Jo Logghe Noodfonds

 

 

Mane Vigur waterproject - FASE 2 -

Mane Vigur

Maart 2024

In het vorige artikel kon je lezen over de hervatting van de werkzaamheden na de moessonregens en de festiviteiten rond Dashain en Tihar.


Ondertussen is er met veel nieuwe moed hard verder gewerkt. In zoverre zelfs dat de eerste van de drie watertanks zo goed als klaar is.

Op de foto’s kan je zien dat de grootste tank van 50 000 liter bijna afgewerkt is. Alleen zal die nog een laagje verf krijgen, isolerend en meteen ook beter ogend.

Mane Vigur


Nu de grootste van de drie tanks in Mane Gaou is afgewerkt, zal volgens planning gestart worden met de bouw van een 20 m³- tank in het dorp Bhimkhora Danda, eveneens een dorp van de Roshi Rural Municipality.

De werfleider ter plaatse, Utpal Lama, liet ons net voor het drukken van dit tijdschrift weten dat de werken aan de tweede watertank volop bezig zijn. Ondertussen is reeds tachtig procent van de werken voltooid!

Mane Vigur

 

In de volgende Bikas editie meer hierover.


De werkzaamheden in de bergen verlopen naar behoren en wij, wij rekenen ondertussen, zoals steeds, verder op jullie steun.

En dit kan via: BIKAS vzw, BE32 2200 7878 0002 met vermelding ‘Jo Logghe NOODFONDS’.
(Bijdragen vanaf 40 euro zijn fiscaal aftrekbaar.)


Dhanyabad – dank,


Familie Logghe

Update Februari 2024
Recente beelden van de werken in Mane Vigur begin 2024

Mane Vigur

December 2023

3 november 2023. Nog maar eens een aardbeving in Nepal. Nu in het westelijk deel van het land, ter hoogte van Jajarkot en Rukum. Meer dan 160 doden en ettelijke ingestorte huizen als resultaat. Slechts 6 à 7 seconden heeft de natuur nodig om de wereld op zijn kop te zetten!...

In Kathmandu en omstreken was de beving ook voelbaar. Bij navraag ter plaatse blijkt ons lopend Mane Vigur Waterproject geleden te hebben onder het natuurgeweld. Wat echter ook niet wil zeggen dat de werkzaamheden al ver gevorderd zijn, integendeel.

 

Mane Vigur

 

Zoals eerder gemeld zijn de graafwerken na de moesson gestart. Op de bijgaande foto kan je trouwens zien hoe een toevallige Europese ‘passant’ een handje toesteekt. Naar eigen zeggen, een letterlijk zware (onderschatte) klus. Meteen toch een voorzichtige start van fase 2.

Einde van de moesson betekent ook start van een nieuw seizoen. En we zijn in Nepal, dit gaat dus gepaard met de nodige feestelijkheden. In de maanden oktober en november volgen immers de twee belangrijkste religieuze festivals elkaar op. Beide volgen de maankalender.

Tijdens Dashain), ook wel Durga Puja genaamd, wordt gevierd van de nieuwe maan tot de volle maan gedurende 15 dagen in oktober. Het festival symboliseert de overwinning van het goede over het kwade, de godin Durga zegeviert over de demon Mahishasura. Het is een hindoeïstisch offerfeest doorspekt met religieuze gebruiken zoals puja’s, gebeden en dierenoffers. Veel Nepalese hindoes geloven in de kracht van dierenoffers, vandaar de rituele slachting van buffels, geiten, varkens en kippen. Voor de kinderen worden grote schommels en reuzenraderen opgericht. In deze tijd van het jaar wordt door jong en oud ook veel gevliegerd!

 

Mane Vigur

 

Kort na Dashain volgt het tweede belangrijkste festival, namelijk Tihar of Diwali, ook het ‘Lichtfeest’ genoemd. Volgens de Hindoekalender start dit feest tijdens de meest donkere nacht van het jaar en het duurt vijf dagen. Dieren en goden worden vereerd en de huizen worden ’s nachts verlicht met kaarsen en/ of boterlampjes (tegenwoordig ook met elektrische lampjes). Nu beide festivals voorbij zijn, kan met man en macht verder gewerkt worden aan de verdere uitbouw van ons waterproject. Bij het ter perse gaan van dit tijdschrift kwam via onze BIKASvoorzitster Betty ter plaatse nog het volgende bericht binnen.

 

Mane Vigur

 

“Men is na de feesten aan de werken begonnen. Met de hand werd er een grote put gegraven. Dit is zwaar werk omdat er veel stenen in de bodem zitten. Nadat alles is plat gemaakt werd er een stenen bodem aangebracht. Cement en zand werden aangevoerd en staan in zakken klaar. Er komen drie watertanks.”

 

Mane Vigur

 

Wij durven rekenen op jullie steun om deze nieuwe fase van het Mane Vigur Waterproject tot een goed einde te brengen.

Jullie bijdrage blijft welkom via BIKAS vzw, BE32 2200 7878 0002 met vermelding ‘Jo Logghe Noodfonds’

Dhanyabad, dank

De familie LoggheUpdate Augustus 2023

In het vorige april-mei-juni nummer van ons BIKAS-magazine hebben wij het reeds uitvoerig gehad over de verlenging en uitbreiding van ons Mane Vigur Water Project, eertijds opgestart – al vijf jaar geleden! - in 2018.

landschap


In het voorjaar kregen we de kans om samen met de Nepalese coördinator Babu Lal Tamang en zijn collega’s tijdens een vergadering de verdere ambities uit te klaren. Anderzijds zochten we ook de betrokken lokale bevolking ter plekke op. Enkele foto’s van dit bezoek kregen jullie reeds te zien. Bovenaan vinden jullie ook nog één van de vele technische tekeningen, in dit geval de te plaatsen 20 m³-watertank.
Hierboven ook nog twee kiekjes van onze ontmoeting met de dorpsbewoners.

 

vrouwen


Ondertussen zijn we natuurlijk enkele maanden verder. Het ‘papierwerk’ is achter de rug. De overeenkomst tussen BIKAS - vertegenwoordiger van het Jo Logghe NOODFONDS – en het plaatselijke waterproject-comité is opgesteld en door beide partijen ondertekend.

Plan


Nu wachten we nog op het einde van de moesson om te starten. Alles is in gereedheid gebracht, maar de toestand van de wegen gedurende de moesson laat de daadwerkelijke opstart niet toe. Er rijden dan ook geen bussen meer op deze slijkerige en glibberige toegangswegen! Zelfs in een ‘normaal’ seizoen moeten de mensen nog eigenhandig het nodige materiaal 500 tot 800 meter ver dragen tot aan de bouwplaatsen!

Afscheidsgroet


Eenmaal de moesson voorbij kunnen we effectief beginnen. September wordt alvast in het vooruitzicht gesteld. Toch met een Nepalese zekerheid!...
Wij doen met ons Jo Logghe NOODFONDS dus zeker verder en durven ook voor fase twee van dit project rekenen op jullie steun.


Financieel kan dit via BIKAS vzw op het rekeningnummer BE32 2200 7878 0002 met vermelding: Jo Logghe NOODFONDS
(Bijdragen vanaf 40 euro zijn fiscaal aftrekbaar.)


Dhanyabad – dank,


Familie LoggheMei 2023

Zoals in het vorige nummer van ons BIKAS-tijdschrift reeds aangegeven, hebben wij ons als Jo Logghe NOODFONDS akkoord verklaard om mee verder te gaan in het Kavre waterproject, voluit betiteld als Mane Vigur Water Supply Improvement Project.

Tijdens een familiebezoek in Nepal kregen wij de kans om de plaats van het project te bezoeken. Dit werd wel eerst voorafgegaan door een ochtendvergadering met enkele plaatselijke verantwoordelijken op 31 maart in Kathmandu. Naast Babu Lal Tamang, coördinator en Guna Lama, ingenieur en Haribul als vertegenwoordiger van de dorpsgemeenschap waren André Meeuws en eega Nicole en ikzelf voor BIKAS-Jo Logghe NOODFONDS aanwezig. Ook Ang Tshering Sherpa kwam later nog aansluiten. Hier werd nogmaals haarfijn en uitgebreid uitgelegd wat de doelstellingen van dit project zijn:

1. Het bouwen van drie nieuwe – grotere – watertanks, van respectievelijk 10 m³, 20 m³ en 50 m³, om de opslagcapacititeit te verhogen. Dit kan van invloed zijn op de verdere aanplant van bomen en struiken en zorgen voor drinkwater voor de dieren.

2. Het plaatsen van 75 watermeters voor de reeds aangesloten huizen, om waterverspilling tegen te gaan, zodat alle deelnemers kunnen genieten van voldoende water onder voldoende druk. Tot nog toe betaalde men 100 NRS per maand per gezin, dat wordt dus binnenkort de exacte prijs volgens verbruik.

3. Het extra aansluiten van twee woningen, inclusief 2 watermeters

Daaropvolgend werden ook nog twee andere projecten besproken, namelijk. het Pokra Secondary School Improvement Project en het Ghyang Water Project. (Zie p.16 en p.17 voor meer uitleg.)

Mane Vigur

Woensdag 5 april was het dan zo ver. In gezelschap van Ang Tshering Sherpa, ere-consul voor België in Nepal, trokken we de bergen in naar ons Kavre-doel. Niet nadat we eerder Babu Lal in Bhaktapur hadden opgepikt, en nadien zijn confrater schooldirecteur van de Pokra-school. Later zouden beide heren de nodige uitleg over het wel en het wee van hun bezigheden geven.

Na een verbluffend mooi Himalaya-zicht ietsje voorbij Dhulikhel en onderweg naar Namo Buddha, doken we met de 4 x 4 landinwaarts. ‘Duiken’ is hier echter helemaal niet op zijn plaats, want het werd een avontuurlijke bergrit! Enkele malen door een rivierbedding om dan even later flink omhoog te gaan! Puur natuur ( zelfs zonder toerisme)...

Uiteindelijk kwamen wij goed en wel en veilig toe op onze bestemming. We werden er, zoals we dat gewend zijn in Nepal, (h)eerlijk ontvangen. Met frisdrank, dal bhat en een kleurrijke khata om de hals natuurlijk, en dit in een sober gemeentelokaal met plastic tuinmeubelen.

Mane Vigur

Nadien was het aan Babu Lal om ons uitgebreid uitleg te geven over de dorpsgemeenschappen, de omgeving, hoe het project er valt in te passen, enz. Blijkt dat we hier in het dorp Bhimkhori Danda (1900 m) waren, het hoogste van de drie dorpen waar ons project zich situeert. Verrassend hoe ver uiteen, zowel in afstand als in hoogtemeters, beide andere dorpen lagen. De drie dorpen, Bhimkhori Danda, Bongrel Danda en Mane Gaou behoren allen tot de Roshi Rural Municipality van het Kavre district, waar de rivier Roshi stroomt. In deze drie dorpen voorzien wij de nieuwe watertanks: in Bhimkhari Danda komt naast de bestaande 10 m³-tank een nieuwe van 20 m³, in Bongrel Danda komt een 10 m³-tank, en in Mane Gaou komt de grootste tank van 50 m³.

Bij de verdere verkenning bekeken we de degelijkheid van de reeds bestaande (en beveiligde) tank in Bhumkhari en zagen we de plaats voor de nieuw te bouwen tank. Heel dichtbij zodat we minimale kosten zullen hebben qua verbindingsleidingen. Ook geplaatste waterkranen bij enkele huizen kwamen ons in het vizier. Conclusie, er is al heel wat werk verricht, maar door de geplande uitbreiding dient er toch nog veel te gebeuren.

Mane Vigur

Een en ander werd dan uitvoerig en in openlucht besproken met talrijke aanwezigen van het dorp. Alhoewel wij van de discussies in het Nepalees geen snars begrepen, ging het er duidelijk geanimeerd aan toe. Achteraf bleek het over-en-weer-gesprek vooral te gaan over de financiële kant van het plaatje. Niet zo verwonderlijk, als je bijvoorbeeld weet dat voor een aansluiting een eenmalige bijdrage van 40 000 NRS wordt gevraagd. Minder kapitaalkrachtigen kunnen gelukkig op een forse reductie rekenen.

Bij dit alles moeten we nog een kanttekening maken. Immers, er is overeengekomen dat de belanghebbenden zelf het nieuw op te starten project voor 25 procent moeten mee financieren. Het Jo Logghe NOODFONDS zal dan samen met de Franse partner Saint-Chamond Espoir het saldo voor zijn rekening nemen, op basis van een fifty/ fifty verdeling. En dat alles moet lukken!

Daar gaan we dus voor en rekenen we verder op jullie steun. Financieel kan dit via BIKAS vzw BE32 2200 7878 0002 met vermelding Jo Logghe NOODFONDS. (Bijdragen vanaf 40 euro zijn fiscaal aftrekbaar.)

Dhanyabad – dank, Dirk & Familie LoggheFebruari 2023

Mane Vigur Project Drinkwater

Terug van (nooit) weggeweest.

In Kavre wachtte men al een hele tijd om – samen met mensen uit het ‘sponsorland’ - het Mane Vigur Drinking Water Project officieel te openen.

Even het geheugen opfrissen: vijf jaar terug gestart (eind 2018) en beëindigd in 2020. Weliswaar met tussenin een gedeeltelijke heropstart omwille van vernielingen aangebracht door landverschuivingen. In maart 2020 kwam dan het positieve bericht dat de werken succesvol voltooid waren en dat de dorpsbewoners uitkeken naar een officiële inhuldiging van het geslaagde project. Die kwam er helaas niet. Eénmaal raden… ja, corona!

Mane Vigur

Doch, in november laatstleden kwam die officiële plechtigheid er toch. Naast de uitnodigende projectverantwoordelijken Babu Lal Tamang en Guna Lama, de ingenieur en collega’s en de plaatselijke bevolking waren er ook de nodige Nepalese gezagdragers aanwezig. Evenals de Nepalese Ere-Consul voor België, Ang Tshering Sherpa en de vertegenwoordiger van het ‘thuisfront’ in dit geval het Jo Logghe NOODFONDS / Bikas met name onze Bikas-voorzitster Betty Moureaux.

De aanwezigheid van zowel de Ere-Consul als van onze voorzitster werd trouwens zeer gewaardeerd! De andere (Franse) medesponsor, Yves Lafal van Saint Chamond Espoir, diende zich op het laatste moment jammer genoeg te verontschuldigen.

Mane Vigur

Dat de officiële plechtigheid, naar Nepalese gewoonte, een sereen en kleurrijk verloop kende, hoeft geen betoog. Meerdere speeches met woorden van dank kwamen aan bod, met toevoeging van de uitgebreide uitreiking en uitwisseling van khata’s (ceremoniële sjaals) en bloemenkransen. Een feestelijke gebeurtenis waarvan je hierbij gevoegd een fotografische impressie kan zien.

Mane Vigur

Deze inhuldiging betekende niet alleen het einde van ons project, maar luidde meteen een nieuwe vraag in. Een vraag naar verdere verbetering en uitbreiding van de bestaande waterinstallatie. In concreto, het bouwen van drie extra watertanks van respectievelijk 50 m³, 20 m³ en 10 m³.Deze bijkomende tanks moeten de watervoorziening voor de drie dorpen in de Kavre-regio efficiënter maken, of anders gezegd altijd water in voorraad en dit onder voldoende druk. Zo kan men de velden en de tuinen beter bevloeien.

Ook zal er bij iedere kraan een meter geplaatst worden. Men moet er op toezien dat de kranen niet zomaar blijven openstaan en dat het water dus niet onnodig wegloopt. Na een hoeveelheid gratis verbruikt water zal een bedrag per m³ aangerekend worden. Deze inkomsten zal men aanwenden voor het onderhoud van het waternetwerk.

Dit nieuwe project sluit prachtig aan bij het voorgaande. Daarom zijn wij als Jo Logghe NOODFONDS graag bereid onze schouders te zetten onder dit MANE VIGUR WATER SUPPLY IMPROVEMENT PROJECT. Samen met een Franse partner, die ook reeds eerder deelnam, moet dit lukken. De technische gegevens die wij reeds doorkregen zijn in ieder geval beloftevol!

Daarom rekenen wij - zoals sinds lange tijd – verder op jullie steun. Dit kan via BIKAS vzw, BE32 2200 7878 0002 met vermelding: Jo Logghe NOODFONDS (Bijdragen vanaf 40 euro zijn fiscaal aftrekbaar.)

Dhanyabad – dank,

De familie LoggheJo Logghe dec 2022

November 2022

In de vorige artikels konden jullie lezen hoe we als Jo Logghe Noodfonds onze werking in Nepal het afgelopen jaar hebben toegespitst op het leveren van zuurstofapparaten aan medische hulpposten verspreid over het hele land. De aanzet was natuurlijk de Covid 19-pandemie.
Maar ondertussen is bewezen dat deze instrumenten ook veel nut hebben bij tal van longaandoeningen, niet alleen in het hooggebergte bij ‘high sickness (hypobaropathie of hoogteziekte), maar ook in de vallei van Kathmandu.

Als 4e Pijlerorganisatie van de Provincie Antwerpen ontvingen we het mooie bedrag van 9 000 euro, waarvoor onze oprechte dank.
Deze welgekomen gift dekt echter geenszins de volledige onkostenrekening. Ondanks de beperkte middelen wordt door onze ngo-partner ter plekke CAHC, of voluit ‘Climate Alliance of Himalyan Communities’, verder gewerkt aan de verdere verdeling van de zuurstofapparaten.

Hierbij vinden jullie een kleine fotoreportage van de overhandiging van deze toestellen. Bij die gelegenheid werden ook mondmaskers en handgels door enkele familieleden overhandigd.

Het Jo Logghe Noodfonds blijft zijn medewerking verlenen aan de verdeling van deze medische apparatuur. Iedere bijdrage, klein of groot, wordt in dank aanvaard.

Overschrijven kan op de rekening van BIKAS vzw, BE32 2200 7878 0002, met de vermelding van ‘Jo Logghe Noodfonds’

Dhanyabad, bedankt,

De familie LoggheJuli 2022

Begin mei brachten de broers Hans en Dirk Logghe, samen met nog andere familieleden, een bezoek aan Nepal. Ze waren er te gast op een uitzonderlijke gebeurtenis, namelijk een ‘Newari-Sherpa trouw’ van een neef. Eerder hadden ze al een ander huwelijk van familie-van-familie mogen meemaken. Ze noemen het twee fantastische ervaringen en dat niet alleen voor de trouwers!

Terwijl ze dan toch in Nepal waren, maakten ze van de gelegenheid gebruik om hun lopende project in het kader van het BIKAS/ Jo Logghe NOODFONDS te ondersteunen. Ze waren uitgenodigd door het bestuur van hun plaatselijke ngo-partner CAHC, Climate Alliance of Himalayan Communities. De aanwezigen kregen een overzichtelijke uiteenzetting over de werkzaamheden van CAHC door voorzitter Ang Tshering Sherpa.

Na deze powerpoint presentatie konden Hans en Dirk als vertegenwoordigers van het familieproject nog enkele zuurstofconcentrators, gels en mondmaskers overhandigen. De vele blije gezichten spraken boekdelen toen men de zuurstofapparatuur in ontvangst mocht nemen. Bijgevoegde foto’s spreken meer dan woorden. We willen langs deze weg nogmaals onze vrijgevige sympathisanten van harte bedanken.

En we hebben nog meer goed nieuws te melden. Samen met onze Bikas-collega’s-vrienden werd er bij de Provincie Antwerpen een degelijk onderbouwd dossier ingediend met het oog op de aankoop van nog meer zuurstofconcentrators. En met succes!

In het kader van de ‘Ondersteuning van Zuidprojecten van de 4e Pijlerorganisaties door het Provinciebestuur Antwerpen’ werd ons een subsidie van 9 000 euro toegekend. Een geschenk uit de hemel voor de Nepalese gezondheidscentra en de daarbij horende dorpsgemeenschappen.

We danken alle vrienden voor hun steun, dhanyabad!

En wij… wij werken ondertussen verder en zullen jullie giften goed besteden. Je kan jouw financiële bijdrage storten op de rekening BE32 2200 7878 0002 met de vermelding ‘Jo Logghe Noodfonds’.

De familie LoggheMei 2022

Zoals beloofd in het vorige artikel zijn wij – het Jo Logghe Noodfonds - inmiddels via onze partner in Nepal, de Climate Alliance of Himalayan Communities (CAHC), overgegaan tot de aankoop van een eerste reeks zuurstofapparaten. Om precies te zijn gaat het hier over 25 zuurstofconcentrators die geleverd werden in verschillende bergregio’s van Nepal.

Zo ontvingen gemeentelijke medische hulpposten, gezondheidscentra en hospitalen in volgende districten, gespreid over heel Nepal reeds zo’n zuurstofapparaat: Solukhumbu (Phortse, Thame, Thamo, Khari Khola, Mapya Dudh Koshi, Kurima, Pangboche), Langtang, Sankhuwasabha, Darchula, Rolwaling, Dolakha, Sindhupalchowk en Rasuwa.

Deze zuurstoftoestellen zijn daardoor niet langer alleen bestemd voor coronaslachtoffers maar kunnen nu eveneens bij hoogdringendheid worden ingezet voor zuurstoftoediening op grote hoogte. Een zeer nuttige gift aan de Himalayadorpsgemeenschappen! Niet te verwonderen dat nog veel meer districten bij CAHC kwamen aankloppen. Er is vraag naar maar liefst nog eens 62 zuurstofapparaten. Maar of we die ooit zullen kunnen leveren zal (gedeeltelijk) van onze vrijwillige steunbijdragen afhangen. De eerste 25 toestellen werden alvast overhandigd aan de belanghebbenden van de districten waar de nood het hoogst is. En samen met de zuurstofapparatuur werden door CAHC ook meteen nog mondmaskers en hygiënisch materiaal overgemaakt.

Het bestuur van CAHC-Climate Alliance of Himalayan Communities- bedankt BIKAS en het JO LOGGHE NOODFONDS van harte voor de waardevolle medewerking aan dit project. Maar er gaat ook een speciale dank naar onze donoren en Nepalese vrienden die dankzij hun steun het programma hebben mogelijk gemaakt. Wij willen met het Jo Logghe NOODFONDS deze actie, die levens kan redden, graag verder ondersteunen. Daarom blijft jullie geldelijke bijdrage nog steeds noodzakelijk. Met dank voor jullie steun, dhanyabad! De familie Logghe Hierbij enkele foto’s bij het uitdelen van de zuurstofapparaten.

Overschrijven kan op de rekening van BIKAS vzw, BE32 2200 7878 0002 met vermelding: Jo Logghe NOODFONDS Bijdragen vanaf 40 euro zijn fiscaal aftrekbaar.Februari 2022

Dat Covid-19 ook in Nepal nog steeds stevig blijft inhakken op het leven van alledag zal jullie wel niet verwonderen. Zo zijn er vandaag slechts bijeenkomsten tot 25 personen toegelaten! Klimmers, trekkers en andere toeristen blijven omwille van deze onzekere toestand nog steeds weg. Tal van wisselende, maar noodzakelijke coronamaatregelen verhinderen een heropstart van de normale economische – in het bijzonder de toeristische – activiteiten. Dat toerisme dan ook een van de ergst getroffen sectoren is, hoeft geen betoog. Met veel werkloosheid tot gevolg...

Vorig jaar zijn we er in geslaagd om duizenden voedselpakketten te bedelen aan de noodlijdende Nepalese bevolking. Een zegen voor de vele hulpbehoevenden, dankzij jullie vrijgevigheid! Onze partner in Nepal, de Climate Alliance of Himalayan Communities (CAHC), zorgde voor een correcte afhandeling. En zij zal dit in de nabije toekomst nog verder (moeten) doen. Naast voeding zijn er vandaag de dag nóg dringende behoeften, voornamelijk medische voorzieningen zoals zuurstofapparatuur en mondmaskers.

Momenteel woedt er in Nepal de derde coronagolf en er werd dan ook onmiddellijk een lockdown in verschillende regio’s ingesteld. Dus geen verplaatsing meer mogelijk of althans zeer beperkt. Deze immobiliteit, samen met de stijging van het aantal Covid-patiënten, deed de vraag naar zuurstofapparatuur in vele medische hulpposten in de Himalayaregio sterk stijgen. Immers, deze apparaten blijken de gemakkelijkste en snelste manier voor toediening van zuurstof aan patiënten in nood.

 

Daarom wil bovengenoemde organisatie CAHC zuurstoftoestellen verdelen in afgelegen gebieden. Zo zullen onder meer de districten Sindhupalchowk, Dolakaha, Solukhumbu, Sankhuwasabha, Rasuwa en Ghorkha een toestel toegewezen krijgen. Later zullen ook nog toestellen naar dorpsgemeenschappen in de Kathmanduvallei gaan. Deze verdeling zal gebeuren op basis van hoogdringendheid en noodzakelijkheid in functie van de gegeven situatie. Wij willen met het Jo Logghe NOODFONDS deze actie, die levens kan redden, graag ondersteunen. Daarom blijft jullie geldelijke bijdrage tijdens deze pandemie nog steeds noodzakelijk.

Overschrijven kan op rekening: BIKAS vzw BE32 2200 7878 0002 met vermelding: Jo Logghe NOODFONDS. (Bijdragen vanaf 40 euro zijn fiscaal aftrekbaar.)

Dhanyabad, dank…

De familie LoggheJuli 2021

Begin juli trok onze Nepalese familie, Ang Tshering Sherpa en zijn vrouw Jo Logghe, nogmaals aan de alarmbel. “Sinds de nationale lockdown in Nepal maken heel wat mensen die beroepsmatig met trekkings en expedities bezig zijn een financiële crisis door. Ook het schrappen van de expedities in de lente heeft tot baanverlies van tour-, trekking- en berggidsen geleid. Studenten uit het hele land, die tijdelijk in de Kathmanduvallei resideren voor hogere studies, worden met gelijkaardige problemen geconfronteerd.

Door de nationale lockdown is de mobiliteit binnen en de toegang tot de Kathmandu vallei beperkt. Daardoor werden ook de goederen- en geldstroom binnen de vallei ingekrompen.” Reeds vanaf de eerste lockdown startte Ang Tshering een hulpactie waarbij zo’n 800 voedselpakketten werden verdeeld. Tijdens de tweede golf werd de situatie nog slechter. Nog meer jobs gingen verloren en er waren onvoldoende hulpgoederen. Sinds de lockdown van 27 april 2021 bedeelde Ang Tshering nog meer voedselpakketten aan families, thuislozen, studenten en andere hulpbehoevenden. Ook de mensen die door de overstromingen hun hebben en houden verloren waren, kregen hulpgoederen en voedsel, vooral in Sindhupalchow en Manang. “Ook zijn er familiepakketten afgegeven aan 1 357 gezinnen van dragers die reeds zolang zonder werk zitten. Elk pakket kost ongeveer 1 700 roepies ”, weet Jo toe te voegen. “Daar de lockdown nog steeds niet opgeheven is, moeten we dus verder gaan met de bedeling, elke euro is enorm welkom”, voegt zij er aan toe.

Met het Jo Logghe NOODFONDS willen wij deze acties verder ondersteunen. Daadwerkelijke hulp en steun aan mensen in nood, in de Kathmanduvallei, in de regio’s Solu en Okhaldhunga, in Khumbu en in andere regio’s waar de omstandigheden gelijkaardig of zelfs nog slechter zijn. Mede door de stijging van de transportkosten in coronatijd zijn de prijzen van de voedselpakketten ook nog eens sterk gestegen.

Daarom blijven onze hulp tijdens deze pandemie én onze geldelijke bijdrage erg noodzakelijk. Gelieve ons daarom verder te steunen, dat kan via BIKAS vzw, BE32 2200 7878 0002 met vermelding: Jo Logghe NOODFONDS. Bijdragen vanaf 40 euro zijn fiscaal aftrekbaar.

De familie LoggheApril 2021

Ter gelegenheid van het nieuwe jaar wensen Babu Lal Tamang, onze contactpersoon, en het voltallig Mane Vigur Water Supply Commitee het BIKAS-team en alle sponsors “Happy New Year 2078 wishes to all of you!”. Babu Lal meldt ons ook dat het sinds oktober 2020 weinig of niet geregend heeft in vele delen van Nepal. Door de grote droogte ontstonden talrijke bosbranden, die ook in Europa de TV journaals haalden. De intense rookontwikkeling veroorzaakte een enorme luchtvervuiling met zelfs sluiting van de scholen als gevolg. In grote delen van het land staan de waterbronnen droog en wordt de bevolking met het watertekort geconfronteerd. (zie ook het artikel over het Haku project)

 

“Maar… in Mane Vigur Village en Bongrel Dada hebben de inwoners geen enkel waterprobleem. Wanneer de dorpsbewoners mekaar ontmoeten babbelen zij steeds over jullie… Zij praten steeds over jullie steun, hadden jullie hen niet gesteund, dan zouden zij reeds hun dorp verlaten hebben wegens gebrek aan water. Dankzij jullie steun kunnen zij water drinken.”, aldus Babu Lal. Dit hartverwarmend bericht bewijst dat wij met onze steun een echte meerwaarde voor de Nepalese gemeenschap betekenen. Ons geld en onze inzet werd goed besteed, een duidelijk positief resultaat. Zo willen we verder werken en durven we ook in de toekomst rekenen op jullie (financiële) steun.

Dat kan via de rekening van Bikas BE32 2200 7878 0002 met vermelding van Jo Logghe NOODFONDS (Fiscaal attest vanaf 40 euro)

Met dank, van de familie Logghe.

Op bijgaande foto’s zien we de overgelukkige dorpelingen bij een bijeenkomst over het Mane Vigur Waterproject.Januari 2021

Een moeilijk jaar ligt achter ons en we zijn hoopvol voor het nieuwe. Dit is voor miljoenen mensen wereldwijd zo en dat geldt natuurlijk ook voor Nepal. Toch hebben wij 2020 in schoonheid afgesloten. Onze oproep om mensen in nood – getroffen door de gevolgen van de Covid-19 pandemie – te helpen, is niet in dovemansoren gevallen. Dank zij jullie gulle ‘eindejaarssteun’ hebben wij aan tal van Nepalezen wat hoop kunnen geven. Wij hadden voldoende financiële middelen om een 180-tal gezinnen in de Mahakulung regio te ondersteunen.

Septic tank construction

Maar zoals reeds in het vorige tijdschrift uitgelegd, was het geen eenrichtingsverkeer van geven en aannemen van geld. De mensen werden verzocht deel te nemen aan ‘Cash for Work’, een werkprogramma ten voordele van de voltallige gemeenschap, namelijk de verbetering van de openbare infrastructuur. Zo werd er een nieuwe (houten) brug gebouwd, werden voetpaden onderhouden en waar nodig versterkt en bouwde men een toilet en douche voor de Khiraule Health Post, een medisch dagcentrum. We laten de foto’s voor zichzelf spreken.

Part of activities for toilet and bathroom construction for local health post
 
 
 

We blijven je steun nodig hebben zodat wij in deze onzekere tijden de zwaksten kunnen blijven helpen.

Jouw financiële bijdrage kan je storten op de rekening van Bikas vzw BE32 2200 7878 0002 met de vermelding ‘Jo Logghe Noodfonds’.

Met dank en waardering van de familie Logghe.November 2020

Begin november telde men in Nepal 176 500 covid-19 besmettingen en 984 doden. 138 000 mensen zijn hersteld van corona. Als je deze cijfers bekijkt, lijkt de situatie in Nepal minder erg dan bij ons, toch er is jammer genoeg een duidelijke stijging te merken. Door de corona is er onder de arme bevolking wel hongersnood ontstaan, wat veel erger is dan het virus op zich. De meest arme mensen verloren hun job, kunnen niet langer het nodige voedsel kopen en / of de huur betalen. Veel families zijn totaal afhankelijk van het toerisme en dat ligt minstens stil tot volgend jaar. Nepalezen die in het buitenland werkten zijn noodgedwongen teruggekeerd uit India, Maleisië, Arabische landen… Nochtans zijn vele families van hun inkomen afhankelijk.

 

Geen werk, geen inkomen en in Nepal is een vervangingsinkomen zoals een werkeloosheidsuitkering onbekend. Een sociaal opvangnetwerk met financiële tegemoetkomingen is er onbestaande. Wij als hulporganisatie kunnen dit uiteraard niet zelf organiseren maar wel dit deels wel opvangen door zelf te ageren en onmiddellijk (financiële) steun te verlenen aan een waardevol project. Wij, als Jo Logghe Noodfonds, opteerden voor het ‘Cash for Work Program’ van de Hill Development and Conservation Group Nepal (HDCG), een Nepalese ngo die al meer dan 20 jaar werkzaam is in de Mahakulung regio.

De eerste prioriteit is nu een 180-tal gezinnen, die in de toeristische sector werkzaam zijn en hun baan verloren te helpen. We leveren niet alleen voedselpakketten, medicatie en andere levensnoodzakelijke producten, maar we garanderen evenzeer een basisinkomen om in hun onmiddellijke levensonderhoud te kunnen voorzien. Wij verwachten daarvoor wel een tegenprestatie, met andere woorden een sociaal nuttige activiteit binnen de dorpsgemeenschap.

 

Vandaar dus ‘Cash for Work’. De deelnemers hebben zo tijdelijk wat om handen, ze zijn betrokken bij de activiteit en voelen zich daardoor nuttig en gewaardeerd. En… de hele dorpsgemeenschap wordt er beter van. Je merkt het, we blijven je steun nodig hebben zodat wij de zwaksten van de Nepalese bevolking blijvend kunnen verder helpen. Zo kunnen ze niet alleen overleven maar ook echt leven!

De familie Logghe

Jouw steun is welkom op de rekening van Bikas BE32 2200 7878 0002 met de vermelding ‘Jo Logghe Noodfonds’. Denk eraan, tot eind dit jaar tot 60% belastingvermindering vanaf 40 euro steunbijdrage!Augustus 2020

Covid-19, wij hebben er allemaal mee te maken, al maanden. Met grote gevolgen voor ons doen (en vooral) laten. Ook Nepal is getroffen. Ogenschijnlijk minder erg dan bij ons, als je de cijfers bekijkt: “slechts” 56 doden en net geen 20.000 besmettingen tot nu toe. Maar schijn bedriegt. De impact van de coronacrisis op het dagelijkse leven is enorm.

Na een 4 maanden lange lockdown kan een deel van het normale leven terug opstarten, maar van een echte economische heropleving is echter nog geen sprake. Onder meer de toeristische sector zit in zak en as. De toeristen en trekkers blijven weg, expedities zijn afgelast, luchthaven gesloten,… Dit betekent dat duizenden mensen zonder werk zijn komen te vallen: dragers, koks, gidsen, restaurant- en hotelpersoneel, piloten en crew, de talloze (souvenir)winkeltjes, en ga zo maar door. Daar bovenop komt nog dat duizenden Nepalezen die in het buitenland werk hadden (bijv. in India, Midden-Oosten, Maleisië) noodgedwongen terug naar hun thuisland terug kwamen. Zoveel monden meer te voeden…

In Nepal geldt: geen werk, geen inkomen, ook geen vervangingsinkomen. Een sociaal opvangnetwerk met financiële tegemoetkomingen is er onbestaande. Begrijpelijk, maar jammer, dat meerdere Nepalezen geen uitweg meer zien. Het aantal zelfdodingen zou opgelopen zijn tot ca. 1700. Vele malen hoger dus dan het rechtstreekse sterftecijfer door covid-19!

 

Na de grote aardbevingen in mei 2015, waren er grote problemen in Nepal en zijn we daarom gestart met het Jo Logghe NOODFONDS. Nu, vijf jaar later, zijn de problemen misschien nog uitzichtlozer, want niemand weet hoe lang die pandemie nog zal duren. Daarom willen wij, naast onze medewerking aan het Manjuwa-waterproject , snel extra steun verlenen aan behoeftige mensen die zonder werk zijn komen te vallen, en het einde van de tunnel nog niet (kunnen) zien…

Daartoe werken we samen met een Nepalese ngo die voor ons enkele tientallen behoeftige families kan bevoorraden met levensnoodzakelijke goederen. Zo kunnen we samen weeral meer dan tweehonderd gewone mensen perspectief bieden.

U merkt het, uw steun blijft onontbeerlijk én dringend. Help ons helpen de armste Nepalezen te overleven door uw verdere financiële steun op Rek.nr. BE32 2200 7878 0002 van BIKAS vzw met vermelding: Jo Logghe NOODFONDS 

April 2020

Zoals je kon lezen in een vorige artikel werd het waterproject een tijdje terug geteisterd door landverschuivingen. De noodzakelijke renovatiewerkzaamheden werden snel opgestart. Van onze projectverantwoordelijke ter plaatse, Babu Lal Tamang, kregen wij ondertussen het heugelijke bericht dat de renovatiewerken op 11 maart beëindigd zijn. Op 27 april zou de officiële inhuldiging plaatsgevonden hebben. Maar ook hier besliste het coronavirus er anders over. De plechtigheden worden verplaatst naar een latere datum.

 
 

Met dank voor de steun vanwege de familie Logghe
Noodoplossing!

November 2019

Beste Nepalvrienden én sponsors, Vorige keer hebben wij u bericht dat door een aardverschuiving er enorm veel schade is berokkend aan de pas aangelegde waterleiding naar de dorpen. We maakten ook melding van enkele voorlopige ingrepen die gebeurden zodat de inwoners alsnog water konden aftappen. Vandaag kunnen we u melden dat het project terug grondig werd bestudeerd door verschillende instanties. Opdrachtgever, aannemer en een gekwalificeerde ingenieur kwamen gezamentlijk tot de bevinding dat een duurzame oplossing noodzakelijk is. Elk jaar herbeginnen is geen optie!

 

Daartoe werd overeengekomen de pijpleiding in eerste instantie beter te verankeren, en wegkruisingen worden verlengd in speciale HDPE-mantelbuizen. Naast het dieper aanleggen bij een weg en een kruising met een rivier zal het gieten van een permanente betonlaag voor een betere bescherming zorgen. Her er der komen er ook nog verankeringsblokken. Tenslotte denkt men ook bomen aan te planten in die omgeving wat de schadelijke erosie-effecten zeker zou kunnen indijken. Dat dit alles een prijskaartje heeft zullen we niet ontkennen. Alle betrokken partijen, het Jo Logghe NOODFONDS inclusief, zijn het er over eens, het mag wat meer kosten, maar het moet degelijk zijn!

 

Dus dingen wij nogmaals naar uw steun, want de meerprijs bedraagt al gauw enkele duizenden euro’s.

Help ons verder te helpen en stort (opnieuw) een bijdrage op rekening van BIKAS vzw BE32 2200 7878 0002 met vermelding ‘Jo Logghe NOODFONDS’. (Iedere gift is welkom, en vanaf € 40,00 fiscaal aftrekbaar.)

Dank – dhanyabad, wij houden u verder op de hoogte.

Fam. Logghe 

Augustus 2019

In ons vorig artikel kon je lezen dat het Mane Vigur project zo goed als klaar was en dat 82 gezinnen van water werden voorzien. Ondertussen heeft het noodlot toegeslagen. De vreselijke moessonregens (de ergste in 14 jaar) hebben een groot deel van de pijpleiding verwoest. Na de zware moessonregens van de laatste weken bracht Babu Lal, onze projectmedewerker ter plaatse, ons volgend treurig nieuws:

 

Beste sponsors en sympathisanten, Deze noodkreet uit Nepal is duidelijk en de ontgoocheling goed te begrijpen. Verloren energie, verloren centen, verdwenen gemoedrust. Verloren geloof in het project??? Wij willen deze mensen niet aan hun lot overlaten en hen helpen hun droom terug op te bouwen. Jullie steun is niet alleen noodzakelijk maar ook dringend.

Help ons met het Jo Logghe NOODFONDS hen te helpen. Iedere gift is welkom (vanaf 40 euro een fiscaal attest). Stort je bijdrage daarom op de rekening van BIKAS vzw BE32 2200 7878 0002 met de vermelding ‘Jo Logghe Noodfonds’.

Dank, dhanyabad, namens de familie Logghe. PS : Babu Lal heeft ons laten weten dat men enkele kleine voorlopige herstellingen heeft uitgevoerd.Mei 2019

Bezoek aan “ons” Mane Vigur Water Supply Project

In de vroege morgen vertrokken we met een oude Land Rover naar de Kavre dorpen om ons Mane Vigur Water Supply Project te bekijken. Langs de nieuwe, maar reeds beschadigde Japanse weg, reden we zo vlug mogelijk richting de vier projectdorpen. Mooie liedjes blijven niet lang duren en al vlug moesten we vele kilometers langs een hobbelige zandweg hotsen en botsen en werden we heen en weer geslingerd. Tot dat de auto de geest gaf, kort voor we ons doel bereikten. Maar geen nood, we werden feestelijk ontvangen.

 

Met bloemenkransen behangen, met toespraken bedankt en gehuldigd voor de steun van het ‘Jo Logghe NOODFONDS’. ’s Avonds zaten we samen met enkele mensen van de dorpsraad en werd ons een Daal Bath aangeboden. En bij de besprekingen werd er af en toe een biertje gedronken...

Vergadering

Na een deugddoende slaap en ontbijt begon de verkenning. Eerst kregen we een uitleg waar de dorpen gelegen zijn. En dat was voor ons een hele openbaring. De vier dorpen liggen ver uit elkaar en worden gescheiden door een klein riviertje. De lokale bevolking moet ongeveer een half uur of meer tot aan de rivier gaan om water te halen. Water om te drinken en eten klaar te maken, water voor de dieren, water om de velden te begieten.

Dat wil dus zeggen dat bijna in elk gezin iemand verschillende keren per dag op en neer moet gaan voor watervoorziening. Wat ook opviel is dat er slechts weinig jonge mannen in de dorpen waren. Velen gaan werken naar de stad of in het buitenland : Midden-Oosten, Indonesië, India en nu ook Japan. In Japan worden ze even veel betaald als de Japanese arbeiders, wat een grote verbetering zou zijn. (Heb ik zopas vernomen).

Eerste Toevoer ...

Al pratend stapten we richting waterbron. We wandelden langs een nieuwe (zand) weg die net een week was aangelegd. Tenslotte bereikten we op 1500 m de bron. De met prikkeldraad afgezette gemetste opvang werd ontsloten om ons te overtuigen dat er inderdaad al water liep. De prikkeldraad moet de dieren weg houden van de bron. Op de terugweg naar het dorp werden we opmerkzaam gemaakt op de vele, soms hoog hangende, leidingbuizen. Ook hier werd een leiding ontkoppeld om ons het zuivere frisse water te laten zien.

Stromend Water ...

Ook zijn er plaatsen voorzien waar eventuele opstoppingen kunnen verholpen worden. In het dorp waar wij logeerden liggen de leidingen op sommige plaatsen tot voor de woningen. De bewoners moeten zelf voor de aansluiting instaan. Men zou nu beginnen met de bouw van grote citernes, in de hoop tegen het einde van het jaar alles klaar te hebben. Op de terugweg kwamen we in een dorpje waar men nog volop bezig was om gleuven te kappen en leidingen ondergronds te installeren. Zowel mannen als vrouwen werken mee en doen hun deel. En de Lama toonde er fier zijn helemaal opgefriste gompa!.

Babu Lal Tamang

We zijn vol bewondering voor de inzet van de bewoners en vooral voor Babu Lal, de stuwende kracht achter het project. Het was voor ons een hele ervaring om daar te mogen zijn en vast te stellen dat onze steun heel belangrijk en goed besteed is.

Hans Logghe

Uw steun voor het Mane Vigur project blijft dus welkom en noodzakelijk! BIKAS Association vzw BE32 2200 7878 0002 BIC: GEBABEBB , met vermelding: Jo Logghe NOODFONDS. Giften vanaf € 40,00 zijn fiscaal aftrekbaar.Eerder gepubliceerd:

Beste Nepal-vrienden,


Na de fatale aardbevingen in het voorjaar van 2015 hebben wij onmiddellijk het Jo Logghe NOODFONDS opgericht om meteen de mensen in nood te kunnen helpen. Na het bezorgen van de eerste levensnoodzakelijke hulp hebben we ons vervolgens - samen met een plaatselijke ngo – toegespitst op het vervaardigen van “resilient homes”, woningen die aardbevingbestendig zijn. In het kader van Bikas, de overkoepelende organisatie voor ontwikkelingssamenwerking in Nepal, zijn er samen meer dan 600 ’Resilient Home’ huizen gebouwd!

Nu dit project gestopt is zochten én vonden we een (voor ons) nieuw en noodzakelijk project waar we ten volle kunnen achter staan. Het gaat om de bouw van 3 waterreservoirs en meer dan 11 km waterleiding, zonder pompen. De bron ligt op zowat 1600 m, en er is een verval van 800 m. Dit alles staat reeds beschreven in een draaiboek dat door een architect werd opgesteld en overhandigd is aan de Bikas- vertegenwoordiger.

 

Het Mane Vigur waterproject, wordt gerealiseerd in het gebied Kavre, zowat 90 km van Kathmandu. Ook daar heeft de aardbeving van twee jaar terug lelijk huis gehouden, en kunnen de dorpsbewoners elke steun gebruiken. En niet onbelangrijk, het dorpscomité steunt het project. Voor de kaartenlezers onder jullie, Kavre omvat de dorpen Mane, Bhimkhori Danda, Bongrel Danda en Kamibari van de Roshi Municipality.

 

Er wonen een tachtigtal gezinnen met samen een kleine vijfhonderd inwoners, een meerderheid zijn Tamangs en verder Chhetri, Magar, Bhraman en Dolits. De meest gesproken talen zijn het Tamang en het Nepali. Onder de verschillende bevolkingsgroepen is er een goede verstandhouding en evenzeer de wil om samen te werken aan het Mane Vigur waterproject. . De meeste bewoners in dit gebied werken in de landbouw met slechts één oogst per jaar en op veel te kleine velden. Om deze armoede te ontvluchten gaan een klein aantal dorpelingen werken in de transport of in loondienst in Kathmandu of zelfs in het buitenland. Het aantal mensen met een goed inkomen in deze gemeenschap is verwaarloosbaar.

 

Samen met het Bikas-team volgen we dit project op en zijn we bereid onze schouders er onder te zetten. Dit onder de gebruikelijke voorwaarden bij de Bikas projecten, o.a. de bijdrage van de dorpsbewoners, financieel, indien mogelijk, of door persoonlijke inzet bij het uitvoeren van de werken en het aanvoeren van de materialen. Wij houden jullie graag op de hoogte van de evolutie van de werkzaamheden.


Fam. Logghe