Khandbari - April 2017

April 2017

BSES werd opgericht in 2004 onder impuls van de docenten van Barun Multiple Campus en van de maatschappelijk werkers van Khandbari Municipality (cfr. een gemeentebestuur). Het is gelegen in Khandbari-11 Sankhuwasava, in een rustige omgeving. Er zijn 25 onderwijzende medewerkers en 4 anderen. De kinderen kunnen vanaf kleuterklas onderwijs volgen tot in de tiende klas, wat neerkomt op een 450 tal leerlingen. De school wordt gerund op nietcommerciële basis, zonder winstoogmerk, met andere woorden het is een openbare school.

De materiële toestand van de school

De materiële structuur van de school is niet bevredigend. Voor de aardbeving van 2015 waren er genoeg klaslokalen, nu is er een tekort. Er zijn 20 klaslokalen maar dat is niet genoeg. Er ontbreekt ruimte voor een computerlokaal, een wetenschappelijk labo, een personeelsruimte en een lokaal voor de boekhouding. Er zijn momenteel 90 lessenaars en banken in gebruik, tien tafels en tien kasten. De school heeft ook een bibliotheek die is gebouwd met de hulp van Cunina België. Door de aardbeving werd de bovenste verdieping van het hoofdgebouw volledig beschadigd. Als gevolg daarvan was er een tekort aan klaslokalen. Gedurende een jaar werd er les gegeven in tijdelijke onderkomens. Het kantoor van de directeur en zijn staf werd ondergebracht in een overvolle kamer op het gelijkvloers. Zowel leerkrachten als leerlingen waren doodsbang in het bouwvallige blok, totdat alles gesloopt werd en tot de restauratie werd overgegaan. Met de financiële steun van Bikas werden er twee blokken, bestaande uit zes lokalen en twee toiletten gebouwd. Grote opluchting bij de ouders en leerkrachten nu er opnieuw veilig les kon worden gegeven. Maar er zijn nog steeds niet voldoende klaslokalen in de school. BSES heeft nog steeds gebrek aan ruimte. Er zijn nog zes lokalen nodig. Een voor de staf, een voor de administratie en ook klaslokalen. Het directie commité vraagt daarom aan Bikas verdere financiële steun voor de bouw van deze lokalen. Rudra Nath Dahal, school manager van de Barun Secondary English School, Khandbari, Nepal

BIKAS WIJNEGEM zet 100 % in op de school van Khandbari

De zware aardbevingen die in 2015 Nepal hebben getroffen, hebben zeer diepe wonden geslagen bij de Nepalese bevolking, niet alleen in de Kathmandu vallei maar zeker in de vele moeilijk bereikbare bergdorpen. De menselijke tol was enorm, 9 000 doden en 22 000 gewonden, maar ook de materiele schade bleek zeer groot. Onlangs nog deed zich een zware naschok van 5.2 voor in het Sagarmatha gebied. Langzaam probeert het land zich van de zware catastrofe te herstellen. Omdat veel wegen door landverschuivingen onbruikbaar zijn, blijft het moeilijk om wat nodig is voor de heropbouw snel in de bergdorpen te krijgen. Het dragen van het materiaal, dikwijls over smalle, gevaarlijk steile bergpaden, neemt dagen in beslag en is tijdens de moesson haast onmogelijk. Onderwijs is voor een land als Nepal van kapitaal belang. Daarom heeft Bikas geopteerd om zwaar in te zetten op de heropening van scholen. Veel scholen hebben een rode sticker gekregen. Dat betekent terecht dat ze vanwege te zware beschadiging niet in aanmerking komen voor heropbouw of herstelling en moeten gesloopt worden. Dat is ook zo voor de secundaire school van het dorp Khandbari. Khandbari is het dorp waar Bikas in 2014 de aankoop steunde van een generator om de stroomvoorziening van het ziekenhuis te verzekeren en de heropstart ervan mogelijk te maken. Samen met de groep van Oud-Turnhout heeft Bikas Wijnegem fondsen verzameld voor een nieuwe prefab school in Khandbari. Dit systeem heeft zijn degelijkheid reeds bewezen in de Brick by Brick school die de zware aardschokken wel heeft overleefd.

Het plan voor de nieuwe school

Ondertussen is eind vorig jaar, in aanwezigheid van van Guy Derkinderen en José Smulders van de groep van OudTurnhout, een eerste deel van de nieuwe aardbevingsbestendige prefab school ingehuldigd. Het is nu onze bedoeling om samen met de sympathisanten uit Oud-Turnhout verder fondsen te verzamelen voor bijkomende prefab klaslokalen. Guy en José zijn volop bezig met het organiseren van een evenement om de bouw van extra klassen en een sanitair blok te helpen financieren. We houden u op de hoogte.

U kan het team van Guy en José steunen door uw giften te storten op de rekening van Bikas BE32 2200 7878 002 met de vermelding ‘School Khandbari’.