgden - iets wat door veel donateurs niet wordt gedaan. Computers blijven vaak onderbenut omdat leraren niet weten hoe ze die op de juiste manier kunnen gebruiken.

Na afloop van de training overhandigt de gemeente een smart TV aan een getrainde docent.

CEPP wil daarom vervolglessen organiseren, bijvoorbeeld over de gratis digitale materialen die de overheid aanbiedt voor de verschillende leerjaren op www.olenepal.org. Die activiteiten kunnen nu zelfs offline worden gebruikt, door ze te downloaden naar een stick die fysiek kan worden vervoerd - noodzakelijk aangezien er nog geen internetverbinding is in alle scholen in het gebied.

Kinderen zijn erg geïnteresseerd in de nieuwe manier van lesgeven en leren! Let ook op de ordelijkheid en het kindgerichte ontwerp van het klaslokaal: de kinderen zitten op de vloer, er zijn educatieve posters en door de leraar gemaakt materiaal.

Geïntregeerd onderwijs

De Nepalese overheid heeft gekozen voor het pad van 'geïntregeerd lesgeven': in plaats van verschillende vakken apart te geven, gaan docenten vakken integreren rondom een gekozen thema. Dit is nieuw voor ontwikkelingslanden als Nepal. CEPP draagt bij aan de inspanning door de vergroening van scholen te bevorderen en door 'life skills' te onderwijzen aan leerlingen van klas 6, 7 en 8. Ze willen het zelfbewustzijn van de adolescenten verhogen en hen leren omgaan met de veranderingen en emoties die bij dit levensstadium horen. Het doel is om vroege huwelijken te voorkomen en tieners te helpen doorstromen naar hogere klassen, een houding die ook aangenomen wordt door de overheid en door Unicef.

De leerlingen planten schaduwbomen

Oefeningen en kijken naar video's over de keuzes die leeftijdsgenoten maken.

Emotioneel welbevinden

Tijdens de laatste dagen van de lockdown bezochten CEPP de gezinnen om na te gaan hoe de mensen zich voelden en hoe het met de kinderen ging. De kinderen speelden en hielpen in het huishouden. Ze hadden niet zoveel stress als hun leeftijdsgenootjes in de steden, maar ze verlangden ernaar om weer naar school te gaan...

Kwaliteitsvol onderwijs bieden gaat veel verder dan een geschikt schoolgebouw: de motivatie en het welbevinden van al wie bij het lesgebeuren betrokken is, zijn even belangrijk. Dit zijn slechts enkele van de initiatieven die CEPP de afgelopen maanden heeft genomen, samen met landelijke overheidsscholen in Sindhuli en Makwanpur District, de heuvelachtige gebieden ten zuiden van Kathmandu en ten noorden van de Indiase grens. Wij brengen over hun inspanningen verder verslag uit in het volgende nummer van dit tijdschrift! Bekijk ook onze eerdere bijdragen op https://bikas.org/Van_School_Tot_School.

Uw gift op de BIKAS rekening BE 32 2200 7878 0002 wordt erg gewaardeerd en goed gebruikt. Vermeld aub 'Van School tot School'.

Hartelijk bedankt!Een kleuterklasje op het platteland in Sindhuli District.

Juli 2021

De kwaliteit van het onderwijs verbeteren is centraal in de werking van CEPP, het Centre for Educational Policies and Practices. Hoe het met het onderwijs in Nepal écht gesteld is, valt voor ons soms moeilijk te doorgronden.

In dit artikel geven we daarom enkele standpunten weer uit een artikel van Binod Ghimire, die voor de Engelstalige Nepalese krant ‘The Kathmandu Post’ verslag uitbrengt over mensenrechten, sociale rechtvaardigheid en onderwijs. Die standpunten confronteren we met de ervaring en de expertise van Teeka Bhattarai, onderwijsactivist en initiatiefnemer van CEPP.

‘Schooluitval blijft een uitdaging’ (Binod Ghimire, The Kathmandu Post, 31 mei 2021)

Ondanks een toename van het aantal inschrijvingen blijft een hoge uitval een uitdaging in het onderwijs.
In 2013-14 bedroeg het inschrijvingspercentage voor Grade One 91 %. Volgens het onderzoeksrapport is dat nu gestegen tot 97,3 %. Uit het economische onderzoeksrapport van de regering dat vrijdag werd onthuld, blijkt echter dat meer dan twee derde van de studenten die in Grade 1 worden ingeschreven, het schoolsysteem verlaten vooraleer ze Grade 12, het laatste jaar van het schoolonderwijs, bereikt hebben. De retentiegraad tot Grade 10 is ook slecht: van de 100 studenten verlaten 36 hun studie vóór ze Grade 10 bereiken.
Onderwijsexperts menen dat armoede de belangrijkste reden is, aangezien ouders uit arme gemeenschappen de kinderen vaak moeten inzetten om met hun inkomsten mee het gezin te onderhouden. De lage scholing van de ouders is een andere factor. Ook het ontbreken van een goede schoolinfrastructuur en een slechte leeromgeving zijn verantwoordelijk voor hogere schooluitval.
Hoewel het Ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Technologie het hoogste budget ontvangt, wordt meer dan 85 % daarvan besteed aan de salarissen van leraren en schoolpersoneel, terwijl slechts een klein deel wordt toegewezen aan materiaal en het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs.
“Een toereikend budget ontbreekt nog steeds, vooral in de post-Covid-situatie,” zegt Bal Chandra Luitel, professor aan de Kathmandu University. “De leerprestaties van studenten waren tijdens de pandemie niet gelijk. Het verminderen van uitval en het verbeteren van de kwaliteit had de prioriteit van de overheid moeten zijn. Ook ontbreken de noodzakelijke programma’s om leeractiviteiten tijdens de pandemie te promoten. Daartoe zal de federale overheid goed moeten samenwerken met de lokale en provinciale overheden.”


Hoe zit het met de kwaliteit van het onderwijs?’ (Teeka Bhattarai, CEPP, 4 juni 2021)

Een klaslokaal zoals dit is op het platteland geen uitzondering. Er is geen schoolmeubilair, geen didactische aankleding. Dat wijst op materiële armoede, maar ook op een gebrek aan motivatie bij de onderwijzers en een gebrek aan betrokkenheid van de lokale gemeenschap.

Verbetering gaat traag. Het klaslokaal ligt er netjes bij, er zijn schoolbanken en de leerkracht heeft werkjes van de kinderen opgehangen, een teken van waardering.


Teeka Bhattarai, onderwijsactivist en initiatiefnemer van CEPP, staat kritisch tegenover de conclusies van het onderzoeksrapport en de mening van de journalist:

"Meestal krijgen de ouders de schuld van hun onwetendheid, of armoede, zonder rekening te houden met het feit dat ze zich wel degelijk bewust zijn van de waarde van kwaliteitsonderwijs en zich zorgen maken over de toekomst van hun kinderen", zegt hij. “Deze opvattingen komen veel voor en bestaan al heel lang. Dit is het escapistische verhaal waartegen we hebben geworsteld.
De genoemde redenen zijn slechts marginaal waar”, voegt hij eraan toe.

“De overheid neemt onderwijs alleen ernstig in woorden, niet in daden. Het overheidsbeleid is gericht op de infrastructuur en het systeem werkt inefficiënt.
Hoe zit het met de kwaliteit van het onderwijs? Privéscholen werpen een grote schaduw op het onderwijs. Privéscholen gedijen op het falen van openbare scholen; kinderen van de beleidsmakers en andere invloedrijke mensen, waaronder de meeste leraren, gaan naar privéscholen… De populariteit van de privéscholen moedigt de leraren van de openbare scholen niet aan om het goed te doen; het zet hen ook niet onder druk. Leraren van openbare scholen worden betaald door de overheid, maar ze worden niet verantwoordelijk gehouden voor hun eigen prestaties, of voor het succes of falen van hun leerlingen. De kwaliteit van het onderwijs dat door veel leraren wordt aangeboden, is laag… Ze zijn zelf slechts ten dele verantwoordelijk, omdat hun opleiding theoretisch is en geen rekening houdt met de realiteit van plattelandsgemeenschappen of etnische minderheden. De slechte schoolinfrastructuur en het gebrek aan educatieve middelen in afgelegen gebieden dragen bij aan het probleem. Er is weinig aandacht voor de klassen met de jongste kinderen, de lokale culturen en talen worden niet gewaardeerd of er wordt geen rekening mee gehouden in het leerprogramma. Erger nog, kinderen die het Nepalees niet als moedertaal spreken, worden gediscrimineerd door zowel het systeem als de leraren... Leraren komen uit een relatief welgestelde achtergrond en de ouders komen vaak uit een armere achtergrond - hun zorgen of reacties worden niet meegeteld.
Om alle bovengenoemde redenen is het geboden onderwijs gewoonweg niet interessant voor de kinderen… In werkelijkheid is de belangrijkste reden voor uitval dat openbare scholen geen kwaliteit leveren, hoeveel er ook wordt uitgegeven … "


Ani ke garne? (Wat kunnen we eraan doen?)

Zolang de leraar gemotiveerd is, kan onderwijs overal plaatsvinden. Tijdens Covid nodigen ouders leerkrachten uit om buiten hun huis les te geven.

Om de kwaliteit van het onderwijs in hun werkgebied (de landelijke districten Makwanpur en Sindhuli in het zuiden van Nepal) te verbeteren, wil CEPP, in nauwe samenwerking met de overheidsscholen en lokale gemeenschappen
– zich richten op de kleuterschool (ECD of Early Childhood Development) en de eerste klassen van de lagere school, de basis van onderwijs en levenslang leren;
– de lokale culturen en talen waarderen;
– leerkrachten motiveren en trainen, met bijzondere aandacht voor kindgerichte leeromgevingen;
– de ouders informeren over hun rechten en hen aanmoedigen om actief lid te worden van SMC's (school management committees = schoolraden);
– deelnemen aan het landelijke debat over onderwijs en invloed uitoefenen op het onderwijsbeleid, zowel lokaal als nationaal.

Met een gemotiveerde leerkracht en in een kindgerichte leeromgeving zijn kinderen leergierig.


Beste lezers, bedankt voor jullie blijvende steun aan ons project 'Van school naar school'. Door de huidige moeilijke werkomstandigheden staat CEPP ook voor een uitdaging. Willen jullie hun inspanningen voor de kwaliteit van het onderwijs in Nepal steunen? Dat kan op de Bikasrekening BE32 2200 7878 0002, met als vermelding ‘Van School tot School’.


Van School tot School : Op zoek naar een evenwicht

CEPP organiseert een praktische vorming voor ECD-leerkrachten.

April 2021

Sluiten we de scholen of kiezen we ervoor om ze met de nodige maatregelen open te houden?
Het is een vraag die niet alleen onze beleidsmakers en onderwijsmensen aangaat, maar ook de nationale overheid, de lokale besturen en de leerkrachten in Nepal. Een normaal schooljaar loopt van eind april tot eind maart, maar Nepal ging vanaf 24 maart 2020 in lockdown en het heeft lang geduurd voordat leraren alternatieve lesmethoden konden gebruiken om min of meer in de behoeften van de studenten te voorzien.

Sinds september 2020 stimuleert de overheid virtueel leren en erkent ze studie vanuit vijf verschillende invalshoeken: in kleine groepen, via radio, via televisie, online studie en offline studie. Al deze onderwijstechnieken zijn echter nieuw en zonder de juiste begeleiding kunnen leraren zich verloren voelen. Bovendien blijkt uit een recent rapport van Unicef dat drie op de tien studenten geen toegang hebben tot de virtuele leermiddelen.

Digitale televisies doen hun intrede in het onderwijs.

Het probleem is om verschillende redenen het meest prominent in de scholen in het afgelegen platteland.
De plaatselijke overheden zijn pas sinds een recente hervorming in 2018 verantwoordelijk voor het onderwijs in hun gebied en hebben nog niet de ervaring of het nodige personeel om deze moeilijke omstandigheden het hoofd te bieden.
Leraren die op plattelandsscholen werken, hebben soms weinig (of zelfs geen) formele pedagogische opleiding genoten, ze wonen misschien ver van hun lesgebied en zijn, als gevolg van het reisverbod tijdens de lockdown, afwezig op de scholen of de dorpen waar ze normaal gesproken werken. Slechts bij hoge uitzondering hebben leraren computervaardigheden of toegang tot een computer. Bijna geen enkele landelijke overheidsschool in het werkgebied van CEPP heeft überhaupt een computer. Computervaardigheden maken deel uit van het curriculum, maar worden aangeleerd… met behulp van een schoolbord / whiteboard. Dorpen en scholen hebben mogelijk geen elektriciteit en internettoegang is nog steeds zeldzaam.

Kinderen uit het tweede leerjaar zoeken hun huis op de sociale kaart die op de muur is getekend.


Hoe hebben onze CEPP-partners (het Centre for Educational Policies and Practices) geprobeerd samen te werken met de scholen en gemeenten in hun werkgebied, de districten Sindhuli en Makwanpur?
Inmiddels zijn de scholen heropend en proberen ze om weer normaal te functioneren. De Nepalese regering heeft het academische jaar verlengd tot half april en heeft het curriculum met 30% verminderd, wat verlichting biedt aan de leraren die met alle middelen proberen 'de studie af te maken'. Een terugkeer naar normaliteit is een verademing voor de meeste leraren en scholen. Ideeën die floreerden rond leren buiten de school, en weg van de cursusboeken, zijn vervangen door routineonderwijs op basis van leerboeken, vaak beperkt tot herhaling en het onthouden van inhoud.

CEPP zet zijn gebruikelijke taak voort om met ouders te praten, de schoolcomités op te leiden over hun verantwoordelijkheden en klaslokalen te verbeteren met de hulp van ouders en leerkrachten.
Veel scholen, waaronder Hakpara en Jutepani in Sindhuli-district, hebben kleuteronderwijs (Early Childhood Development Grade of ECD) toegevoegd onder de nieuwe bepalingen van het lokale bestuur. Ze hebben ‘leraren’ aangesteld, maar deze hebben geen lerarenopleiding gevolgd. Daarom is CEPP van plan om de komende maanden trainingen aan te bieden die erop gericht zijn de kinderen centraal stellen in het onderwijsproces. Totnutoe gaat het onderwijs in deze klas niet verder dan het aanleren van het Westerse en het Devanagari-alfabet, met veel woorden om uit het hoofd te leren en een overdreven nadruk op spelling en op talen die de kinderen misschien niet kennen, met name Nepalees en Engels. CEPP wil het belang benadrukken van de moedertaal van de kinderen, die vaak Rai of Tamang is in deze landelijke dorpen (slechts twee van de meer dan 100 talen die in Nepal worden gesproken).

Kinderen bereiden een moestuin voor: ze pakken de stenen weg voordat het ploegen kan beginnen.


Het vergroenen van de schoolomgeving werd vertraagd door de sluiting van de scholen. In de race om de leerboeken af te werken, is er ook nu nog niet voldoende aandacht voor. Doordat er grond wordt voorzien voor de aanleg van moestuinen, door het enthousiasme in de school en door de steun van zowel Bikas als HeSpace Children’s Foundation, wordt nu prioriteit gegeven aan de oprichting van een natuurcentrum met een boomkwekerij en een moestuin. Er wordt een specialist ingehuurd om lokale mensen aan te moedigen zich in te zetten. Er wordt een pomp voorzien, zowel voor irrigatie als om de school te voorzien van drinkbaar water.

De digitalisering is gestart met de aanschaf van tablets die kunnen worden gebruikt met een pendrive om afbeeldingen en tekst op een plat oppervlak te projecteren. Voor de leerkrachten wordt een training in digitale geletterdheid overwogen, maar die moet nog worden gerealiseerd.
CEPP-medewerkers zijn druk bezig met een project om de plaatstelijke overheden te ondersteunen bij de ontwikkeling van een lokaal curriculum, met onderwerpen die lokaal van belang zijn – een eis van de centrale overheid. Door iemand van buiten de gemeenschap aan te werven, zou het risico op een onjuist curriculum reëel zijn, en zou CEPP de kans missen om met de lokale overheid samen te werken en gehoord te worden rond schoolbeleid.

Zowel in België als in Nepal doen alle betrokken partijen hun best om in de onderwijsbehoeften van de kinderen te voorzien. Nepalese leerkrachten zoeken een evenwicht tussen inhoud en lesmethoden, tussen traditie en innovatie.

Als u de inspanningen van CEPP in dit opzicht wil aanmoedigen, is uw bijdrage welkom op de Bikas-rekening 32 2200 7878 0002. Vermeld aub ‘Van school tot school’. We stellen uw interesse en steun zeer op prijs.Januari 2021 - Terug naar de natuur

Twee derde van de Nepalese beroepsbevolking werkt in de landbouw, maar de productiviteit is laag, en hoe meer mensen een opleiding volgen, hoe meer de status van de landbouw wordt bedreigd. Door Covid 19 konden veel mensen echter niet meer in de steden of in het toerisme werken. Ze hadden geen andere keuze dan terug te keren naar hun geboortedorpen en zich weer toe te leggen op de landbouw.

We vroegen Teeka Bhattarai, die onze partnerorganisatie, het Centre for Educational Policies and Practices leidt, waarom hij het idee van agro-ecologie zo belangrijk vindt, vooral met betrekking tot onderwijs.
Hebben Nepalese kinderen een evenwichtig en gezond voedingspatroon?
Hoe kunnen we lokale gemeenschappen, en vooral dan de ouders, aanmoedigen om de vaardigheden door te geven die de kinderen nodig hebben om groenten te kweken en boerderijdieren te houden, en trots te zijn op hun prestaties?
Hoe kunnen we bij de kinderen liefde voor het buitenleven en respect voor de natuur aanmoedigen?

We tonen alvast een praktijkvoorbeeld: de aanleg van een schoolmoestuin in Hakpara, Sindhuli District.
Dit is Teeka’s antwoord:


In Nepal, net als elders, wordt onderwijs vaak gezien als een bevrijding van het produceren van je voedsel. Landbouw wordt zelfs voorgesteld als het tegenovergestelde van scholing. Een Nepalees spreekwoord zegt ‘Als je niet studeert, verdien je de kost met ploegen’. Dit idee is niet alleen prominent voor Nepal, het is ook een recente redenering. Anderzijds wordt landbouw ook geprezen als de beste economische bezigheid, gevolgd door handel en dienstverlening,vanwege de onafhankelijkheid en zelfredzaamheid die het biedt.

Als landbouw aan bod komt in het onderwijs, is het tegenwoordig meer gericht op het verbouwen van voedsel voor geld, dan op het kweken van voedsel als doel op zich. Landbouw wordt niet gezien als een manier om iets te leren.
In deze tekst wil ik mijn visie delen over hoe landbouw een tweevoudige pedagogie biedt voor kinderen en hoe het een belangrijk onderdeel kan zijn van de existentiële kennis die onderwijs moet meegeven.

Landbouw onderwijzen is een tweevoudige pedagogie omdat het, naast het onderwijzen van technieken die nuttig zijn in de landbouw, veel gewoonten kan bijbrengen die vanaf jonge leeftijd wenselijk zijn. Het is zelfs nog belangrijker om agro-ecologie (ecologische landbouw) aan te leren, omdat het de natuur en menselijke intelligentie probeert te combineren. Landbouw is een kennisintensieve onderneming, ook al denken de meeste mensen dat iedereen het kan. In Nepal zijn mensen al eeuwen bezig met landbouw. Boeren kunnen het doen omdat ze kennis hebben 'geërfd' van hun voorouders. Ik denk dat zelfs in Europa veel ‘nieuwe’ boeren alles wat hier wordt gezegd meteen waarderen.
In onderstaande tabel heb ik geprobeerd een aantal fundamentele levensvaardigheden op te lijsten die kunnen worden geleerd door middel van landbouwactiviteiten:

Fundamentele levensvaardigheden Wat landbouwactiviteiten bieden
• Creativiteit • Er zijn altijd meerdere oplossingen
• Verkenning • Je blijft het proberen, want er zijn veel variabelen
• Enthousiasme • Dagelijkse veranderingen houden je enthousiast
• Beweging • Je bewegingen moeten nauwkeurig zijn
• Doelbewuste handeling • Het resultaat van je handelingen is duidelijk: je zaait om te oogsten
• Geduld • Je ziet de resultaten van je handelingen niet direct
• Integratie • Landbouw integreert disciplines als biologie en sociale vaardigheden
• Planning • Je moet zorgvuldig plannen om te slagen
• Aanpassing • Zon, lucht, water, bodem zijn dynamisch: je moet je leren aanpassen
• Leven met contrasten • De wereld is niet perfect – toch doe je je best
• Observatie • Je leert dynamische relaties observeren
• Concentratie • Je bereikt weinig zonder concentratie
• Hervatting • Als iets niet lukt, kan je alleen opnieuw proberen
• Buiten vaste kaders denken • Je moet dynamisch zijn om resultaten te krijgen
• Veerkracht • Planten doen ook moeite om moeilijke omstandigheden te overwinnen
• Kritisch denken • Er is een wisselwerking tussen bestaande en nieuwe kennis
• Karuna (vriendelijkheid) • Je houdt van wat je kweekt: planten en dieren – je gaat zelfs van de mensen houden

Milieueducatie bestaat al enkele decennia als onderdeel van een ‘terug naar de natuur’ beweging. Ecologisch bewustzijn kan je echter het beste leren via de landbouw, omdat die een meer toegepaste kant heeft. Ik zou dus kiezen voor ecologische landbouw in plaats van voor normale landbouw. Het hangt natuurlijk af van onze benadering. Het werken met natuurlijke materialen stond al centraal in alternatieve lesmethoden zoals Freinet of Steiner, maar het mag niet langer beperkt blijven tot alternatieve praktijken. In Nepal ligt het een beetje moeilijker omdat de meeste mensen actief zijn in de landbouw en de mentaliteit er nog steeds is om er vanaf te komen. Toch weten veel kinderen ook hoe ze gewassen moeten verbouwen. Het is een kwestie van hen bekrachtigen, van te waarderen wat kinderen al weten door het verband te tonen met het leerplan. Leraren moeten worden overtuigd en ze moeten ouders ervan overtuigen dat kennis niet alleen in boeken ligt en dat scholing niet louter dient om te slagen voor examens!
Mede als gevolg van het lobbyen van CEPP is het beleid om moestuinen op scholen te hebben al ingevoerd. Het Ministerie van Onderwijs heeft inmiddels richtlijnen uitgevaardigd voor ‘Groene Scholen’. Niet ver van Nepal heeft Bhutan Green Schools op een meer uitgebreide manier geadopteerd. Hoewel we in Nepal nog steeds worstelen met de beschikbaarheid van leraren en met hun basisopleiding, lijkt het implementeren van deze lessen de beste keuze als we een samenleving willen bereiken waarin mensen gelukkig leven, in harmonie met hun omgeving.

Teeka Bhattarai, onderwijsactivist, oprichter-secretaris van het Centre for Educational Policies and Practices, Nepal.


We delen de overtuiging van Teeka en CEPP dat de natuur moet worden beschermd en behouden, en dat kinderen die op het platteland opgroeien niet vervreemd mogen raken van hun natuurlijke omgeving. Om dat idee te ondersteunen, hebben we een aantal materialen ontworpen die kindgericht zijn en waarvan we hopen dat de kinderen ze leuk zullen vinden.
We hebben een reeks groenten gebreid die veel in Nepal voorkomen, als een vrolijke manier om jonge kinderen te winnen voor het onderwerp, samen met een stoffen wandkleed over groenten en geheugenspelletjes over gezonde eetgewoonten en over de landelijke omgeving.We hebben een aantal vertelplaten gemaakt en gelamineerd. Zowel leerkrachten als ouders kunnen ze gebruiken om met de kinderen over voedsel en landbouw te praten. De materialen zijn goedkoop, handgemaakt, duurzaam, eenvoudig en respectvol voor Nepalese culturen. Ze kunnen ook in Nepal gemaakt worden en helpen om een gelukkige schoolomgeving te creëren.
We hebben een set gemaakt voor de scholen van Jutepani, Hakpara, Simras in Sindhuli District, Kalidevi (de locatie van de Post School in het dorp Chapp, Makwanpur District), en een set voor het CEPP-kantoor, om als inspiratiebron te dienenvoor het team. We hebben ook een set gemaakt voor de Brick Children School.Het liefste zouden we het speelgoed en het lesmateriaal introduceren in lerarenopleidingen in deze dorpen, maar omwille van Covid19 zullen we waarschijnlijk heel geduldig moeten zijn ... In de tussentijd hopen we dat dit educatieve materiaal snel Nepal kan bereiken, zodat het CEPP-medewerkers kan motiveren en wij op onze beurt geïnspireerd worden door hun ideeën en initiatieven.

Paul Beké en Carine Verleye

Als je de inspanningen van CEPP wil steunen, dan wordt je gift op de Bikas-rekening 32 2200 7878 0002 zeer gewaardeerd. Vermeld aub ‘Van school tot school’. Bedankt voor je interesse en solidariteit!November 2020

De algemene situatie (van het onderwijs) in Nepal is zorgwekkend.

De maatregelen van de nationale overheid tegenover Covid 19 zijn onsamenhangend en ontoereikend. Informatie bereikt de verarmde bevolkingsgroepen en de minderheden op het platteland niet.
Die situatie is ook tekenend voor de houding tegenover het onderwijs. Vroeger was het onderwijs een lokale verantwoordelijkheid, wat soms tot corruptie leidde, maar er was toch betrokkenheid van de plaatselijke gemeenschap. Onder de maoïsten bepaalde de centrale overheid in Kathmandu alles: benoemingen, ‘leerplicht’, leerstof, examens… Het regende politieke benoemingen en op het afgelegen platteland was er geen controle meer op de kwaliteit. Dat systeem bleek niet houdbaar. Sinds vorig jaar is het onderwijs ‘hervormd’: de plaatselijke overheden mogen meer en meer zelf beslissingen nemen, maar ze zijn niet overal even betrokken, bekwaam of voorbereid.
Tijdens Covid 19 heeft Kathmandu de verantwoordelijkheid voor het onderwijs vrijwel volledig doorgeschoven naar de lokale besturen.
Daardoor zijn de verschillen ten top gedreven, tussen staatsonderwijs en privé-onderwijs, onderwijs in de Kathmanduvallei en onderwijs op het platteland, en tussen arm en rijk.
De algemene richtlijnen van de centrale overheid naar de lokale besturen toe zijn: een evolutie naar English-medium schools (terwijl veel leraren op het platteland geen Engels kennen, zelfs geen Nepali naar behoren) en ‘distance learning’ (terwijl in de meerderheid van de scholen niet één computer aanwezig is, en in de gezinnen al helemaal geen).

Werken onder Covid 19 is voor CEPP een moeilijke opdracht.

Ofwel is er een lockdown en zitten de field workers van het Centre for Educational Policies and Practices vast in het werkgebied, ofwel zijn ze in Kathmandu en kunnen ze de scholen op het platteland niet bereiken.
In hoeverre ze ter plaatse kunnen samenwerken met de onderwijsmensen, hangt helemaal af van de motivatie en bereidheid van die mensen, en is dus sterk verschillend van school tot school.

In Sindhuli en Makwanpur District in Inner Terai (de overgang tussen laagvlakte en gebergte, ten zuiden van Kathmandu), gingen de scholen in oktober bijna opnieuw open. Toen werden 60 leraren getest, en 8 van hen bleken positief! Het heropenen van de scholen laat dus nog op zich wachten. Nochtans zouden de dorpen veiliger zijn dan de steden. Momenteel overheerst de onzekerheid, maar in Inner Terai wordt onderwijs naar de essentie teruggebracht...

Dag aan dag!

CEPP kon alle scholen met wie de organisatie samenwerkt bereiken. Dat zijn er meer dan dertig!

In vijf scholen organiseerde CEPP een vormingsactiviteit voor de School Management Committees, een soort verruimde ouderraad, waarin ook leraars zetelen, en mensen uit het dorp die begaan zijn met onderwijs. CEPP veldwerkers Amit (foto genomen in Shree Primary School, Jutepani), Bir Bahadur en Bishnu (foto genomen in Janjyoti Basic School Hakpara) bespreken met hen de rechten en plichten van de SMCs, de impact van Covid 19 op de (scholing van de) kinderen en de maatregelen ter bescherming tegen de pandemie. Hoe kunnen de leerkrachten in deze omstandigheden de leerlingen en hun ouders motiveren? Hoe kunnen ouders het onderwijs ondersteunen?

De scholen mogen dan al gesloten zijn, toch kon CEPP tot nu toe samen met leerkrachten en ouders zeven klaslokalen kindgericht inrichten, in vijf verschillende scholen. De muurschilderingen gaan over de leefwereld van de kinderen.

Als de school gesloten is, dan komt de leerkracht wel naar je toe! Leerkracht Panchee (van Hakpara) geeft elke dag in openlucht. Haar toewijding is ontroerend. Ouders en een buurmeisje kijken geïnteresseerd toe…

In Chapp, Makwanpur District, is de school gesloten. De leraars wonen verder weg en komen niet naar het dorp. De ouders stellen hun huis open voor onderwijs aan kleine groepjes kinderen (cluster teaching). Sani, motivator van CEPP, komt uit Raigaon maar woont nu in het dorp en leeft samen met de gemeenschap. Ze gaat op huisbezoek om met de ouders te spreken over onderwijs. De ouders stellen hun huis ter beschikking, of een stuk land. Sani geeft elke week 2 tot 3 uur les aan 7 verschillende clusters. Sani heeft geen pedagogische opleiding genoten, maar is één en al motivatie en kracht. Het hele dorp rekent op haar.

Amit, Bir Bahadur, Sani, Michael, Bishnu, Panchee en de andere CEPP medewerkers en leerkrachten zijn de stille helden en heldinnen van het onderwijs in Nepal, samen met zovele ouders… Het zijn de mensen, hun toewijding en motivatie, hun kracht en enthousiasme, die ervoor zorgen dat de kinderen toch nog een vorm van onderwijs krijgen. Dag na dag!
Laten we hen blijven aanmoedigen en ondersteunen!

Daar kan u ook toe bijdragen op rekening nummer BE32 2200 7878 0002 van Bikas vzw, met als vermelding ‘Van School tot School’. Dankuwel voor uw interesse en om dit artikel over het Centre for Educational Policies and Practices te lezen!

Paul Beké en Carine Verleye

‘Dhanyabad’

Al van bij het begin, in 2008, ondersteunt het Sint Vincentius Instituut, een secundaire school in Gijzegem, Oost-Vlaanderen, het project ‘Van School tot School’. Elk jaar in oktober, op World Teacher’s Day, voeren zij actie rond het recht op kwaliteitsvol onderwijs, ook en vooral in Nepal. Hartelijk dank aan alle leerlingen en leerkrachten voor hun bijdrage van 460 euro! Ook de Bond van Oudleerkrachten en Oudleerlingen van het SVI steunen ons project jaar na jaar![ Eerder gepubliceerd ]

Augustus 2020
April 2020
Januari 2020
November 2019
Augustus 2019
Januari 2019
November 2018
Augustus 2018
April 2018
Januari 2018
October 2017
Juli 2017
April 2017
Januari 2017
October 2016
Juli 2016
Januari 2016