Kalidevi School

Mei 2020

In vorige nummers van het Bikas tijdschrift gingen we reeds in op de werking van één van onze partners in Nepal, CEPP. CEPP – Centre for Educational Policies and Practices – wil het recht op basisonderwijs garanderen door de verbetering van het onderwijsbeleid op alle niveaus, in het bijzonder op het niveau van de lokale school, gebruik makend van bestaande voorzieningen. Ze staan voor een allesomvattend onderwijsbeleid in Nepal, een onderwijsbeleid dat gevoelig is voor sociale en culturele kwesties, voor milieuaangelegenheden en dat wat relevant is voor de gemeenschap. Ze werken nauw samen met lokale gemeenschappen, politici, leraren en kinderen, ze doen veel veldwerk en ze hebben een goede en lange traditie wat betreft samenwerking met vrijwilligers van allerlei aard.

De dorpelingen hebben volop doorgewerkt aan de houten buitenwanden. Prachtig, dat Sal-hout!

Sinds 2016 werken CEPP, de opleiding architectuur van KUL in Gent, een aantal architecten en pedagogen nauw samen. Zij willen een schoolproject in Nepal uitbouwen dat, naast zijn traditionele functie als plek om kennis te vergaren en te delen, ook een gemeenschapsfunctie tracht te vervullen binnen het dorp. Op die manier proberen we een hogere betrokkenheid van ouders, leerlingen, leerkrachten en schoolbestuur op het schoolgebeuren als geheel te bereiken.

Februari 2020, de school van Chapp nadert haar afwerking

Voor het derde jaar op rij trokken we begin februari met een groep studenten van KUL Sint Lucas Gent naar Chapp, waar de werken aan de school gestaag en zeker vorderen. De werken aan de natuurstenen vloer van de buitenklas en de houten buitenwanden zijn in de weken voor onze aankomst door de aannemers in het dorp verder gezet, waardoor we nu samen alle vragen en eventuele problemen kunnen overlopen en bijsturen.

Bishnu springt (letterlijk) bij om de cow-dung en leem goed te mengen voor de nieuwe leemvloer van de landbouwklas

Het resultaat mag er alleszins zijn! Het contrast van het brute staal en beton, met de warme kleuren van de lokale CSEB-blokken en het Sal-hout, brengt de verschillende materialen extra tot hun recht.

Michael Rai (CEPP) geeft aan de hand van een inzichtelijke maquette uitleg aan de ouders over de verschillende klassen en hun gebruik

Het experiment op zich is even interessant als het resultaat We hebben tijdens deze week gefocust op de verdere afwerking van het gebouw met lokale materialen. Er werden testen gedaan met verschillende mengelingen voor de lemen vloer (in de landbouwklas) en wij deden experimenten met de juiste verhoudingen voor de rice-husk/ cement panelen. Je leest het goed; we zijn op zoek naar een paneel bestaande uit (de zeer lichte) rijspelletjes (overvloedig aanwezig in Nepal), gebonden door cement of leem. De combinatie met kippengaas als eenvoudige wapening gaf alvast eerste beloftevolle resultaten. Een aantal studenten nam het op zich om bij terugkomst in België dit onderzoek verder uit te werken.

In dialoog

Daarnaast hadden we er een prioriteit van gemaakt om via workshops, rondgangen, spel en gesprek, de ouders, leerlingen en leerkrachten intensief te betrekken bij en te informeren over onze ideeën voor de school, haar afwerking en haar gebruik. Er werden aparte namiddagen georganiseerd voor de leerkrachten en ouders en het kwam tot een fijne afsluiter met chai en gezang in de buitenklas.

En op zo’n samenkomst kan een kop chai-thee uiteraard niet ontbreken.

Halverwege de week arriveerden ook Carine en Paul in het dorp. Zij spelen met hun educatieve workshops en lessen een belangrijke rol in de dialoog met (en tussen) ouders en leerkrachten. De samenwerking met CEPP, de school en de dorpelingen was zeer opbouwend en constructief, iedereen is opgetogen over de voorbije week. Iedereen kijkt uit naar de finale afwerking van de school, het wordt een juweel!

Een mooie afsluiter: een zangmoment met alle kinderen van de school in de buitenklas!

`Dit project is een samenwerking tussen vier docenten van de KUL: Ignaas Back, Klaas Vanslembrouck, Hilde Bouchez en Tom Callebaut; twee ervaren vrijwilligers Carine Verleye & Paul Beké, architect Wart Thys en graficus Lin Seminck. ar. Wart Thys.

Wil je ook je ‘steentje’ bijdragen tot de ‘Post School’, dan kan dit door een storting op het nummer BE32 2200 7878 0002 van BIKAS vzw, met als vermelding ‘Van School tot School - Post School Project’