Omdat onderwijs een basisrecht is voor ieder kind

Juli 2019

Zoals beloofd zijn ze in het bergdorp Thulo Haku niet bij de pakken blijven zitten en zijn ze al goed gevorderd met de constructie van de school. Met man en macht bouwt men aan de vier klaslokalen. De mogelijkheid bestaat om er nadien nog een verdieping bovenop te plaatsen als dat nodig is en er geld is.


Een vijftigtal arbeiders werken volop aan de ruwbouw. Door het extreem hevige regenseizoen is de korte weg naar Haku Besi onbruikbaar geworden en is men verplicht weer de lange weg langs Dhunche te gebruiken. Gelukkig waren de meeste goederen nog voor het regenseizoen ter plaatse gebracht en kon men goed verder werken.


De funderingen en de steunpilaren, die ter plaatse in kisten werden gegoten werden geïnstalleerd. De metalen staven voor het gewapend, stalen beton zijn erin verwerkt. Men is nu volop bezig met het metsen van de muren.
We kijken uit naar hoe het allemaal verder zal verlopen.


In het lager gelegen Haku Besi hebben we ondertussen de acht schoolborden, die volledig onbruikbaar waren vervangen. Ze werden op maat gemaakt zodat ze perfect passen in de kleine klassen. Ook op de vraag naar een beamer zijn we ingegaan zodat ze deze binnenkort ook kunnen gebruiken bij het lesgeven.

Naast het bouwen van de scholen willen we nagaan in hoeverre we voor de leerkrachten van de vier dorpen van Haku extra trainingen kunnen voorzien. Zij zijn vragende partij om bij te leren hoe men best les kan geven, welk didactisch materiaal men kan gebruiken enz.
Het zijn leergierige leerkrachten die willen als goed geschoolde onderwijzers hun leerlingen de best mogelijke opvoeding geven. Er is nog veel werk aan de winkel in dit arme en afgelegen berggebied maar de wil om te leren en deze kennis door te geven is zeer sterk aanwezig.

Wil jij mee helpen om de kinderen van Haku een kans op onderwijs te geven in hun eigen, vertrouwde omgeving steun dan mee op BE 32 2200 7878 0002 met vermelding HAKU.
Elke gift groot of klein is van harte welkom, onderwijs is een basisrecht voor ieder kind.

Betty Moureaux
Voorzitster vzw Bikas

HAKU Kalender 2020 te koop

Het nieuwe schooljaar is begonnen en dan weten we dat het nieuwe jaar niet meer zo veraf is. Ook voor 2020 hebben we een mooie en praktische wandkalender samengesteld.
Met dank aan de fotografen Els, Dirk, Davy, Lieve en Erwin voor de prachtige foto’s en met dank aan Dirk voor het zet- en drukwerk.

Voor 15 euro (+ verzendingskosten) geniet je een jaar lang van deze mooie Nepalfoto’s en steun je mee het Haku project.
Vorig jaar konden we ruim 350 kalenders verkopen. Met de opbrengst werden de toiletten aan de school in Sano Haku gebouwd. Ook nu hopen we op een flinke afname wat welgekomen is voor de schoolbouw in Thulo Haku.

Wil jij graag zo’n kalender voor jezelf of om als geschenk te geven, stuur dan een mailtje met je gegevens naar betty@bikas.be.
Wij zorgen er dan voor dat de kalenders op de juiste plaats terecht komen.


Een nieuw schooljaar voor Haku

Mei 2019

Haku is een Tamang gemeenschap vlakbij de Langtangvallei dat bestaat uit de vier dorpen Thulo Haku (het grote Haku), Haku Besi (het laag gelegen dorp vlakbij de rivier), Nesing en Sanu Haku (het kleine Haku). De vier dorpen werden allen zwaar getroffen door de grote aardbeving van 2015.

In Nesing en Sano Haku bouwden we schooltjes die in het najaar van 2018 werden ingehuldigd en in gebruik genomen. Dit voorjaar leverden we er de schoolbanken. Een groep Nepalese reisvrienden verzamelde hiervoor de nodige fondsen. De opdracht om deze schoolbanken te maken werd gegeven bij een schrijnwerkerij in Kathmandu. Volgens de leerlingen van Nesing en Sano Haku hebben zij nu de mooiste en beste schoolbanken van gans Nepal.

Nieuwe schoolbanken


In Haku Besi zijn de schoolborden totaal onbruikbaar geworden. Met Bikas hebben we ervoor gezorgd dat zij acht nieuwe whiteboards kregen bij de start van het nieuwe schooljaar dat aanving half april.

Nieuwe witte borden in Haku Besi

Ook op de vraag voor een projector willen we ingaan. We vergelijken momenteel de modellen en de prijzen zodat men binnenkort dit didactisch materiaal bij het lesgeven kan gebruiken.

Maar de grootste werken waar we voor staan zijn in Thulo Haku, het grootste dorp van de vier. Samen met de lokale regering DLPIU (District Level Project Implementation) en de lokale schoolgemeenschap is Bikas tot een overeenkomst gekomen om er een school met vier klassen te bouwen. Ondertussen is de cement, het zand, de stalen staven voor het gewapend beton enz. ter plaatse gebracht, deels met ezels maar vooral door dragers.

Ezels vervoeren bouwmateriaal


Sinds deze winter loopt er een verharde weg tot aan de brug die naar Haku leidt.
Hierdoor moet men niet meer via Dhunche gaan wat de vervoermogelijkheden serieus inkort en ook de transportkosten vermindert. Vanaf de weg brengt een voetgangersbrug je naar de overkant. Vanaf daar is het een steile klim van 800 meter om tot Thulo Haku te geraken. Een brug voor auto’s of vrachtwagens is er nog niet. Alle goederen moeten vanaf hier onvermijdelijk gedragen worden.

Ondertussen heeft men in Thulo Haku de tijdelijke scholen afgebroken en de oppervlakte vrij gemaakt voor de nieuwbouw.
Men is volop bezig met het kappen van de stenen. Deze worden uit de rivierbedding gehaald en naar boven gesleurd. De grote stenen worden in kleinere gekapt totdat ze het juiste formaat hebben om te gebruiken in de metselwerken.

Bikas vindt het belangrijk dat er bij ieder project een inbreng van de lokale bevolking is. Van ieder gezin van het dorp is er iemand die vier dagen gratis werk leverde voornamelijk als drager. Dit is de bijdrage van de gemeenschap zelf. Er zullen 40 tot 50 werkmensen nodig zijn om de school te bouwen. Men hoopt voordat het regenseizoen van eind juni eraan komt dat de ruwbouw klaar zal zijn.
Wij zijn zeer benieuwd of dit zal lukken en ook benieuwd naar het resultaat. Uiteraard volgen we zoals gewoonlijk alles nauwlettend op.

Met dank aan de provincie West-Vlaanderen voor de sponsoring van het project in Sano Haku.


Wil jij mee helpen om deze nieuwe school te bouwen in Thulo Haku steun dan mee op
BE32 2200 7878 0002 met vermelding HAKU. Elke gift, groot of klein is van harte welkom.

Betty Moureaux, voorzitter Bikas


[ Eerder gepubliceerd ]

October 2018
Augustus 2018
April 2018
November 2017
October 2017
Juli 2017
April 2017
Januari 2017
Haku winter 2016
Haku April 2016
Haku Maart 2016
Haku Januari 2016
Haku December 2015
Haku November 2015
Haku Juni 2015Beelden van het verwoeste Haku in Juni 2015

Een van de zwaarst getroffen dorpen in Nepal is Haku, een klein Tamang dorpje ,op een helling in Rasuwa. De gemeenschap Haku bestaat eigenlijk uit negen deeldorpen, waar ongeveer 3200 mensen wonen en waarvan Thulo Haku het grootst is. Een van de overage gemeenschappen is Nessing, waar ook alles platligt. en waar 68 gezinnen leven die ondertussen aan de heropbouw begonnen zijn. In tegenstelling tot Haku ligt Nessing in een vlakte, zonder enig gevaar voor landverschuivingen. Haku was een levendige gemeenschap die in een klap tot puin is herleid. Meer dan honderd doden, talloze vermisten, weggespoelde akkers, enkel nog gebroken dromen die resten.


Beelden van het verwoeste Haku

Bikas sympathisante Betty Moureaux was ter plaatse in Haku en kon vaststellen dat de bevolking zowat aan zijn lot wordt overgelaten. Van hulpverlening is zo goed als geen sprake.. In tegendeel, men doet er blijkbaar alles aan om Haku te vergeten. Toch willen de mensen er graag blijven wonen en willen ze hun vee niet achterlaten.

Betty en haar reisgezel Armand hielpen actief mee aan hulpverlening, zoals het ter plaatse brengen van levensnoodzkelijke middelen ( rijst, olie, zout, kleding, dekens, matrassen...) . Haku Thulo krijgt weinig steun maar werd door de interventies van Betty terug op de kaart gezet van de hulporganisaties. Voor heropbouw zijn de gronden op de bergrug te onstabiel, Het is dus wachten tot na de moesson en op de beslissing van de geologen en de regering waar de dorpelingen van Thulo Mogen beginnen aan de heropbouw.
In Nessing daarentegen heft het wel zin om aan de heropbouw te beginnen. De gronden zijn er stabiel en de overheid heft toestemming gegeven voor heropbouw op dezelfde plaats. De locale bevolking is ondertussen begonnen met het herstel van de huizen.

U kan de hulpverlening aan Haku steunen via BIKAS vzw door storting op bankrekening BE 32 2200 7878 0002 met vermelding 'HAKU'