Van School tot School - THE SNAKE GAME

[ FR - version française ] [ EN - english version ]

Hoe het begon…
In 2008 koos de secundaire school Sint Vincentius a Paulo, Gijzegem ‘Grenzeloos’ als jaarthema. We nodigden tal van mensen uit, onder andere Teeka Bhattarai, Nepalese ontwikkelingswerker, die op dat moment een masteropleiding Pedagogie volgde aan de Universiteit Leuven. Teeka, met een lange ervaring in ecologische landbouwprojecten, was ervan overtuigd dat duurzame veranderingen alleen bewerkstelligd kunnen worden via het onderwijs. Wij organiseerden samen een tentoonstelling op de opendeurdag en tal van inleefsessies voor de leerlingen. We startten, met de steun van de toenmalige directrice mevrouw Hilde Van den Bossche, een jarenlange samenwerking tussen de school in Gijzegem en onderwijsinitiatieven in Nepal.

Datzelfde schooljaar organiseerden de zesdejaars van Humane Wetenschappen, Sociale en Technische Wetenschappen en Wetenschappen-Wiskunde een eerste uitwisseling met Nepal. We stelden onszelf en onze school voor via teksten, filmpjes en foto’s en namen Engelse kinderliedjes op. Eén klas wou een spel ontwerpen en zo is een ganzenbord ontstaan, ‘the snake game’.
Het principe is eenvoudig: een spel in kleurrijke stofjes, een dobbelsteen, houten parels in verschillende vormen en kleuren als pionnen. Als de kinderen op de oneven vakjes komen, krijgen ze een bewegingsopdracht. Op vakje 1 klappen ze in de handen, op vakje drie stampen ze met de voeten, op vakje vijf wuiven ze gedag... Vooral de opdracht ‘Walk like an elephant’ is populair. Op de even vakjes moeten ze een vraag oplossen. De vragen kunnen over om het even welk onderwerp gaan. Ze kunnen ook aansluiten bij de vakken die in Nepalese basisscholen gegeven worden zoals Engels, social studies, Nepali, wetenschap… Door de afwisseling met beweging blijft het spel boeiend voor de kinderen. De leerkracht kan zo de leerstof op een aangename manier herhalen.
Het ontwerp van de snake game zou nog veel veranderingen ondergaan. We brachten het aantal vakjes terug tot 30 en we zochten varianten. Dit jaar is de ‘snake’ een vriendelijk rupsje geworden, geïnspireerd op Eric Carle’s kinderboek ‘The Very Hungry Caterpillar’ (Rupsje Nooitgenoeg).

Met de hele klas aan het werk

The snake game kreeg het daaropvolgende jaar gezelschap van tal van andere educatieve spelletjes zoals flashcards, memory games, vingerpoppetjes, alphabet games… Elk jaar maakten vijf klassen van het 6e jaar in de les Engels een ‘educational kit’ aan, compleet met didactische ondersteuning, eerst in het Engels, later ook door de mensen van CEPP vertaald naar het Nepalees.
De leerlingen kregen informatie in woord en beeld over Nepal, vanuit de invalshoek van de millenniumdoelstellingen en vooral over het (basis)onderwijs. Dan schreven ze eerst een essay ‘A day in the life of…’ waarin ze een dag beschreven in het leven van een Nepalees kind, een monnik, een oude vrouw…, op basis van opzoekingswerk op het internet en in boeken.
Daarna ontwierpen en maakten ze spelmateriaal dat aan een aantal voorwaarden moet voldoen. Het moet kindgericht zijn, duurzaam, milieuvriendelijk, cultureel ‘neutraal’, dit wil zeggen niet westers, goedkoop en inspirerend. De leerlingen van SVI Gijzegem ontwerpen en maken nog steeds educatief spelmateriaal, al sinds 2008… en worden op die manier gesensibiliseerd rond onderwijsproblematiek in de wereld.

Informatie aan het prikbord, spelletjes in wording

Het spelmateriaal is op zich niet belangrijk. Wat wel belangrijk is, is dat door dat spelmateriaal de aandacht kan gevestigd worden op het principe van ‘kindgericht onderwijs’.
In onze onderwijsinspanningen vinden we het cruciaal dat het kind centraal staat, niet de schoolboeken, niet de leraar, niet de examens. Dat is in de overheidsscholen op het afgelegen Nepalese platteland niet evident, omdat het onderwijs nog dikwijls uitgaat van ‘de leraar nazeggen’ en ‘overschrijven uit het leerboek’. Nepalese leraren kregen vaak weinig pedagogische vorming, maar hun enthousiasme en betrokkenheid kunnen de kwaliteit van het onderwijs optillen en dat kan voor het welbevinden van de kinderen en voor hun toekomstperspectieven het verschil maken.

Overleggen rond het gebruik van de materialen, in een internaat voor de kinderen van de Chepangminderheid

We hadden er geen idee van hoe populair ‘the snake game’ zou worden. CEPP gebruikt het spel niet alleen in de lagere school maar ook bij vormingsactiviteiten voor leraren, voor de School Management Committees, een soort ouderraad en bij vormingen voor jonge ouders. Dan gaan de vragen niet over schoolvakken, maar over de organisatie van de school, over het recht op onderwijs of over gezondheid en opvoeding van jonge kinderen.
Zelf gebruiken wij ‘the snake game’ ook als bron van inspiratie voor de leraren tijdens onze teacher trainings.

Een speelgroepje bij de Chepang in de heuvels rond ManahariDit jaar zullen wij van 19 oktober tot 12 december opnieuw tal van driedaagse, intensieve ‘crash trainings’ geven, samen met het CEPP team. We zijn zelf leerkrachten Engels, met ervaring in onderwijsopleiding én in het Nepalese onderwijs (sinds 1985). We zullen met de leraren samenwerken en elkaar inspireren. We zullen zeker niet vertellen ‘hoe het moet’, maar we willen de onderwijzers stimuleren om hun eigen mogelijkheden te ontdekken en hun eigen ideeën te realiseren. We werken in het gebied waar CEPP actief is: de driehoek Sindhuli-Rautahat-Makwanpur (ten zuiden van Kathmandu en ten oosten van Hetauda) en voor de eerste maal ook in Dolakha District, dat zwaar geraakt is door de aardbevingen. De trainingen zijn erg praktisch en gaan uit van de realiteit van het Nepalese platteland, waar de infrastructuur van de scholen zwak is, de leraren dikwijls weinig pedagogische vorming kregen en er bijna geen educatieve materialen gebruikt worden. Dan zijn de creativiteit en de vindingrijkheid, de zelfwaardering van de leraren en het vertrouwen in hun eigen kunnen en in de talenten van de kinderen van het grootste belang, en dat is net wat we met deze vormingssessies willen benadrukken.

Paul Beké en Carine Verleye,
met dank aan alle mensen die CEPP steunen en ditmaal extra dank aan SVI Gijzegem en aan de Vrije Basisschool Sint Vincentius Gijzegem.

Als u de onderwijsinspanningen van CEPP waardevol vindt, dan is uw bijdrage op BE32 2200 7878 0002 op naam van BIKAS meer dan welkom. Als vermelding geeft u dan ‘Vrienden van Paul en Carine’ op.
Een bijdrage vanaf 40 euro geeft recht op een fiscaal attest.
In naam van de Nepalese kinderen hartelijk dank!