Mallaj

Met de steun van deze sponsorsDe oude school voor de afbraak

Update Januari 2022

Sinds de fundamenten van de school klaar waren is er ondertussen weer heel wat gebeurd zoals je op de foto's kan zien. Ondertussen is het dak van de eerste verdieping klaar en is men begonnen met het metselen van de binnen- en buitenmuren van het gelijkvloers:

Wil je dit project steunen dan is je bijdrage van harte welkom op het rekeningnummer van Bikas BE 32 2200 7878 0002 met vermelding "Mallaj".
(Vanaf Januari 2022 kunnen weer fiscale attesten voor de giften worden uitgeschreven.)Hierboven videobeelden van de werken aan de school in Mallaj (duur 4 min.)

Update November 2021

Update Oktober 2021

Op bijgevoegde foto’s kan je zien hoe ver de funderingswerken ondertussen gevorderd zijn.
Meer uitleg over de vooruitgang van de werken vind je in het volgende Bikas tijdschrift.

Update September 2021

De werken aan de school in Mallaj zijn begonnen. Hieronder foto's van de afbraak van de oude school, en de graafwerken voor de fundamenten.

Het eerste beton is gestort. Een puja voor een voorspoedige bouw...

Update Juli 2021

Zoals je reeds eerder kon lezen, heeft het zoeken naar een aannemer heel wat voeten in de aarde gehad, vooral omdat er een nationale aanbesteding moest uitgeschreven worden.
Op 2 juni hebben we dan het bericht gekregen dat er een aanbesteding was uitgeschreven. Begin juli kregen we te horen dat er negen kandidaten ingeschreven waren. Deze negen offertes moesten eerst door de plaatselijke overheid gecontroleerd worden alvorens een firma kon aangeduid worden.

En toen kwam er weer een Corona-golf met volledige lockdown waardoor alles kwam stil te liggen. Volgens de laatste berichten zijn er nog geen versoepelingen maar onze moedige Nepalese vrienden hebben toch doorgewerkt. Uiteindelijk zijn er van de negen kandidaten slechts drie overgebleven die mogelijk in aanmerking zouden komen voor het bouwen van de school. Op 27 juni werd de definitieve keuze gemaakt waarna een periode van zeven dagen werd ingesteld om mogelijke bezwaren in te dienen.


Op 8 juli kwam het bericht binnen dat de opdracht gaat naar Thrishkti Construction and Engineering Pvt. Ltd. uit Bhaktapur zodat de werken kunnen beginnen.

Andere positieve berichten zijn dat we via de provincie Antwerpen ( 4de pijler ) een subsidie van 10 000 euro kregen en vanwege de gemeente Lille werd een subsidie van 2 500 euro toegezegd.
Een aanvraag voor subsidie bij de gemeente Oud Turnhout wordt opgemaakt.

Wil je dit project mee ondersteunen dan is jouw bijdrage meer dan welkom op het rekeningnummer van Bikas BE 32 2200 7878 0002 met vermelding ‘Mallaj’.

Jill Vervoort, José Smulders en Karel AretsUpdate April 2021

In Mallaj in Nepal, boven aan het ezelspad, staat (nog steeds) een oud schoolgebouw.

Zo begon in de vorige tijdschriften het artikel over het project waaraan Bikas wil meewerken. Sinds maart 2019 is er heel wat gebeurd. De oudere bevolking werd overtuigd om het oude gebouw af te breken en te vervangen door een nieuw. Plannen werden gemaakt, aangepast en goedgekeurd. Een MoU werd verstuurd en door onze Nepalese vrienden getekend.

Het zoeken naar een aannemer verloopt echter niet zo vlot als we wel zouden willen. Daar de plaatselijke overheid wil tussenkomen in de kosten voor het gebouw, moet er volgens de Nepalese wetgeving een nationale
aanbesteding gebeuren en dat kan 2 tot 3 maanden in beslag nemen.
Alvorens die aanbesteding kan uitgeschreven worden, zijn er nog heel wat extra documenten nodig. Zoals jullie waarschijnlijk wel weten en misschien al aan den lijve hebben ondervonden, draaien administratieve molens wel eens langzaam. Maar we hebben nog steeds goede moed en hopen op een spoedige regeling.

Wil je dit project mee ondersteunen dan is je bijdrage meer dan welkom op het rekeningnummer van Bikas BE32 2200 7878 0002 met vermelding Mallaj.

Dhanyabad
Karel Arets, Bikas ondervoorzitter Vlaanderen en Jill Vervoort, sympathisant en ex-bestuurslidAugustus 2020

In Mallaj in Nepal staat een (oud) schoolgebouw, boven langs het ezelspad. In maart 2019 werd aan Bikas vzw de vraag gesteld om het oude gebouw te renoveren.

Uiteraard gaat Bikas niet over één nacht ijs en werden er vragen gesteld over de noodzaak van de renovatie en hoe de mensen van de gemeenschap daar het totale plaatje zagen.
Na heel wat heen en weer gemail en na een bezoek van enkele bouwkundigen, die tijdens hun Nepalreis ook de school bezochten, was de conclusie dat renovatie uit den boze was. Het gebouw was totaal versleten. De bovenverdieping kon enkel nog betreden worden met gevaar voor eigen leven. Op de benedenverdieping viel het stof van de bovenverdieping door het plafond. Hier en daar konden stenen zo maar uit de muur genomen worden. Houten gebinten waren op veel plaatsen wormstekig… En dan te bedenken dat op de benedenverdieping les gegeven werd aan de kleuters, noodgedwongen vanwege plaatsgebrek.

Het advies van Bikas was afbreken tot op de grond en nieuwbouw. Maar dat was buiten de ouderen van het dorp gerekend. Zij liepen daar vroeger school en waren tegen afbraak. Het heeft dan enige maanden en veel overleg gevergd om uiteindelijk toch tot nieuwbouw over te gaan.

Ondertussen hebben we tekeningen ontvangen en het kostenplaatje. Nu dient door de mensen van Mallaj een aannemer gezocht te worden om de werken te laten starten.

Zo zou de school er kunnen uitzien...

Het heeft dus twee jaar geduurd om het project te starten. Dit om maar even te demonstreren dat communicatie met een ver land niet altijd zo vlotjes verloopt. Het is niet zo dat je op je fiets springt om achter de hoek even gaan te informeren. Alles verloopt via e-mail en de Engelse taal wordt ook niet door iedereen even vlot gebruikt. Maar we zien vooruitgang en dat is positief.

Wil je dit schoolproject uit de startblokken helpen dan is je steun van harte welkom op het rekeningnummer van Bikas BE 32 2200 7878 0002 met als mededeling ‘Mallaj’.

Jill Vervoort, bestuurslid en Karel Arets ondervoorzitter Bikas