Financiële steun

Financiële steun:

Giften zijn onze belangrijkste inkomsten om projecten te kunnen realiseren in Nepal.
Zonder centjes kunnen we niets doen dus hier een warme oproep om ons financieel te steunen.
Met jouw steun, groot of klein, kunnen we voor vele mensen een groot verschil maken in Nepal.

Giften zijn welkom op ons rekeningnummer:

BE32 2200 7878 0002 op naam van BIKAS

Dit met vermelding van een project of algemeen als steun.

Je kunt ook een doorlopende opdracht aan je financiële instelling geven om maandelijks een vast bedrag te storten.

Als erkende vzw mogen wij voor giften vanaf 40€ fiscale attesten uitschrijven maar we zijn hiervoor wel strikt gebonden aan de spelregels van de FOD.
Voor meer informatie verwijzen we je door naar hun website:
Website FOD: https://financien.belgium.be/nl/particulieren/belastingvoordelen/giften

Weet dat giften cumuleerbaar zijn. Giften die bij ons in verschillende stortingen komen of ook bij andere instanties gestort worden, en die recht geven op een fiscaal attest, worden samengeteld.

Een fiscaal attest wordt je automatisch toegestuurd in het voorjaar dat volgt op je gift.
Mocht je tegen mei nog geen attest ontvangen hebben, waar je volgens jou recht op hebt, laat het dan weten aan onze penningmeester: gaby@bikas.be
Bij het online invullen van je belastingbrief staat het bedrag (meestal) al ingevuld bij tax-on-web.

Vanaf je 15€ per jaar stort krijg je automatisch de papieren versie van ons tijdschrift met de post toegestuurd. Indien je dit liever niet hebt, kan je ons altijd verwittigen.
Onze digitale kleurenversie is gratis voor iedereen gratis die zich inschrijft op onze nieuwsbrief:


Legaten

Wil je na een (rijk) leven de mensen van Nepal ook nog helpen dan kan je Bikas in je testament zetten. Vaak is dit fiscaal interessant, zeker als je geen rechtstreekse erfgenamen hebt.
Vraag hierover vrijblijvend informatie aan een notaris en (be)schrijf één van de mooiste bladzijdes uit je leven.

[ Meer info over Legaten hier ]


PayPal

Weet wel dat we bij stortingen via PayPal je geen fiscaal attest kunnen geven. Vandaar dat rechtstreekse stortingen op ons rekeningnummer interessanter zijn.


BIKAS bedankt je voor je financiële steun!