Bouw me een dorp - Een nieuwe VZW en nieuwe projecten

Januari 2020

De vereniging ‘Bouw me een dorp’ die kort na de aardbeving - die Nepal teisterde in april 2015 - het licht zag, heeft besloten zich om te vormen tot een VZW. Het doel is dubbel: meer mensen warm maken voor een aantal projecten die het Nepalese volk ten goede komen, ze diversifiëren en uitbreiden. Maar de basisprincipes blijven dezelfde namelijk de plaatselijke initiatieven, die door de dorpelingen werden aangekaart, steunen om zo het dorpsleven in de Langtang regio in stand te houden. Van 2015 tot op heden heeft ‘Bouw me een dorp’ haar hulp vooral op één dorp toegespitst, het dorp Paelep, een deelgemeente van Ramche. Dit dorp heeft veel geleden onder de aardbeving, dertig doden, verwoeste huizen en een vernielde watertoevoer. De inwoners van Paelep hadden ons gevraagd dit waternetwerk te herstellen.

Het werk is nu zo goed als beëindigd. Onze VZW gaat zich in de toekomst toeleggen op andere dorpen en andere projecten, steeds in de Langtang regio. Ideeën en projecten ontbreken niet in deze omgeving, waar de gevolgen van de aardbeving nog steeds voelbaar zijn. De verwoestingen én het feit dat de toeristen meerdere jaren afwezig bleven, hebben heel wat inwoners uit deze landelijke regio verdreven. Veel inwoners, voornamelijk mannen, trokken naar Kathmandu of naar het buitenland om werk te zoeken. ‘Bouw me een dorp’ streeft ernaar de dorpen te doen herleven. Meerdere projecten liggen op tafel zoals de renovatie van een lodge, het opstarten van een coöperatieve vereniging voor het weven van jakwol, de opleiding van berggidsen en een standbeeld ter nagedachtenis van de slachtoffers van de aardbeving. Tijdens de komende maanden wordt er een keuze gemaakt om de meest hoopvolle projecten voor de Langtang regio uit te zoeken.

Met de hulp van Bikas is de VZW Bouw me een dorp (Construis-moi un village) vastbesloten een nieuwe reeks projecten op te starten. Marc Preyat Foto’s van enkele van de 30 waterpompen, gebouwd met de hulp van Bikas en van de Rotary, die nu het dorp van drinkwater voorzien.

 


Oktober 2018

Het dorp Paelep herleeft. De aardbeving in april 2015 had dertig dodelijke slachtoffers gemaakt, de meeste huizen vernietigd en het waternetwerk sterk beschadigd. Vandaag vloeit het water opnieuw en worden de huizen heropgebouwd in dit dorp gelegen aan de rand van de Langtang regio. De terrassen landbouwgrond die er drie jaar verlaten bijlagen, worden opnieuw bebouwd. Dit alles werd mogelijk gemaakt omdat er opnieuw water beschikbaar is. Laurent Breuer, die Paelep bezocht samen met een groep trekkers van de Belgische Alpine Club sectie Henegouwen, getuigt van de heropleving van het dorp. Met het geld dat verzameld werd door Bikas en de Rotary Clubs van Gerpinnes, Beaumont/Erquelinnes, Courcelles 2000 en Philippeville, hebben de dorpelingen 20 openbare fonteinen gebouwd boven en onderaan in het dorp, evenals in de nabijheid van de school (zie foto’s).

 

Omdat er een groot hoogteverschil is, werden er eveneens drie tussenliggende watertanks gebouwd om de waterdruk af te zwakken. De dorpelingen willen nog een tiental fonteinen bijbouwen en hopen einde maart met het volledige waternetwerk klaar te zijn. Omdat die fonteinen echter verder gelegen zijn, moeten er langere leidingen komen met opnieuw tussenliggende watertanks. Het ganse project wordt uitgevoerd door de inwoners van Paelep.

 

De impact van het project ‘Bouw me een Dorp’ (Construis-moi un village) op de bevolking is enorm: water is leven en men is er zich hier helemaal van bewust ! Alles schijnt te herleven! Als we vergelijken met de hel die we na de aardbeving gezien hebben, lijkt alles nu veel beter voor de bevolking, de huizen worden heropgebouwd, de school telt nu vijf leraars en 86 ingeschreven leerlingen, veel inwoners die het dorp verlaten hadden voor Kathmandu denken eraan om terug te keren.

Naast de actie ‘Bouw me een Dorp’, zien andere ontwikkelingsprojecten het leven: de Henegouwse Alpine Club heeft voor zijn trekking een tiental inwoners uit Paelep aangeworven en besloten om de oprichting van een lokale bergsportvereniging te sponsoren. Tenten, koorden en andere klimmateriaal zijn al ter plaatse. Hartelijk dank aan allen die het mogelijk gemaakt hebben dat dit mooie project zijn start niet gemist heeft en zich steeds verder ontwikkelt. Laurent Breuer en Marc Preyat