JO LOGGHE Noodfonds


Beste Nepal-vrienden,


Na de fatale aardbevingen in het voorjaar van 2015 hebben wij onmiddellijk het
Jo Logghe NOODFONDS opgericht om meteen de mensen in nood te kunnen helpen. Na het bezorgen van de eerste levensnoodzakelijke hulp hebben we ons vervolgens - samen met een plaatselijke ngo – toegespitst op het vervaardigen van “resilient homes”, woningen die aardbevingbestendig zijn. In het kader van Bikas, de overkoepelende organisatie voor ontwikkelingssamenwerking in Nepal, zijn er samen meer dan 600 ’Resilient Home’ huizen gebouwd!

Nu dit project gestopt is zochten én vonden we een (voor ons) nieuw en noodzakelijk project waar we ten volle kunnen achter staan. Het gaat om de bouw van 3 waterreservoirs en meer dan 11 km waterleiding, zonder pompen. De bron ligt op zowat 1600 m, en er is een verval van 800 m. Dit alles staat reeds beschreven in een draaiboek dat door een architect werd opgesteld en overhandigd is aan de Bikas- vertegenwoordiger.


Het Mane Vigur waterproject, wordt gerealiseerd in het gebied Kavre, zowat 90 km van Kathmandu. Ook daar heeft de aardbeving van twee jaar terug lelijk huis gehouden, en kunnen de dorpsbewoners elke steun gebruiken. En niet onbelangrijk, het dorpscomité steunt het project. Voor de kaartenlezers onder jullie, Kavre omvat de dorpen Mane, Bhimkhori Danda, Bongrel Danda en Kamibari van de Roshi Municipality.


Er wonen een tachtigtal gezinnen met samen een kleine vijfhonderd inwoners, een meerderheid zijn Tamangs en verder Chhetri, Magar, Bhraman en Dolits. De meest gesproken talen zijn het Tamang en het Nepali. Onder de verschillende bevolkingsgroepen is er een goede verstandhouding en evenzeer de wil om samen te werken aan het Mane Vigur waterproject. .
De meeste bewoners in dit gebied werken in de landbouw met slechts één oogst per jaar en op veel te kleine velden. Om deze armoede te ontvluchten gaan een klein aantal dorpelingen werken in de transport of in loondienst in Kathmandu of zelfs in het buitenland. Het aantal mensen met een goed inkomen in deze gemeenschap is verwaarloosbaar.


Samen met het Bikas-team volgen we dit project op en zijn we bereid onze schouders er onder te zetten. Dit onder de gebruikelijke voorwaarden bij de Bikas projecten, o.a. de bijdrage van de dorpsbewoners, financieel, indien mogelijk, of door persoonlijke inzet bij het uitvoeren van de werken en het aanvoeren van de materialen.
Wij houden jullie graag op de hoogte van de evolutie van de werkzaamheden.


Uw steun blijft dus welkom en noodzakelijk!

BIKAS Association vzw BE32 2200 7878 0002 BIC: GEBABEBB , met vermelding: Jo Logghe NOODFONDS.

Giften vanaf € 40,00 zijn fiscaal aftrekbaar.

Fam. Logghe