Een Nieuwe School voor Khandbari - Augustus 2018

Een nieuwe school voor Khandbari!

Niet zonder trots delen Guy Der Kinderen en José Smulders ons mee dat de afbraak van de school achter de rug is en dat ondertussen de bouw van de nieuwe school volop aan de gang is. Dankzij de vele sponsoring en vooral door de inzet van Theo Van Canneyt kan het project in één fase afgewerkt worden. Guy en José zijn dan ook van plan volgend jaar in april naar Nepal te reizen om er de nieuwe school officieel te openen. Ondertussen laten we de foto’s voor zichzelf spreken:
De werken aan de nieuwe school in Khandbari
U kan het team van Guy en José steunen door uw giften te storten op de rekening van Bikas BE32 2200 7878 002 met de vermelding ‘School Khandbari’. Aan iedereen een welgemeende DHANYABAD voor de steun!