Privacybeleid

PRIVACYBELEID van BIKAS

BIKAS respecteert de privacy van alle gegevens van haar sympathisanten en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die ze heeft vertrouwelijk wordt behandeld .

WELKE GEGEVENS GEBRUIKT BIKAS?
. BIKAS kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
- Uw voor- en achternaam
- Uw adresgegevens
- Uw telefoonnummer
- Uw e-mailadres
- Uw bankrekeningnummer – gestorte bedragen 

WAAROM BIKAS UW GEGEVENS NODIG HEEFT?
Bikas verwerkt uw persoonsgegevens om contact met u op te kunnen nemen en u te informeren over haar werking, verspreiden van de nieuwsbrief, tijdschrift, voor eigen fondsenwerving en voor de aflevering van fiscale attesten.

HOE LANG BIKAS GEGEVENS BEWAART?
Bikas bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Concreet 5+1 jaar conform de fiscale wetgeving.
De overheid verplicht Bikas om gedurende vijf jaar de gegevens te bewaren van alle personen die een fiscaal attest ontvingen. Het niet ter beschikking hebben van deze gegevens kan leiden tot het terugvorderen van het fiscale voordeel.

DELEN MET ANDEREN
Bikas verstrekt uw persoonsgegevens nooit aan derden, tenzij om te voldoen aan een wettelijke verplichting (bv aflevering fiscaal attest).

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK
Op de website van Bikas worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. Bikas gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zoveel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@bikas.be. Bikas zal zo snel mogelijk op uw verzoek reageren.

ONTVANGERS VAN DE GEGEVENS
Voorzitter, secretaris en boekhouder hebben inzicht in alle gegevens voor de goede werking van het dagelijks bestuur.
Webmaster heeft kennis van de gegevens om de nieuwsbrief te versturen.
Verantwoordelijke verzending tijdschrift heeft de gegevens nodig voor het versturen per post.
Projectcoördinators hebben toegang tot de gegevens van de sympathisanten van hun eigen projecten.

BEVEILIGEN
Bikas neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
De website van Bikas maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te zorgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van de door Bikas verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Bikas op via info@bikas.be.