De nieuwe ambassadeur Z.E. Gahendra Rajbhandari ontvangt BIKAS
Op 26 mei werd een beperkte delegatie van Bikas uitgenodigd bij de nieuwe ambassadeur van Nepal. Reeds in november 2020 was hij geland in België maar gelegenheid voor vele contacten is er nog niet geweest door de coronapandemie.

Op diplomatiek niveau had de Ambassadeur al wel Europees Commissie voorzitter Ursula von der Leyen mogen ontmoeten, dit vanuit zijn rol als ambassadeur voor Nepal bij de Europese Unie, naast zijn ambassadeurschap voor de BeNeLux. Voordien was de ambassadeur ook actief in Moskou en in Japan.

Bij ons bezoek in de privéwoning, op de geboortedag van Boeddha, bleken we de eerste externe gasten te zijn. Na een kennismaking met de echtgenote en de zoon des huizes, waarbij onze voorzitster haar kennis van het Nepali goed kon inzetten, ging het gesprek verder over Bikas en Nepal.

De ambassadeur toonde heel veel interesse voor onze werking, ons ontstaan, onze projecten, ons groeiproces... Ook stelde hij relevante vragen over de effectiviteit van onze projecten. Dat onze projecten steeds moeten uitgaan van de noden van de lokale gemeenschappen en dat deze een substantiële bijdrage moeten leveren als garantie voor de duurzaamheid, leek hem zeer belangrijk.
Ook dat we de effectiviteit van de projecten afmeten aan het feit of ze vooral kinderen en zeker ook meisjes en vrouwen op het platteland ten goede komen, want zij zijn veelal nog steeds de zwakkeren in de maatschappij.
We gaven eveneens mee dat onze vereniging vooral bestaat uit leden die zichzelf verbonden weten met de Nepalese bevolking en er vriendschappen aan overhielden, en daardoor ook de vereniging steunen en zich engageren.

En dan kwam die vraag uit de duizend: waarom wij en onze leden zo van Nepal houden… en dan tracht je dat te duiden, in woorden te vatten – heel moeilijk en toch weet je het, niet met verstand alleen, maar vooral met het hart. Is het dan niet zo zoals bij: waarom beklim je de bergen? Omdat ze er zijn. Waarom hou je van elkaar? Omdat je er bent…

En na een warm hapje werd het tijd voor het afscheid – het was een heel hartelijke en oprechte ‘Nepalese’ ontvangst. Hierdoor werd het terug duidelijk waarom we ons in onze vrije tijd zo inzetten voor dit prachtig land met zijn gastvrije mensen.

We wensen de ambassadeur van harte succes met zijn opdracht hier.Nepal, we dragen je in ons hart.

Peter David, secretaris Bikas.