JO LOGGHE Noodfonds


Oktober 2017:

Nieuws van het ‘Jo Logghe NOODFONDS’

Onze Nepalese ngo-partner HCI (Himalayan Climate Initiatives) heeft zijn project "Resilient Homes" - na de bouw van 700 huizen - definitief stopgezet. Administratieve rompslomp, politieke belemmeringen en praktische en technische moeilijkheden zorgden mee voor die beslissing.

Maar zowel wij als zij gaan door. Een nieuw project wordt op stapel gezet, met name in Lakhuri Bhanjyang, een Tamang-dorp op zowat 18km van Lalitpur (Patan). Dit "bergdorp" (2.094m) werd zwaar getroffen bij de aardbeving van 2015 en kreeg detijds als een van de eerste dorpen zeer snel hulppakketten toebedeeld.

Ook werden er 30 "resilient homes" gebouwd, en dit met de volledige steun van de dorps- en regioburgemeester. En nu gaan we een stapje verder. HCI breidt dit eerdere project immers van niet enkel woningen naar de totale dorpsleefgemeenschap.

In de eerste plaats hernieuwing van de watertoevoer. ( De inwoners dienen na de aardbeving weer water te halen aan verafgelegen bronnen )
Daarnaast ondersteuning van van de landbouw: herstel van de productie en vermarkten van hun teelt.

Ook een sociaal luik komt aan bod: de noodzakelijke opleiding van vrouwen. Een langetermijnvisie beoogt ook toerisme aan te trekken, en dit zou alvast een van de noodzakelijke stappen kunnen zijn.

Om dit alles te realiseren zal HCI samenwerken met een Duitse organisatie. Samen willen zij dit "totaalconcept" als voorbeeld stellen voor meerdere dorpsgemeenschappen in gans Nepal.

Om dit alles willen wij als Jo Logghe NOODFONDS mee onze schouders onder dit project zetten en financieel bijdragen tot het welslagen ervan, ten bate van de Nepalese bevolking!

Familie Logghe

Giften om ons project in Nepal verder te zetten, zijn dus nog
steeds welkom op het rekeningnummer van BIKAS BE 32 2200 7878 0002
met de vermelding ‘Jo Logghe – Noodfonds’.


April 2017:

Onze ngo-partner Himalayan Climate Initiative deelde onlangs mee dat door haar toedoen niet minder dan 696 ‘resilient homes’ werden gebouwd in de door de aardbeving getroffen gebieden. Het moet gezegd dat dit niet alleen door het Jo Logghe Noodfonds werd gefinancierd, onder meer ook door andere BIKAS projecten.


Familielid, medeoprichter én vrijwilliger bij HCI, Dawa Steven Sherpa, werd omwille van dit mooie resultaat, samen met andere medewerkers van dit heropbouwproject, geëerd.
Meteen een stimulans voor ons allen om verder te werken aan de heropleving van Nepal en zijn boeiende samenleving.

Hans Logghe


Januari 2017:

Sinds vorige maand, December 2016, werken we aan een nieuw contingent woningen in het district Ramechhap, ten zuid-oosten van Kathmandu en Bhaktapur gelegen. Eerdere ‘resilient homes’, kort na de aardbevingen in 2015 geplaatst, werden toen zeer gunstig ontvangen. Een nieuwe vraag van de plaatselijke bevolking naar nog meer woningen moet het aantal daklozen aldaar verder doen dalen.Resilient Homes

Onze ngo-partner HCI, 'Himalayan Climate Initiative', zorgt ook nu weer voor de uitvoering van dit nieuwe project van 25 ‘resilient homes’. En niet onbelangrijk, de LDO (Local district officer) heeft reeds zijn toelating gegeven. Zo werden door HCI, de Nepalese ngo, voor het Jo Logghe NOODFONDS reeds 148 woningen gebouwd.

Het ‘Jo Logghe Noodfonds’ zorgt nu voor de nodige financiële middelen zodat de werkzaamheden meteen van start kunnen gaan. De hulp was dringend nodig, en we zijn blij dat hulpactie vlot verloopt. Zo zullen vele inwoners weer snel een dak boven hun hoofd hebben.
UW steun helpt ons Nepal herop te bouwen !


Augustus 2016:

Een tweede fase voor ‘resilient homes’, aardbevingsbestendige woningstructuren, is ondertussen opgestart.

De werkgroep rond het Jo Logghe Noodfonds voorziet in totaal nog meer dan honderd woningen in Dhading en Sindhuli. Heel wat bouwprofielen liggen al klaar voor levering. Het is (nog steeds) wachten op de Nepalese autoriteiten die het licht op groen moeten zetten voor de bouwtoelating. Zodra dit is gebeurd, kunnen de geprefabriceerde metalen bouwskeletten ter plaatse gebracht worden en opgebouwd.Dan volgt het heuglijke moment dat de tijdelijke ‘dorpsdaklozen’ hun eigen woning kunnen uitbouwen… De inwoners van Ramechhap zouden nu wel eens de eerste gelukkigen kunnen zijn. Het werk is dus zeker nog niet gedaan.

Eerdere informatie over dit project is beschikbaar.
Klik op de foto hieronder: