Activiteitenverslag

BIKAS Activiteitenverslag 2015 ... sinds onze stichting voeren wij micro-projecten uit
in het kader van opvoeding/educatie, gezondheidszorg of basisinfrastructuur;
waarbij de plaatselijke gemeenschappen steeds betrokken worden.
Wij hechten veel belang aan de medewerking van de lokale gemeenschappen bij de verwezenlijking van de projecten: dit gebeurt meestal door bijdrage van lokale arbeid ...