Lulang


Augustus 2018

De moesson houdt zwaar huis in Nepal met landslides – landverschuivingen tot gevolg.
Ook Lulang werd getroffen. Door de zware regenval is de speelplaats van het schooltje zo goed als weggespoeld.
De steunmuur die het schoolplein moest beveiligen, heeft het voor een groot deel begeven. De school staat er nog maar verderop zijn een zestal huizen verwoest.

Landslide in Lulang


We zullen vanuit Bikas bekijken wat er in de toekomst kan gedaan worden om de situatie veiliger te maken. Zijn de muur en de speelplaats nog te herstellen? Is het misschien niet beter eens te overwegen of er elders een nieuwe school wordt gebouwd? Momenteel zijn er acht klassen.

Augustus 2017

Lulang is gelegen in het Myagdi district in de Dhaulagiri zone, op 2 000 meter hoogte op een heuvel ten noordwesten van Takam. Van daaruit is het slechts bereikbaar via een bergpad op zowat 5 uur stappen. Lulang telt ongeveer 1 200 inwoners.

De school van Lulang liep steeds gevaar te kunnen instorten door een aardverschuiving bij zware regenval, zoals tijdens de moesson. Ook de lager gelegen woningen en velden zouden dan getroffen worden. Op vraag van de lokale gemeenschap gaf Bikas financiële steun bij het onderstutten van de speelplaats. Uit te voeren door een dikke muur te bouwen van schanskorven gevuld met stenen en verankerd in de berghelling. Ondertussen is die stutmuur klaar. De totale kost van het project werd in 2014 op 44 558 euro geschat. Bikas heeft hiervan 25 132 euro voor zijn rekening genomen. De ruimte tussen de school en de muur doet nu dienst als speelplaats, maar moet nog aangevuld worden met aarde. Dit werk zal de gemeenschap op eigen kosten uitvoeren..

De school in Lulang - Myagdi district

Om het geheel voldoende veilig te maken voor de spelende kinderen zal ook nog een omheining rond de speelplaats nodig zijn. Hiervoor wordt aan Bikas financiële hulp gevraagd. Het risico dat kinderen van de muur kunnen vallen is immers groot. De omheining maakt geen deel uit van het oorspronkelijke project. Het plaatselijk comité deelde aan Gaby Roegiers, projectverantwoordelijke Bikas, mee dat de bouw van die omheining iets meer dan 7 000 euro zou kosten wat, zelfs als er rekening wordt gehouden met het dure transport, toch erg veel lijkt te zijn. Gaby heeft meer uitleg gevraagd, maar er is tot hiertoe nog geen antwoord
op gekomen.

Heel recentelijk is nu een crisissituatie ontstaan voor de Lulang school. Door zeer hevige regenval zou de stutmuur van schanskorven enigszins gekanteld zijn. Als de muur zou omvallen, zijn dodelijke slachtoffers niet uitgesloten. Niet enkel de kinderen die les volgen in de school, ook de bewoners van een woning vlak aan de voet van de stutmuur lopen grote risico’s. Hetzelfde voor de mensen in de nog dieper gelegen huizen. Vandaar dat het Shree Lulang Basic School Play Ground Construction Committee opnieuw de hulp inroept van Bikas om mee het gevaar te helpen bedwingen.

De steunmuur dreigt te kantelen...


Projectverantwoordelijke Gaby Roegiers heeft gevraagd dat het comité deskundigen voorstellen laat maken hoe dit kan aangepakt worden. Ook zijn foto’s gevraagd, maar door de afgelegen ligging en het ontbreken van internet aldaar zijn
die nog niet binnen.
We houden je op de hoogte!


Financiële steun voor dit project is nog steeds welkom via de rekening van Bikas BE32 2200 7878 0002 met de vermelding ‘Lulang’.

[ Eerder gepubliceerd ]


Lulang, Juli 2016