Een nieuwe school in Haku

Mei 2020

Begin maart kregen we verheugend nieuws uit Thulo Haku. Het nieuwe schoolgebouw was klaar. De deuren en vensters zaten er in, het pleisterwerk was aangebracht, de elektriciteit aangesloten en het gebouw was geverfd. Zoals verwacht had men de school
een gele kleur gegeven. De lokale regering bepaalt dat alle scholen waar zij hun medewerking aan geven, geel moeten zijn.

Ook werd het op maat gemaakte schoolmeubilair geleverd. De kleuters kregen ronde tafeltjes in vrolijke kleuren. Voor de andere leerlingen zijn er degelijke schoolbanken en schoolborden voorzien.
De computertafels met stoelen werden ook bezorgd en in gebruik genomen in een klaslokaal van het oude gebouw.
De computers die door de overheid een jaar geleden werden geleverd, zijn nu eindelijk in gebruik genomen.
De leerkrachten en de kinderen van Thulo Haku zijn terecht heel fier op hun nieuwe schoolgebouw en het nieuwe meubilair.

De laatste dagen van het schooljaar kregen de studenten les in de nieuwe klassen. Na de examens ging de school dicht, net zoals overal in Nepal.
Door de wereldwijde corona-epidemie vervroegde men de examens en kwam de schoolvakantie vlugger dan normaal. Ook in Haku krijgen de kinderen geen onderwijs meer en zijn ze verplicht om thuis te blijven.
Gelukkig kunnen ze hier nog ravotten in de buitenlucht. Vermoedelijk zullen er ook velen mogen of moeten meewerken op de velden of in het huishouden…

Kleurrijke schoolbanken in Thulo Haku

Wij kijken er naar uit om na deze noodtoestand verder te werken aan de school van Thulo Haku. Doch nu gaat al onze aandacht naar crisis.
Vele mensen beseffen niet goed wat er gaande is. We zorgen er dan ook voor dat ze de juiste informatie krijgen en wijzen hen erop dat hygiëne zo belangrijk is.
Als hier het coronavirus uitbreekt dan dreigt er een regelrechte catastrofe. Mensen leven er kort op elkaar en hulp is veraf. Uren in de omtrek is er geen aangepaste medische zorg mogelijk en is men op zichzelf aangewezen. Overal maken mensen zeer moeilijke tijden mee.
Zoals altijd zijn het de armsten die ook nu weer het hardst getroffen worden.

Vele inwoners van Haku, die elders gingen werken, keren terug naar hun dorpen. Deze mensen, die vaak in de bouw presteerden, hebben door de lockdown geen werk meer. Geen werk betekent ook geen inkomsten meer.
Zij keren terug naar Haku om zo te ontsnappen aan het voedseltekort dat in de steden dreigt. In Haku kunnen ze de velden bewerken en hopen ze zo in hun eigen onderhoud te kunnen voorzien.
Op het platteland mag men het dorp niet verlaten terwijl men in de steden verplicht is om in huis te blijven.
De vrijheid die men in de dorpen heeft, is dus veel groter dan deze in de steden en ook dat trekt mensen aan om terug naar huis te keren.
In plaats van een vlucht naar de stad vindt nu het omgekeerde plaats.

Vanuit het Haku-project werd 8500 euro overgemaakt om aan de eerste noden te voldoen voor mensen in de Kathmanduvallei.
Men kocht hiervan voedselpakketten en zeep. Ook het geven van correcte informatie en juiste voorlichting is van cruciaal belang.

Wil jij het Haku-project steunen dan kan dit door geld te storten op de rekening van BIKAS B32 2200 7878 0002 met vermelding HAKU.

Wij, maar vooral de kinderen van Haku, zijn jullie heel erg dankbaar voor elke gift, groot of klein.

Betty Moureaux, Voorzitster vzw BikasFebruari 2020

Nadat ik in november de vier bergdorpen van Haku bezocht, zijn we niet bij de pakken blijven zitten.
Toen hadden we ter plaatse heel wat plannen gemaakt en nu was het tijd om die uit te voeren.
In Thulo Haku was men verder gaan werken aan de school.
De houten deuren en vensters werden in het dorp gemaakt en in het gebouw geplaatst. Nadien volgde het pleisterwerk dat nu aan het drogen is en tot slot wordt de school geverfd. Daar het een school is die in samenwerking met de lokale regering tot stand kwam zal deze de verplichte gele kleur krijgen.
Ondertussen is er druk overleg geweest om het nodige schoolmeubilair te laten maken. We wilden degelijk en kindvriendelijk schoolmateriaal hebben.
Voor de twee klassen met de jongste kinderen opteerden we voor lage, ronde tafeltjes. Deze uit twee halve cirkels bestaande delen kregen felle kleuren. De kinderen zullen op kussentjes zitten terwijl er op de vloer een dikke isolatielaag met daarop nog een dik tapijt ligt. Doordat de tafels uit twee halve cirkels bestaan, leent dit zich tot allerlei schikkingen.
Zowel voor Thulo Haku als voor Haku Besi lieten we zulke mooie ronde tafeltjes maken.

Lage schoolbankjes in Haku Besi


Ook komen er nieuwe schoolbanken voor de twee andere klassen. Deze banken worden in de plaatselijke schrijnwerkerij van Dhunche op maat gemaakt. Belangrijk is dat de kinderen met hun voetjes op de grond komen en dat de tafels niet te hoog zijn. Er werd heel wat heen en weer gecommuniceerd om toch maar zeker te zijn dat de afmetingen kloppen.
Men zal de afzonderlijke stukken van de schoolbanken naar Thulo Haku dragen om ze dan daar te monteren. Het dragen van volledige schoolbanken is een moeilijke opgave in dit berglandschap. We opteerden voor banken die los van de tafels zijn zodat de leerkrachten meer mogelijkheden hebben om er mee te werken in de klas.

Bouwwerf in Thulo Haku

Ook voorzien we computertafels met bijhorende stoelen. De computers die men vorig jaar van de regering kreeg, zullen nu eindelijk uit hun dozen kunnen gehaald worden en hun dienst bewijzen. En natuurlijk waren er ook nog de schoolborden die onmisbaar zijn om les te geven. Deze spiksplinternieuwe en op maat gemaakte borden zijn al aangekomen in de school.
Ondertussen dromen ze in Thulo Haku er al van om een tweede verdieping op hun schoolgebouw te zetten met nog eens vier klassen. Toch willen we niet te hard en te vlug van stapel lopen.
We willen eerst zien hoe goed ze dit gebouw afwerken en dan ook zien hoe goed en respectvol ze het zullen beheren.
Pas als alles degelijk afgewerkt is en men de school goed gebruikt en beheert kan er een tweede verdieping gebouwd worden.
In het najaar keer ik terug naar Nepal om samen met vrienden de school in te huldigen. Dan kan ik met eigen ogen zien of de afspraken en verwachtingen zijn nagekomen.


Naast het bouwen en de afwerking van het schoolgebouw zal er in april gestart worden met de opleiding van de leerkrachten van de vier dorpen van Haku met name Haku Besi, Sano Haku, Nesing en Thulo Haku.
CEPP (Centre for Educational Policies and Partices) zal trainers ter plaatse sturen die de leerkrachten zullen helpen met inzichten te krijgen in het les geven. Men zal eerst een vertrouwensband opbouwen en kijken hoe men nu les geeft. Belangrijk is dat de leerkrachten gemotiveerd en gewaardeerd worden. Nadien zal men stapsgewijs nieuwe onderwijsmogelijkheden aanreiken. De bedoeling is dat deze vorm van training gedurende een paar jaar zal gegeven worden.

Ruwbouw in Thulo Haku


Zoals je leest bouwen we stilaan verder in Haku, niet alleen met stenen maar ook aan het inhoudelijke.
Een stevig schoolgebouw hebben met alles erop en eraan is één zaak maar het aanbieden van degelijk onderwijs is zeker zo belangrijk. Wij vinden dat ieder kind recht heeft op goed onderwijs ook in de afgelegen bergdorpen van Nepal.

Wil jij helpen zodat de kinderen van Haku een degelijk onderwijs krijgen, dan kan je ons steunen op de rekening van Bikas BE32 2200 7878 0002 met vermelding Haku.

Hartelijke dank!

Betty Moureaux
Voorzitster Bikas


Een verslag van Bikas voorzitster Betty Moureaux

Eind november ging ik met het schoolhoofd van Thulo Haku, Dawa Norchung Tamang, op bezoek naar de vier bergdorpen van Haku: Nesing, Sano Haku, Haku Besi en Thulo Haku.
We namen de publieke bus die sinds kort dagelijks tussen Kathmandu en Haku Besi rijdt. Een grote vooruitgang voor de mensen van deze regio maar van een aangename rit is er helemaal geen sprake.

Iedereen en alles mocht mee tijdens deze helse rit die bijna negen uur zou duren.
De bus zat afgeladen vol, de gangen opgevuld met zakken vol goederen en onder de zetel een hoop kippen. Na de stop in Trisuli lag ook het dak vol met zakken met daarbovenop nog enkele mensen.

We passeerden twee waterkrachtcentrales die men in de Trisuli rivier aan het bouwen is. De ene met de steun van de Chinezen en de andere met de steun van de Koreanen. Beide zorgen voor heel wat elektriciteit maar anderzijds ook voor een immense vernieling van de natuur.

De nieuwe "weg" naar Haku


De laatste loodjes wegen het zwaarst en zeker hier was het laatste stuk van de busrit een ware nachtmerrie. Landverschuivingen en modderstromen hadden diepe groeven in de aarden weg aangebracht. We werden dan ook serieus door elkaar geschud en de afgrond leek soms gevaarlijk dichtbij te komen. Ik was heel blij toen we net voor het donker onze eindbestemming bereikten.

Hier begon de tocht naar Thulo Haku. We staken de brug over en begonnen aan de ruim 800 meter hoge klim in het licht van onze zaklampjes.
De avond was al goed gevorderd toen we puffend en zwetend de eerste huizen van Thulo Haku bereikten. We namen onze intrek in het huis van Dawa’s ouders en we kregen al vlug een heerlijke dhal bath voorgeschoteld. En zoals het in Nepal gebruikelijk is kruipt men na het eten onmiddellijk onder de lakens.

Met de kippen op stok en met de kippen vroeg op. Bij het eerste daglicht kwam er beweging in het dorp en gingen Dawa en ik op weg naar de school. Ik kon met eigen ogen vaststellen hoe goed men gevorderd was met de constructie van het vierklassen gebouw. Men had duidelijk goed gewerkt en de ruwbouw was zo goed als klaar. Op dit ogenblik lagen de werken stil omdat er in deze periode feesten zijn en de arbeiders dan terug naar hun familie keren.


Spoedig zullen de werkzaamheden hervat worden en men hoopt dat na een paar maanden alles klaar zal zijn, vertelde Dawa mij met enige fierheid. Men bouwt nu vier klaslokalen en pas als deze volledig klaar zijn, bekijken we of we en wanneer we nog een verdiep erop kunnen plaatsen. De constructie is er alleszins op voorzien.


De school is vragende partij en de financiële steun van de lokale regering is reeds aangevraagd. Pas als dit met zekerheid wordt toegezegd, bekijken we hoe we verder kunnen werken want ook dan zal onze steun nodig zijn.
We besloten om nieuw schoolmeubilair te voorzien zodat men in het nieuw schoolgebouw ook met deftige schoolbanken en dergelijke kan werken.

Dawa liet zijn lijsten zien van hoeveel mensen er betrokken waren bij het transport van de goederen en bij de bouw van de school.

Schoolhoofd Dawa Norchung en Lopsang Tamang, voorzitter van het schoolcommité

Enkele cijfertjes:
Er werden 1200 dagen gratis werk geleverd door de mensen van Thulo Haku, voornamelijk door het dragen van goederen maar ook met het fijn kappen van grote stenen. De stenen werden van een hoger gelegen gebied gehaald en naar het dorp gedragen om daar in kleine stukken fijn gekapt te worden.
50 werklieden, waaronder voornamelijk geschoold personeel, komen van elders, 30 arbeiders zijn van het dorp. 1600 werkdagen werden er voor dragers betaald.
Er werden 20 vrachtwagens met zand aangevoerd, 18 vrachtwagens met cement, 8 vrachtwagens met metaal voor onder andere het gewapend beton. 80 dragers droegen de houten deuren en vensters vanaf Dhunche, dat betekent 800 meter omlaag en dan weer terug 800 meter omhoog. 500 dragers waren nodig om de geleverde goederen van Haku Besi tot Thulo Haku te brengen. Gedurende 87 dagen werd er gebruik gemaakt van 24 ezels die onder andere 1850 zakken cement naar boven brachten. Het was een indrukwekkende lijst.

Onderweg naar Nesing, Langtang in de achtergrond.


Nadat we alles goed bekeken hadden samen met Lobsang Tamang, de voorzitter van de schoolgemeenschap, gingen we op weg naar Nesing. Na anderhalf uur bereikten we dit dorp en zagen dat men hier bezig was met het bouwen van een schooltje vlak naast onze school.
Men had hiervoor steun gekregen van de lokale regering. Het was duidelijk dat dit gebouw minder stevig was dan dat wat wij gerealiseerd hadden. Eenmaal als dit gebouw klaar is, zal men in totaal over vier klassen beschikken verdeeld over twee naast elkaar gelegen gebouwen.
Ook in Nesing hoopt men binnen enkele maanden de nieuwe gebouwen te kunnen gebruiken.
Hier kwam de vraag om stevige deuren en vensters te krijgen voor hun schooltje. We bekijken dit nog.

Na de lunch vervolgden we onze weg naar Sano Haku waar we door de vensters konden piepen van het schooltje dat we daar bouwen. Doordat het grote vakantie was, waren ook hier geen schoolkinderen aanwezig.

Onze laatste stop van de dag bracht ons terug 800 meter naar beneden tot bij de school van Haku Besi. De schoolborden die we hier een half jaar geleden hadden geschonken, werden door Karpol Tamang, het schoolhoofd, met plezier getoond.


Op zijn vraag hadden we een projector van België meegebracht. De VUB had ons een afgeschreven maar nog degelijke en zeer goed werkzame projector meegegeven. Met veel zorg had ik deze in mijn handbagage meegesleept en ik was heel blij toen na het inschakelen er licht uit de projector kwam.
Video van het bezoek aan de werf van de nieuwe school in Thulo Haku


Naast al het materiële wat we voor deze vier dorpen gedaan hebben en nog van plan zijn te doen, zullen we in samenwerking met CEPP trainingen voorzien voor de leerkrachten en dit met aanvang vanaf half april.

En hier eindigde mijn uitstap naar de Haku dorpen. We sloten af met een dhal bath en toosten op de goede werken die men hier had gedaan. Met een goed gevoel stapte ik de volgende dag op de bus die me terug naar Kathmandu moest brengen.
De geur van de meereizende kippen en de hobbelige weg konden mijn humeur niet verpesten. Ik had een lange weg afgelegd maar het zien van wat we samen in deze afgelegen bergdorpen nabij de Langtangregio al gerealiseerd hebben, geeft mij de kracht om verder te gaan.

We hebben al veel bereikt maar er is nog veel te doen.

De boodschap die ik meekreeg van de mensen van de vier Haku dorpen was: “bedank zeker iedereen die heeft mee geholpen om ons te steunen”. Bij deze stuur ik een grote dhanyabad aan alle sponsors en sympathisanten!

Wil jij ons steunen dan kan dit op de rekening van Bikas vzw BE32 2200 7878 0002 met vermelding HAKU.

Betty Moureaux
Voorzitster BikasKalender 2020

Haku Kalender 2020


Het nieuwe schooljaar is begonnen en dan weten we dat het nieuwe jaar niet meer zo veraf is. Ook voor 2020 hebben we een mooie en praktische wandkalender samengesteld.
Met dank aan de fotografen Els, Dirk, Davy, Lieve en Erwin voor de prachtige foto’s en met dank aan Dirk voor het zet- en drukwerk.

Voor 15 euro (+ verzendingskosten) geniet je een jaar lang van deze mooie Nepalfoto’s en steun je mee het Haku project.
Vorig jaar konden we ruim 350 kalenders verkopen. Met de opbrengst werden de toiletten aan de school in Sano Haku gebouwd. Ook nu hopen we op een flinke afname wat welgekomen is voor de schoolbouw in Thulo Haku.

Wil jij graag zo’n kalender voor jezelf of om als geschenk te geven, stuur dan een mailtje met je gegevens naar betty@bikas.be. Wij zorgen er dan voor dat de kalenders op de juiste plaats terecht komen.

Kalender 2020Haku: Omdat onderwijs een basisrecht is voor ieder kind

Juli 2019

Zoals beloofd zijn ze in het bergdorp Thulo Haku niet bij de pakken blijven zitten en zijn ze al goed gevorderd met de constructie van de school. Met man en macht bouwt men aan de vier klaslokalen. De mogelijkheid bestaat om er nadien nog een verdieping bovenop te plaatsen als dat nodig is en geld voorhanden.


Een vijftigtal arbeiders werken volop aan de ruwbouw. Door het extreem felle regenseizoen is de korte weg naar Haku Besi onbruikbaar geworden en is men verplicht weer de lange weg langs Dhunche te gebruiken. Gelukkig waren de meeste goederen nog voor het regenseizoen ter plaatse gebracht en kon men goed doorwerken.


De funderingen en de steunpilaren, die ter plaatse in kisten werden gegoten, werden geïnstalleerd. De metalen staven voor het gewapend, stalen beton zijn erin verwerkt. Men is nu volop bezig met het metselen van de muren. We kijken uit naar hoe het allemaal verder zal verlopen.


In het lager gelegen Haku Besi hebben we ondertussen de acht schoolborden, die volledig onbruikbaar waren, vervangen. Ze werden op maat gemaakt zodat ze perfect passen in de kleine klassen. Ook op de vraag naar een beamer zijn we ingegaan zodat ze deze binnenkort ook kunnen gebruiken bij het lesgeven.

Naast het bouwen van de scholen willen we nagaan in hoeverre we voor de leerkrachten van de vier dorpen van Haku extra trainingen kunnen voorzien. Zij zijn vragende partij om zich bij te scholen over hoe men beter les kan geven, welk didactisch materiaal men kan gebruiken, enz.
Het zijn leergierige leerkrachten die, als vakbekwame onderwijzers, hun leerlingen de best mogelijke opvoeding willen geven. Er is nog veel werk aan de winkel in dit arme en afgelegen berggebied maar de wil om te leren en deze kennis door te geven is zeer sterk aanwezig.

Wil jij mee helpen om de kinderen van Haku een kans op onderwijs te geven in hun eigen, vertrouwde omgeving steun dan mee en stort je bijdrage op de rekening van BIKAS vzw op BE 32 2200 7878 0002 met vermelding ‘Haku’.
Elke gift groot of klein is van harte welkom, onderwijs is een basisrecht voor ieder kind.

Betty Moureaux
Voorzitster vzw BikasDe nieuwe schooltjes van Sano Haku en Nesing

Op 30 september en op 1 oktober was het feest!

De schooltjes die we met Bikas in Sano Haku en in Nesing bouwden werden ingehuldigd. Bij de aanwezigen waren onze voorzitster, Betty Moureaux en onze webmaster, Omer D’Hondt.
Ook de vertegenwoordiger van de lokale regering, de regionale schoolinspectuur en uiteraard alle leerkrachten en leerlingen waren van de partij. De lokale mensen die meegeholpen hadden om ervoor te zorgen dat de schooltjes er kwamen waren eveneens aanwezig.

Feest in Sano Haku

Het was een feestelijke gebeurtenis waarbij de lokale mensen hun blijk van respect en tevredenheid aan BIKAS lieten zien. En zoals het in Nepal hoort werd eerst het Nepalese volkslied gespeeld gevolgd door verschillende speechen. Er werden bedankingskaders uitgedeeld, er werd gedanst, het lint werd doorgeknipt en het inhuldigingsbord werd officieel ontbloot. De sleutels van de schooltjes werden aan de hoofdleerkrachten overhandigd. De verantwoordelijkheid voor de opvolging ligt nu bij de schoolgemeenschap. De school met bijhorende toiletten zijn nu officieel geopend en de kinderen krijgen nu les in een nieuw en veilig schoolgebouw. Heel erg bedankt aan iedereen die hielp om deze schooltjes te kunnen bouwen. De kinderen van Nesing en Sano Haku zullen jullie voor altijd dankbaar zijn. Wij wensen hun alvast veel leerplezier.

Feest in Nesing


Ondertussen is er een vraag gekomen om te helpen met het schoolmeubilair en de schoolborden.
Ook zijn er onderhandelingen begonnen om in het grote Haku te starten met de bouw van een grote school. Hier zijn meer dan 150 kinderen die al lang vragen naar een nieuwe, degelijke school. We blijven niet bij de pakken zitten maar ook dit kunnen we niet alleen.

Leerlingen aan het werk in de nieuwe school te Nesing.


Met dank aan de provincie West-Vlaanderen voor de sponsoring van het project in Sano Haku.
Uw steun blijft meer dan welkom op BE32 2200 7878 0002 met vermelding HAKU.


Dhanyabath,
Betty Moureaux
Voorzitster BIKAS

[ Eerder gepubliceerd ]

Augustus 2018
April 2018
November 2017
October 2017
Juli 2017
April 2017
Januari 2017
Haku winter 2016
Haku April 2016
Haku Maart 2016
Haku Januari 2016
Haku December 2015
Haku November 2015
Haku Juni 2015Beelden van het verwoeste Haku in Juni 2015

Een van de zwaarst getroffen dorpen in Nepal is Haku, een klein Tamang dorpje ,op een helling in Rasuwa. De gemeenschap Haku bestaat eigenlijk uit negen deeldorpen, waar ongeveer 3200 mensen wonen en waarvan Thulo Haku het grootst is. Een van de overage gemeenschappen is Nessing, waar ook alles platligt. en waar 68 gezinnen leven die ondertussen aan de heropbouw begonnen zijn. In tegenstelling tot Haku ligt Nessing in een vlakte, zonder enig gevaar voor landverschuivingen. Haku was een levendige gemeenschap die in een klap tot puin is herleid. Meer dan honderd doden, talloze vermisten, weggespoelde akkers, enkel nog gebroken dromen die resten.


Beelden van het verwoeste Haku

Bikas sympathisante Betty Moureaux was ter plaatse in Haku en kon vaststellen dat de bevolking zowat aan zijn lot wordt overgelaten. Van hulpverlening is zo goed als geen sprake.. In tegendeel, men doet er blijkbaar alles aan om Haku te vergeten. Toch willen de mensen er graag blijven wonen en willen ze hun vee niet achterlaten.

Betty en haar reisgezel Armand hielpen actief mee aan hulpverlening, zoals het ter plaatse brengen van levensnoodzkelijke middelen ( rijst, olie, zout, kleding, dekens, matrassen...) . Haku Thulo krijgt weinig steun maar werd door de interventies van Betty terug op de kaart gezet van de hulporganisaties. Voor heropbouw zijn de gronden op de bergrug te onstabiel, Het is dus wachten tot na de moesson en op de beslissing van de geologen en de regering waar de dorpelingen van Thulo Mogen beginnen aan de heropbouw.
In Nessing daarentegen heft het wel zin om aan de heropbouw te beginnen. De gronden zijn er stabiel en de overheid heft toestemming gegeven voor heropbouw op dezelfde plaats. De locale bevolking is ondertussen begonnen met het herstel van de huizen.

U kan de hulpverlening aan Haku steunen via BIKAS vzw door storting op bankrekening BE 32 2200 7878 0002 met vermelding 'HAKU'