Brick Children School - Schooljaar 2016-2017

BBCSF

Kopila Nepa en de Belgium Brick Children School Foundation, BBCSF, staan de komende jaren voor een hele reeks nieuwe
uitdagingen.

Met spijt in het hart zien we dat zowel op internationaal, federaal en gewestelijk vlak er steeds minder middelen en fondsen ter beschikking worden gesteld van ontwikkelingssamenwerking en noodhulp. Dat de overheid in de subsidies voor ontwikkelings- samenwerking gaat snoeien, is dramatisch te noemen.

De massale toestroom van vluchtelingen afkomstig uit alle windstreken is een humanitaire ramp. Volgens een VN rapport zijn er naar schatting zo’n 60 miljoen mensen op de vlucht. Onze wereldleiders waren en zijn blijkbaar nog altijd niet in staat om dit enorme probleem (tijdig en met visie) aan te pakken. Het voorkomen en vooral het stoppen van oorlogen in heel de wereld is blijkbaar geen prioriteit en staat dikwijls te laat of helemaal niet op hun agenda. De UNO wordt maar al te vaak buiten spel gezet en ook daar ontbreekt het dikwijls aan moed en daadkracht.

De grote hulporganisaties worden dagelijks geconfronteerd met terreur, massamoorden en ook nog eens met talrijke natuurrampen, zoals de verwoestende aardbeving van vorig jaar in Nepal. Deze specialisten ten velde worden amper gehoord en al helemaal niet betrokken bij de besluitvorming en acties van de diverse regeringen. Artsen zonder Grenzen wil niet langer geld van de EU-instellingen gebruiken, uit protest tegen de schandalig gevoerde mondiale vluchtelingenpolitiek.

Ook het grote aantal 4de pijler organisaties ziet dit met lede ogen aan. De kleinschalige projecten ontvangen steeds minder subsidies en middelen en bovendien worden ze dikwijls niet au serieux genomen. Nochtans zijn het net deze 4de pijler projecten die samen met enkele grote hulporganisaties het verschil kunnen maken. Eén van de belangrijkste doelstellingen ‘onderwijs voor iedereen’, is anno 2016 nog steeds niet gerealiseerd!

Als BBCSF blijven we daarom vechten om aan zoveel mogelijk Brick Children en ‘dalit-kinderen’ basisonderwijs aan te bieden, hen de kans te geven op een beter bestaan. BBCSF start net daarom een nieuwe campagne en doet daarom een oproep aan onze trouwe sponsors om uw project verder te steunen. U heeft de Brick Children School in vijf jaar tijd mee tot een succesverhaal helpen maken. We willen daar nog eens vijf jaar bovenop doen, door het project niet alleen verder te zetten
maar door het te laten groeien en indien mogelijk nog verder uit te breiden.

In drie campagne-affiches zetten we de Brick Children centraal. Ze staan symbool voor het verschil tussen ‘onderwijs en geen onderwijs’. Het recht voor iedereen op basisonderwijs, ‘education for all’. Samen met onze plaatselijke partner, Kopila Nepa, die ‘uitzonderlijk’ werk verricht, onze Welshe vrienden, de Brick Children School Trustees, die het onderwijsprogramma financieren, BeChild uit Duitsland, die ook het project steunen en met u allen, de BBCSF-donoren, willen we een nieuw vijfjarenplan uitwerken.

Uw Brick Children School steunen kan via het BIKAS rekeningnummer BE32 2200 7878 0002 met de vermelding BBCSF of Brick Children School. Fiscaal attest vanaf 40 euro (bedragen cumuleerbaar).

De vrijwilligers van BBCSF, het Kopila Nepa team en de Brick
Children zijn u dankbaar.