Brick Children School - April 2015

Bekijk hier de presentatie over vijf jaar BBCSF werking

April 2015

Vijf jaar geleden vertrokken drie laatstejaarsstudenten lerarenopleiding Groep T naar Nepal om er stage te volgen in de Brick Children School. Ondertussen is het een ‘voorbeeldschool’ geworden in de regio van Siddhipur, Imadol, Lobo en Tikathali. Het is nu ook de gelegenheid om een overzicht te geven en de verwezenlijkingen even op een rijtje te zetten.

In 2010 startte het project in Tikathali. De drie studenten brachten 3 500 euro sponsoring bij elkaar. Met dit geld werd ondermeer het sanitair vernieuwd en een schoolpoortje aangekocht. Voor de Mitra Boarding School in Shabahill werd een volledige computerinstallatie aangekocht. In datzelfde jaar kwam ook de productie van de film ‘Brick by Brick’ tot stand, gefinancierd met privé budget en met de steun van ES Broadcast & Media.

In 2011 werd de Belgium Brick Children School Foundation gesticht. Er volgt een nauwe samenwerking met de Welshe Brick Children School Trustees. Zij zorgen voor het onderwijsprogramma en betalen de lonen van leerkrachten en helpers, schoolmateriaal en het dagelijkse middagmaal voor de kinderen. In datzelfde jaar gaat ook de film in première in Capitool Gent. ‘Brick by Brick’ belicht belangrijke millenniumdoelstellingen zoals extreme armoede, kindersterfte, kinderarbeid en onderwijs voor iedereen. Het initiatief geniet de bescherming van UNESCO. In 2011 brachten leden van BBCSF en Bikas een werkbezoek ter plaatse.
In 2012 werd de film ‘Brick by Brick’ op dvd gezet, ook dit keer met de steun van ES Broadcast & Media. De Belgium Brick Children Foundation – afgekort BBCSF – werd op 20 februari van dat jaar officieel opgericht en kreeg het erkenningsnummer VLB20121565. De Foundation werkt onder de koepel van de vzw Bikas met als ondernemingsnummer 476058875. Vanaf dan starten acties over heel Vlaanderen voor fondsenwerving. Het Departement Vlaams Onderwijs stort op 23 januari en op 2 oktober 2012 een totaalbedrag van 7 000 euro ter subsidiëring van het project. GROS Kortenberg en Deinze steunen met een subsidie van 1 250 euro. Ondertussen worden er onderhandelingen gevoerd met ECO Himalayan in Kathmandu voor de bouw van een nieuwe Brick Children School. Ook wordt Kopila Nepa opgericht. De staf van deze NGO staat samen met de leerkrachten en helpers in voor de exploitatie van de school.

De documentaire ‘Brick by Brick’ wordt uitgezonden op Canvas. Van de opbrengst van de verkoop werden de productiekosten, montage en geluidsafwerking betaald.

De huur van een voorlopige locatie in Siddhipur en voor de investering in IT materiaal bedroeg 1 033 euro. Op 24 december stortte het Departement Vlaams Onderwijs nog eens een bedrag van 5 600 euro. In 2012 brachten leden van Bikas en werkbezoek, studente Elke Hendrickx deed er een stage. In 2013 startten de schoolvoorstellingen van de film ‘Brick by Brick’. Voor een blue ray kopie werd 411 euro geïnvesteerd.
Begin april werd de nieuwe Brick Children School geopend. Het totaal budget voor deze Prefab Brick Children School bedraagt 25021 euro. Er is voortaan basisonderwijs voor 90 Brick Children in drie klassen en is er avondonderwijs voor volwassenen en er zijn ook naaiklassen voorzien. Van dan af worden de Brick Children ook jaarlijks medisch onderzocht.

Voor de huur van grond en aankoop van klein materiaal werd een budget van 1 500 euro uitgetrokken. De plaatsing van een afsluiting rond de school en de aankoop van IT- en video materiaal kostten 2033 euro. Op 18 juni kreeg de BBCSF een subsidie van 1500 euro van het Departement Vlaams Onderwijs. GROS Kortenberg bracht 1350 euro steungeld in. De Belgium Brick Children School Foundation wordt lid van de Pijlerorganisatie en leden van BBCSF en Bikas brengen een werkbezoek. De eerste diploma’s worden uitgereikt aan de vrouwen van de naaiklassen. In de Brick Children School organiseerde Kopila Nepa dat jaar ook een gezondheidsweekend voor vrouwen uit de omliggende dorpen Siddhipur, Lobo, Imadol en Tikathali.Bij de aanvang van 2014 is aanschaf van een minibusje een van de nieuwe doelstellingen. Het voertuig zal de kleinste Brick Children afhalen in de verst afgelegen steenbakkerijen. Een budget van 2033 euro wordt uitgetrokken voor de huur van grond en de aankoop van lesmateriaal. GROS Kortenberg stort 1500 euro subsidie. In april wordt een eerste schijf, zijnde 5 533 euro, vrijgemaakt voor de aankoop van het busje. Het Departement Vlaams Onderwijs stort op 11 juli een bedrag van 7000 euro en GROS Deinze brengt een subsidie van 900 euro in. De definitieve aankoop van het minibusje betekent een uitgave van een extra 4 533 euro.

Een andere nieuwe doelstelling voor 2014-2015 is de bouw van een extra sanitair blok en een werklokaal. De huur van de gronden hiervoor en de plannen voor de bouw van het sanitaire blok bedragen 2033 euro. Naast Wales, Koipla Nepa en de BBCSF steunt nu ook een vierde partner de Brick Children School. Dank zij BeChildFund uit Duitsland wordt een satelietschooltje opgericht in een ver afgelegen steenbakkerij. Leden van Bikas en BBCSF brengen een werkbezoek en studente Tine Maes volgt er een stage.

De Brick Children School wordt een voorbeeldschool in heel de regio. Leerkrachten uit de andere omliggende staatsscholen komen er op stage. Voor de doelstellingen van 2015 – realisatie van het extra sanitair blok met toiletten en septische put en het bouwen van een werklokaal – wordt een budget van 9500 euro voorzien. GROS Kortenberg heeft alvast een bijdrage van 1700 euro subsidiegelden verleend.Van 2010 tot begin 2015 werd een budget van 47219 euro gespendeerd. Het Ministerie Vlaams Onderwijs subsidieerde 21000euro, Gros Kortenberg en Deinze droegen 6700 euro bij. Het totaal van de inkomsten, fondsenwerving bij onze mecenassen, vrijwilligers BBCSF, schoolvoorstellingen en evenementen bedroeg op 1 februari van dit jaar 29948 euro. De reserve van BBCSF voor de nieuwe investering bedraagt op dat ogenblik 10000 euro.

Om de komende jaren de Brick Children School verder te kunnen exploiteren en uit te breiden, vraagt de Belgium Brick Children School Foundation aan hun sympathisanten om zoals tijdens de afgelopen jaren de Brick Children School te blijven steunen. Dit kan via het rekeningnummer BE32 220 0787800 02 met de vermelding ‘Brick by Brick’. Via deze rekening van Bikas geven giften vanaf 40 euro recht op een fiscaal attest.

De vrijwilligers van BBCSF geven schoolvoorstellingen in heel Vlaanderen. Twee lesuren houden een filmvoorstelling in blue ray projectie van de documentaire ‘Brick by Brick’ in, gevolgd door een discussieforum over het project, over de millenniumdoelstellingen en over kleinschalige ontwikkelingshulp. Er wordt een bijdrage van 1 euro per leerling gevraagd.


22 Januari 2016

Onze plaatselijke medewerkers van de Brick Children School, het Kopila Nepa team, leerkrachten en helpers zijn gisterenavond na schooltijd terug overgegaan tot het uitdelen van hulpgoederen. De toestand blijft zeer ernstig....