Het KALIPUL-DILFANT Ezelspad wordt hersteld


Oktober 2017

In oktober 2017 waren ex-voorzitster Jill Vervoort en ondervoorzitter Karel Arets samen met een groep van Vlamingen op bezoek in Beni waar het ezelpad ligt.
Na de hevige moessonperiode van vorige zomer was het pad op bepaalde stukken serieus beschadigd en waren herstellingswerken nodig. De dorpelingen hebben met de steun van Bikas deze restauratie tot een goed einde brachten.

Feestelijke opening van het vernieuwde Ezelspad


Toen Jill en Karel op 14 oktober het ezelpad bezochten werden zij in de bloemetjes en in de verf gezet, een teken van respect.
Het ezelpad dat dagelijks door honderden mensen wordt gebruikt was weer in ere hersteld en dit werd gevierd.

In December bezocht ook onze voorzitster, Betty Moureaux het ezelspad.

Er kwam een vraag van het lokaal bestuur om het pad met 280 meter te verlengen, zodat het verdere aansluiting zou geven naar de school en het dorp dat hoger gelegen is.
Op de bestuursvergadering van 16 december werd deze aanbesteding goedgekeurd en deze werken zullen in 2018 worden gedaan.
Wie ooit in Beni komt kan dit pad zeer gemakkelijk herkennen als een grote witte streep die tegen de oostelijke bergflank ligt. Ter hoogte van de Kalipul-brug die over de Kali Gandaki rivier gaat, ligt de rode toegangspoort.

Betty Moureaux - Voorzitster BIKAS


April 2017

In de loop van 2014-2016 heeft BIKAS, met steun van o.m. GROS Assenede, het ezelspad-project gesponsord in Nepal. Hierdoor kon de lokale Nepalese gemeenschap een veelgebruikt steil, smal en gevaarlijk bergpad verbeteren en veiliger maken. Het 1,315 km lange pad werd aangelegd in 1663 traptreden van gewapend beton en voorzien van een reling van 600 betonnen palen met stalen buizen ertussen. Het werd verbreed tot 2 meter waardoor het nu ook door lastdieren kan gebruikt worden. Vandaar de naam ‘het ezelspad’.

Het eerste deel verbindt de hoger gelegen dorpsgemeenschappen Majhafant, Lekhafant, Baskharka, Salija in het Parbat district en Mahabhir in het Myagdi district met de vallei en het handelscentrum van Beni, ook Myagdi district, zo’n 500 meter lager. Hierdoor wordt het transport van producten langs het pad veiliger, sneller en goedkoper. Het gaat om vervoer van rijst, graan, gierst, maïs, mosterd, groenten, sinaasappelen, aardappelen en ook producten van dierlijke oorsprong zoals melk, eieren en kippen.

In een tweede faze werd op dezelfde manier een aftakking aangelegd naar de school in Majhafant, voor de veiligheid van de schoolgaande kinderen. Deze uitbreiding bestaat uit 423 treden en 127 palen in beton met stalen buizen ertussen. Het is 355 meter lang. Het totaal budget van de beide fases bedroeg 63 700 euro waarvan BIKAS 43 154 euro voor haar rekening nam.
In juli vorig jaar echter zorgde een combinatie van naschokken en hevige moessonregens voor schade aan het afgewerkte ezelspad. Op twee plaatsen deed een aardverschuiving een deel van de
berghelling afglijden samen met stukken van de betonnen trap en reling. De schade was gelukkig beperkt: Dicht bij de voet van het bergpad was 25 meter pad afgescheurd en hogerop was een gat van zes meter diep ontstaan onder het pad.

De totale kosten voor herstel werden geschat op 1 900 euro. Eigenlijk is deze kost maar een schijntje als we dat vergelijken met wat een minimale ingreep aan een weg wel kost in België! Het lokale comité voor het ezelspad vroeg opnieuw financiële hulp aan BIKAS. Dat werd goedgekeurd onder de gebruikelijke verdeelsleutel: twee derde van de kosten gedragen door BIKAS en de rest door de lokale bevolking. Om de gedane investeringen aan het bergpad hun nut voor de bevolking te laten behouden, was herstel uiteraard noodzakelijk.

WAAR STAAN WE VANDAAG?

Het punt met de grootste schade is hersteld. Het comité rap- porteert dat deze reparatie zeer moeilijk was, evenwel zonder verdere uitleg. Mogelijk was de stabiliteit van de ondergrond de oorzaak. Er moest 36 meter in plaats van 25 meter heraangelegd worden. Voor de reling waren 14 nieuwe betonnen palen nodig.

Aan het tweede punt, bij het zes meter diepe gat, is de herstelling nog bezig.
Bijgaande foto’s tonen de werken en het herstelde pad.

Op de foto met de 36 meter herstelling van het eerste gedeelte kan het herstelde deel herkend worden aan de betonnen relingpalen die nog niet zwart-wit geverfd zijn.