BBCSF: Het Cerebral Palsy Centrum is klaar ...

Augustus 2017

Het Cerebral Palsy Centrum in de Brick Children School draait nu op volle capaciteit.

Er zijn dagelijks zowat elf kinderen aanwezig in de dagverpleging en in het klasje. Bimal en Anita lieten ons weten dat ze bijzonder gelukkig zijn met dit nieuw initiatief waarbij de plaatselijke gemeenschap ook dit keer nauw betrokken is.

In hun mail schrijven ze: “De toevoeging van het CP-kinderopvangcentrum in de Kopila Nepa en Brick Children School wordt zeer gewaardeerd door dorpelingen en bezoekers. De kinderen vinden voordeel in beide programma’s. De ouders, vooral de moeders zijn blij en voelen zich aangemoedigd en geholpen om aan verdere depressie te ontsnappen.”
Op de ontmoetingsdag van ouders van kinderen met een beperking boden zich nagenoeg 30 gezinnen aan. Tijdens dit oudercontact kreeg het Kopila Nepa team een duidelijk beeld van het aantal kinderen dat lijdt aan hersenverlamming in de naburige omgeving van de Brick Children School.

Er zijn in de eerste fase elf kinderen (maximale capaciteit) ingeschreven die er zowel dagonderwijs als dagtherapie zullen volgen. Er wordt een extra leerkracht aangesteld door het Kopila Nepa team. Het centrum SGCP, Self Help Group Cerebral Palsy uit Dhapakhel, Lalitpur, zorgt voor de medische begeleiding en therapie. De BBCSF zorgt op vraag van het Kopila Nepa team voor een extra medische assistent(e) die zal gestuurd worden door de afdeling Self Help Group Cerebral Palsy.
De jaarlonen voor de extra leerkracht en voor de medische assistent(e) bedragen 3 000 euro, wat neerkomt op een maandloon van 125 euro per persoon.

Kort overzicht BBCSF 2010 - 2017

• 2010: oprichting BBCSF
• 2011: start project Brick by Brick
• 2012: bouw prefab Brick Children School (aardbevingsbestendig) in Siddhipur
• 2013: eerste schooljaar in de Brick Children School en de oprichting van de ngo Kopila Nepa. Patronage door de Vlaamse Unesco Commissie
• 2014: samenwerking tussen het Kopila Nepa team en de plaatselijke gemeenschap. Tweede schooljaar en aangroei aantal leerlingen
• 2015: aardbeving in Nepal. Noodopvang in de Brick Children School en uitgangspunt voor noodhulp. Er worden ook een lerarenlokaal, een extra leslokaal en drie nieuwe toiletten gebouwd.
• 2016: plaatsing van zonnepanelen en de installatie van IT materiaal in de computerklassen
• 2017: Bouw van het Cerebral Palsy Centrum met aangepaste toiletten en keuken. Speciale sanitaire voorzieningen en looppad rond het centrum. Tevens worden een nieuw pad en een nieuwe afsluiting rond de hele school aangelegd.

Financieel overzicht BBCSF 2010 – 2017

• 2010: 4 500 euro aan privé fondsen voor de oude Brick Children scholen
• 2012: bouw eerste Brick Children School BBCSF 9954,09 euro
• 2013: 20 083,88 euro
• 2014: investeringen in de Brick Children School – 14135,52 euro
• 2015: aardbeving, noodhulp en bouw tweede afdeling school; – 30 502, 47 euro; 5 000 euro noodhulp afkomstig van BIKAS; installatie zonnepanelen en aankoop IT materiaal
• 2016: bouw Cerebral Palsy centrum afdeling BBCSF – 20198,18 euro met 5 000 euro inbreng van BIKAS
• 2017: afwerking keuken en plaatsen omheining – 2033 euro (inbreng IMEC Leuven 1 200 euro). Huurgelden gronden, jaarlonen op contract en een medische assistent(e) voor het Cerebral Palsy centrum –
4 839,93 euro.
• In totaal werd er door BBCSF op zeven jaar tijd 106 244 euro geïnvesteerd in de Brick Children School.

De Brick Children School en het Cerebral Palsy Centrum steunen kan op het rekeningnummer van BIKAS BE32 2200 7878 0002 met de vermelding van ‘ BBCSF ’. Fiscaal attest vanaf 40 euro (facultatief).

Met dank van de Brick Children, het Kopila Nepa team en
BBCSF… Dhanyabad!