VZW BELGIUM BRICK CHILDREN SCHOOL FRIENDSHIPProject ‘Brick by Brick’.- Juli 2021

In onze transitie naar een volwaardige vzw hebben wij volgens de wettelijke bepalingen het woord ‘Foundation’ moeten vervangen door ‘Friendship’. Het woord stichting of in ons geval ‘Foundation’ mag volgens FOD Financiën in de benaming van een vzw niet worden gebruikt. Ons project ‘Steen voor Steen’ gaat dus verder onder de nieuwe naam ‘Belgium Brick Children School Friendship’. Onze afkorting blijft natuurlijk BBCSF.

De zomerklassen in de Brick Children school die eind mei werden opgestart, verlopen uitstekend. Wegens het stijgende aantal besmettingen met Covid in heel Nepal en het aangrenzende India, waar het aantal besmettingen maar niet onder controle raakt, werd er vooral ingezet op afstandsonderwijs. Onze vroegere investeringen in IT-materiaal komen nu zeer goed van pas.

In verschillende sessies per dag, tracht het Kopila Nepa team zoveel mogelijk kinderen te bereiken. De leerkrachten bereiden de lessen off-line voor en gaan dan één of meerdere uren online in gesprek met de leerlingen. Men geeft aan de kinderen ook opdrachten, bijvoorbeeld een eigen tuintje aanleggen en gezonde groenten telen.
De kinderen en hun ouders zijn bijzonder enthousiast over deze manier van les geven. Via de steun van de BBCSF kon men aan heel wat families een halfjaarlijks abonnement aanbieden om zo op het internet te kunnen.

In het geïntegreerde Cerebral Palsy centrum van de Brick Children School werd zowel ter plaatse als via huisbezoeken en on-line aan de kinderen met een beperking zorg en onderwijs aangeboden.
Ook daar dankbare ouders en een gemotiveerd zorgteam. De cursus snit en naad loopt uitzonderlijk ook door tijdens het regenseizoen. De leerkracht en de dames gingen vol enthousiasme met naald en draad langs de digitale snelweg aan de slag. Via de webcams toonden ze vol trots aan hun collega’s en de leerkracht hun mooie creaties.

Het Kopila Nepa team steunde voor een vierde maal de gezinnen die het nog altijd heel moeilijk hebben in deze toch wel merkwaardige tijden.
Jullie kunnen je Brick- en Cerebral Palsy kinderen blijven steunen via ons nieuw rekeningnummer, dat je op onze website kan raadplegen: brickbybrick.be


Hartelijk dank voor jullie jarenlange steun aan BBCSF.

April 2021

Op 21 maart 2021 werd aan de BBCSF het ondernemingsnummer 0765.441.153 toegekend.
Dit betekent dat de BBCSF nu volledige rechtspersoonlijkheid heeft en zich vzw mag noemen.
Er zijn nog een aantal stappen te gaan voor we operationeel zijn maar dat zullen jullie weldra vernemen in de nieuwsbrief van de vzw BBCSF. Ondertussen loopt het project ‘Brick by Brick’ gewoon verder.

Eind februari 2021 werd een bedrag van 5 000 euro overgemaakt, waarvan de helft bestemd was voor directe Covid-19 noodhulp en de andere helft voor extra budget noodhulp Brick Children School en Cerebral Palsy Centrum. Ons plaatselijk Kopila Nepa team kon zich dankzij onze steun, samen met andere lokale partners en de WHO engageren in een vaccinatiecampagne.
Ondertussen kregen al vele duizenden Nepalese mensen het AstraZeneca vaccin toegediend, waaronder het medisch en onderwijzend personeel van de Brick Children scholen en het Cerebral Palsy Centrum. Ook de ouders van de kinderen met een beperkingwerden gevaccineerd.

In maart kregen 125 kinderen les op vijf verschillende plaatsen, met name in de Brick Children School, Harisiddhi, Jharuwarasi, Vip en Banepa. De klassen werden coronaproof georganiseerd en het Kopila Nepa team zorgde voor de nodige ontsmettingsmiddelen en mondmaskers. De verdeling van de schooluniformen, slippers en kousen werd verdergezet. Er werden ook extra medicijnen aangekocht. Heel
wat kinderen waren immers ziek geworden door besmet water en voedsel. De dokter van het CP centrum gaf hen bij de medische controle Ibendazol, een stof die door de WHO op de lijst van essentiële medicijnen is geplaatst.

In de naaiklassen volgden 13 deelnemers de lessen. In een zelfstandig opgezet atelier werden jute draagtassen gemaakt, met stof bedrukt door de Brick Children. De dames realiseerden al een eerste omzet van ongeveer 24 000 Nepalese roepies, zo’n 175 euro. Proficiat!

In het Cerebral Palsy dagcentrum werden drie nieuwe kinderen ingeschreven. Er werden in totaal 22 huisbezoeken afgelegd. Er is dagelijks contact via internet tussen het Kopila Nepa team en de ouders. Van zodra er een zekere stagnatie in de verspreiding van het virus optreedt, zal het minibusje opnieuw ingezet worden om de kinderen en hun moeders dagelijks te gaan ophalen.

Het Kopila Nepa team heeft mede dankzij de steun van zijn internationale partners en vooral dankzij jullie steun weer eens het hoofd kunnen bieden aan een extreem moeilijke situatie.
Wij zijn iedereen die het project in de afgelopen 11 jaar steunde bijzonder dankbaar. We beginnen nu een nieuw hoofdstuk als vzw en hopen dat jullie het project in de komende jaren met evenveel liefde zullen steunen. We houden jullie in dit tijdschrift en ook via onze nieuwsbrief verder op de hoogte.

Contact met de vzw BBCSF kan u opnemen via e-mail: alsichcan1432@gmail.com of via telefoon 0476 90 62 30.
De administratieve zetel van de vzw BBCSF: Meerbeekstraat 5, 3071 Erps-Kwerps.
Een dikke merci voor jullie steun en vertrouwen!

DHANYABAD

Met dank aan de gemeenten Kortenberg, Lievegem en Lubbeek voor de noodhulp die het project ‘Brick by Brick’ mocht ontvangen.Vanaf 2021 valt de BBCSF niet meer onder de koepel van BIKAS

Januari 2021

Eind november 2020 werd het budget voor BBCSF – 12 000 euro – voor het schooljaar 2020-2021 overgemaakt aan onze lokale partner, de NGO Kopila Nepa.
Het Kopila Nepa team is in de Brick Children school, het Cerebral Palsy Centrum en in de satellietklassen blijven verder werken, ondanks de Covid-19 restricties en het sluiten van de scholen door de overheid. De Brick Children school werd de uitvalsbasis voor alle nieuwe activiteiten die nog konden en mochten georganiseerd worden.

Naast heel wat families die in het regenseizoen en wegens de pandemie niet naar hun dorpen waren teruggekeerd, arriveerden begin oktober kleine groepen van telkens een 40-tal gezinnen in de steenbakkerijen. Deze mensen hebben geen enkele keuze, het is werken of verhongeren.

Het Kopila Nepa is dankzij de voorziene IT-infrastructuur in de Brick Children School onmiddellijk kunnen starten met lessen via ‘Zoom’ sessies. Er werden extra budgetten vrijgemaakt om gezinnen te voorzien van een internetaansluiting. In een eerste fase werd aan 17 leerlingen les gegeven. Aan de ouders werd gevraagd om minstens een uur van de drie uur durende sessies mee te volgen. Men gaf tips aan de ouders om hun kinderen minstens elke dag twee uur aan het werk te zetten en ook het huiswerk werd op die manier besproken en verdeeld. De nadruk werd vooral gelegd op de standvastigheid, de opgelegde oefeningen, wiskunde en taal, het ondersteunen en het verbeteren van hun gedrag en specifiek ook de zorg voor elkaar en de hygiëne.

Maar er waren natuurlijk heel wat ouders en kinderen die niet konden worden bereikt. Daarom werden, tegen de regels in, toch kleine groepen kinderen toegelaten in de Brick Children School. Door de nodige voorzorgsmaatregelen te nemen, werd les gegeven aan kleine groepen kinderen. Daarnaast werd gestart met 14 ‘on the spot’ klassen en dit op vier locaties in omliggende steenbakkerijen. In Harisiddhi volgden 35 leerlingen bij drie leerkrachten in shiften les. In Jharuwarasi, de Hanuman steenbakkerij, volgden 30 leerlingen op twee locaties en in twee shiften les bij één leerkracht en een helper van het Kopila Nepa team. In Jhaukhel, in de ‘VIP’ steenbakkerij volgden 20 kinderen les bij één leerkracht en dit op twee locaties en ook in twee shiften. In Banepa, gelegen buiten de vallei van Kathmandu volgden 30 kinderen op vier locaties en in twee shiften les bij twee leerkrachten die werden opgeleid door het Kopila Nepa team.

Bijzonder is dat één van de leerkrachten een voormalige leerling was van de Brick Children School.

De lessen gaan door in gehuurde of ter beschikking gestelde ruimten die goed worden verlucht. Aan de leerlingen werden mondmaskers en een persoonlijk stuk zeep ter beschikking gesteld. Ze kregen introductielessen in verband met Covid-19 om op die manier besmetting te voorkomen. De eetmalen worden in de gaarkeukens klaargemaakt door de helpers van het Kopila Nepa team.
Sommige leerlingen ontvingen al een uniform, de leerlingen van de naailessen van de Brick Children School zorgen in de komende weken voor de overige schooluniformen. Er kwamen heel veel positieve reacties van de ouders die opgelucht waren dat hun kinderen in deze barre tijden toch naar school konden. Het respect en de appreciatie voor de inzet van de leerkrachten van het Kopila Nepa team is daardoor enorm toegenomen en het gaf hen ook een boost om toch door te zetten.
De naaiklassen in de Brick Children School gaan ook door, maar natuurlijk in bijzondere omstandigheden. Twaalf vrouwen volgen de cursus in twee verschillende gespreide sessies. Ze werken de laatste weken vooral aan de uniformen voor de kinderen. De leerkracht gaat ook op locatie les geven in Sanagoan. Van de laatste lichting vrouwen die les volgden in de Brick Children School en er hun diploma behaalden, zijn er ondertussen zes tewerkgesteld in de industrie. Ze maken stoffen overtrekken voor stoelen. Eens temeer een succesverhaal en een dikke pluim voor het Kopila Nepa team dat zo’n 15 jaar geleden met de naailessen startte.

Ook in het Cerebral Palsy Centrum van de Brick Children School lopen de activiteiten gewoon door. De coördinator neemt elke dag contact op met de ouders, via telefoon of via internet. De therapeuten en de leerkracht geven instructies door aan de ouders. Elke week worden er een aantal vaste huisbezoeken gepland. Het CP-team neemt de nodige materialen mee om er ter plaatse de oefeningen met de kinderen te kunnen uitvoeren. Er zijn per week meerdere ‘zoom’ sessies vanuit de Brick Children School voorzien, waaraan de ouders en de kinderen deelnemen. De toestand van de kinderen Ishan en Aron blijft verbeteren. Aaron Khadka zijn toestand is stabiel. Daniel Maharjan kan al meerdere tijd zelfstandig rechtop zitten, maar het blijft moeilijk. In november kwamen er twee nieuwe kinderen met een beperking naar het CP Centrum in de Brick Children School. Rahul Tamang kwam na hospitalisatie in behandeling in het CP centrum.

Wat met de toekomst van de Belgium Brick Children School Foundation? Een team van de vaste kern werkt momenteel aan de oprichting van de vzw BBCSF. In de komende maanden zal het duidelijk worden onder welk wettelijk statuut de BBCSF in de toekomst verder zal werken. We houden jullie zeker en vast op de hoogte. Jullie Brick- en Cerebral Palsy kinderen, het Kopila Nepa team en de vrijwilligers van de BBCSF danken jullie alvast voor de extra steun die ze kregen om jullie wonderlijk en succesvol project ‘Brick by Brick’, ‘Steen voor Steen’ verder te zetten.Maak kennis met de Brick Children School

November 2020

In dit toch wel uitzonderlijk, merkwaardig en droevig jaar 2020 is het precies 10 jaar geleden dat het project ‘Brick by Brick’ door BBCSF in samenwerking met onze internationale partners, de ngo Kopila Nepa in Nepal en de Welshe Trustees in Wales UK, werd opgestart.

Samen met al onze trouwe donoren en vrijwilligers in België, die zich al een decennium lang hebben ingezet voor hun Brick Children in Nepal, zouden we dit in oktober hebben gevierd met een concert van ‘Luna Voltas’ in combinatie met live projectie van fragmenten uit onze recente film ‘Tibet, de bergen van de goden’. Maar toen ging België op 9 maart 2020, net na onze laatste projectie in Heist-op-den-Berg, op slot.

In 2010 waren drie laatstejaarsstudenten lerarenopleiding - Kristien, Karen en Karolien - voor vier maanden op stage naar Nepal vertrokken. Ze hadden er 3 500 euro privégelden kunnen investeren in de ‘Brick Children School’ van Tikathali’ en in de ‘Pashupatinath Mitra School’ in de wijk Chabahil van Kathmandu.
Het was bijzonder hoopvol dat zo’n jonge mensen zich inzetten voor hun medemensen in het zuiden. Het was het begin van een avontuur dat uiteindelijk uitmondde in het succesvolle project ‘Brick by Brick’.
BBCSF sloot als erkende vrijwilligersorganisatie in Vlaams-Brabant in 2011 aan bij de vzw BIKAS. Het project ‘Steen voor Steen’ verkreeg de patronage van UNESCO-Vlaanderen en mocht het logo voeren in de communicatie van BBCSF.

Het project kreeg de persoonlijke steun van de voorzitter van UNESCO, ererector prof. Marc Vervenne van de KU Leuven en van Jan De Bisschop van UNHCR. We werden een 4de pijler organisatie en maakten deel uit van de Wereldraad Kortenberg.
Onze lokale vrijwilligers Ria, Mieke, Magda, Luc en Dirk, waren de vertegenwoordigers van BBCSF in de verschillende adviesraden van de gemeenten Deinze, Lievegem, Lubbeek, Bornem en Kortenberg.
Het project ‘Steen voor Steen’ kreeg twee jaar na elkaar de steun van het departement Vlaams Onderwijs, onder minister Pascal Smet. Naast de jarenlange broodnodige en zinvolle bestede subsidies die het project ontving, waren het natuurlijk ook onze vele donoren die het project overeind hebben gehouden.


Daarnaast gaven de vrijwilligers en medewerkers van de BBCSF, Tony, Paul, Marc, Pascal, Erik, Koen, de andere Koen, Gaby, Herman, Ria, Dirk en Karolien op wereldmarkten en beurzen het beste van zichzelf en werkten ze mee aan de realisaties en projecties van onze drie films, waardoor we op een ethisch verantwoorde manier aan fondsenwerving konden doen. Hun bijdrage is van onschatbare waarde geweest voor het welslagen van het project.

In 2011 hadden we eerder uit ‘noodzaak’ een school voor de Brick Children laten bouwen. De Nepalese overheid deed en doet nog altijd niets voor de kinderen van de seizoenarbeiders die werken en leven in de steenbakkerijen. De lokale ondernemer Himalayaprefab bouwde in opdracht van de BBCSF een aardbevingsbestendige prefab school. Het was een proefproject en het werd uiteindelijk een voorbeeldschool voor de hele regio.

We waren wellicht in 2011 één van de eerste kleinschalige projecten in het zuiden die in Nepal dergelijke techniek lieten toepassen. BBCSF had een langetermijnvisie ontwikkeld en was toen in 2011 wellicht ook even ‘visionair’. Na de verwoestende aardbeving op 25 april 2015 bleef de Brick Children school volledig intact en werd ze dezelfde avond al ingericht en gebruikt als noodopvang. Er waren grote voorraden water en elektrische stroom via zonnepanelen.

Eind 2015 en begin 2017 werd het complex uitgebreid met extra klassen en sanitair, én met een volledig geïntegreerd en aangepast ‘Cerebral Palsy dagcentrum’ voor kinderen met een beperking. BBCSF steunde ook de zes satellietklassen en liet gaarkeukens bouwen en inrichten. Het volwassenenonderwijs voor vrouwen, de naaiklassen en de oprichting van een overdracht- en kenniscentrum binnen de Brick Children School speelden een essentiële rol in het contact tussen de lokale gemeenschap en de school.

Het kleinschalige project ‘Brick by Brick’ is een lang lopend project binnen de vzw BIKAS. In deze tien jaar heeft BBCSF zo’n 150 000 euro kunnen en mogen investeren in het project Steen voor Steen. Ontegensprekelijk dankzij jullie allen, die het project niet alleen onvoorwaardelijk financieel steunden, maar het vooral in jullie hart hebben gesloten. Het zijn jullie Brick- en Cerebral Palsy kinderen geworden.
Er was het noodzakelijke materiële aspect maar alles valt of staat met de mensen ter plaatse. We konden rekenen op twee uitzonderlijk mensen, Anita en Bimal, die van het thema ‘onderwijs voor iedereen’ letterlijk hun levensdoel hadden gemaakt. Maar ook op het hele Kopila Nepa lerarenkorps en het Cerebral Palsy, onderwijzend en medisch team. Zonder hen geen project.

Er was de inzet van Ria, Carine en Paul, die meerdere malen ter plaatse fantastisch werk gingen verrichten, onbetaalbaar. Wat een kennis met respect voor de lokale cultuur werd daar nietovergedragen. Meer dan 3 000 kinderen kregen in die 10 jaar tijd kwalitatief basisonderwijs. Voor deze Brick kinderen een wereld van verschil en een kans op een betere toekomst. De Cerebral Palsy kinderen en hun moeders werden eindelijk uit hun isolement gehaald en kregen verzorging en onderricht.
Het schoolcomplex in Siddhipur-Imadol dat met jullie fondsen werd gebouwd, is volledig overgedragen aan de ngo Kopila Nepa, een coöperatieve, die zich als één van de weinigen het lot van de Brick- en Cerebral Palsy kinderen aantrekt.
BBCSF was alleen maar de tussenschakel en gaf enkele voorzetten, de doelpunten werden gescoord door het hele Kopila Nepa team. En jullie lieve mensen hier in het noorden, mogen daar met z’n allen bijzonder fier op zijn. Proficiat in hoofdletters.


Na tien jaar van succes met deze bemoedigende resultaten is het ook tijd om onze kleinschalige samenwerking in ontwikkeling voor de spiegel te houden. In 2017 waren er in Nepal al gesprekken met het Kopila Nepa team over een verantwoorde exit strategie.
Lokale fondsenwerving en mogelijke microfinancieringen werden besproken. Eind 2019 waren er in Leuven opnieuw gesprekken, toen de Kopila Nepa coördinatoren Anita en Bimal op uitnodiging van hun zoon op bezoek waren.
De Welshe vertegenwoordigers van de Trustees, Sue en Phil uit Wales, waren ook speciaal naar Leuven afgereisd. Bleek dat het steeds moeilijker werd om fondsen te werven. Er is de algemene vaststelling van de vergrijzing binnen de eigen organisatie in het noorden, maar ook binnen de lokale organisatie in het zuiden. Verjonging blijft een zeer lastige kwestie waar bijna alle organisaties en verenigingen mee te kampen hebben. Er is de groeiende onverdraagzaamheid tegenover onze medemensen, zowel in het noorden als in het zuiden.

Niettegenstaande er geen vraag kwam vanuit het zuiden om te stoppen met het project, integendeel zelfs, hebben we ons toch voorgenomen om een uitstapregeling voor te bereiden.
BBCSF volgde onder meer via de 4de Pijler en ook privé, de cursus verantwoorde exit strategie voor een organisatie werkzaam in een land van ontwikkeling. Daarbij waren de richtlijnen en de masterstudie van Martje Nooi’ bij de faculteit Recht, Bestuurs- en Organisatiewetenschappen van de universiteit van Utrecht een belangrijke leidraad.

Het hele proces van een doordachte en verantwoorde uitstapregeling is ondertussen nog versneld door een beslissing van het bestuur van de vzw BIKAS. Tijdens de Statutaire Algemene Vergadering van de vzw Bikas van 29 augustus 2020 werd besloten om de samenwerking met de Belgium Brick Children School Foundation en haar vertegenwoordiger te stoppen en het project ‘Brick by Brick’ vanaf 31 december 2020 af te splitsen en te beëindigen. (Dit volgens de notulen van de Bestuursvergadering van de vzw BIKAS op 17 oktober 2020).

De BBCSF en zijn coördinator hadden in de loop van de laatste vijf jaar een heel andere mening en visie ontwikkeld in verband met de inhoudelijke aspecten van samenwerking in ontwikkeling.
De verschillen in visie tussen het bestuur van de vzw BIKAS en de vertegenwoordiger van de BBCSF waren te groot geworden en bleken uiteindelijk onverzoenbaar, dus was een scheiding onvermijdelijk. BBCSF wil daarbij uitdrukkelijk benadrukken dat ze de voorstellen in verband met de stopzetting van het project ‘Brick by Brick’ binnen de vzw BIKAS, zoals aangegeven in het verslag van de Bestuursvergadering van 17 oktober 2020, strikt zal opvolgen en zoals altijd de nodige verslagen in verband met facturen, contracten en de uitgavenstaat van het voorbije schooljaar zal bezorgen en opvolgen.
Carine en Irene zullen tijdens de bestuursvergaderingen van de vzw Bikas optreden als ambassadeurs van BBCSF. Donateurs en sympathisanten zullen via artikels in het Bikas tijdschrift geïnformeerd blijven over de Brick en Cerebral Palsy kinderen.

Het project ‘Brick by Brick ’ loopt door tot eind 2022.

De uitstapregeling loopt dus over de schooljaren 2020-2021 en 2021-2022. Ook al loopt het project nu gewoon door, toch zijn er een aantal afspraken, in verband met de afsplitsing door de vzw BIKAS, die moeten gerespecteerd worden. Zo kan iedereen het project via het rekeningnummer van de vzw BIKAS blijven steunen tot uiterlijk 31/12/2020, daarna worden er géén stortingen meer aanvaard voor het project ‘Steen voor Steen’ van de BBCSF. Alle fiscale attesten voor de steun in 2020 ten voordele van de BBCSF worden door de verantwoordelijke schatbewaarder van de vzw BIKAS gegarandeerd. De BBCSF wenst zowel de vroegere als de huidige schatbewaarder hartelijk te bedanken voor de jarenlange, prettige en professionele samenwerking. BBCSF zal zijn vertrouwde, transparante en openbare communicatiestrategie tot eind 2022 verder zetten via de BBCSF-Nieuwsbrief.

De totale uitgavenstaat van het voorbije schooljaar 2019-2020, zal zoals gewoonlijk in december gepubliceerd worden via onze nieuwsbrief en dat zal zich dus ook in december 2021 en december 2022 herhalen. BBCSF bezorgt natuurlijk ook deze gegevens aan de vzw BIKAS. De financiële rapporten in verband met overheidssubsidies van de gemeenten Lievegem, Lubbeek en Kortenberg worden zoals elk jaar eind december door BBCSF bij de bevoegde instanties ingediend.
Er worden géén nieuwe aanvragen meer ingediend. BBCSF heeft geen eigen rekeningnummer, maar ontving heel correct in het begin van iedere maand een overzicht van de financiële toestand van de deelrekening van BBCSF. Een overzicht van alle stortingen die in elk geval BBCSF hadden vermeld. Momenteel kunnen we zeker al beschikken over een opgebouwde reserve van 25 000 euro. (Laatste stand en meldingen donors via BIKAS op 5 oktober 2020).
Wellicht zullen we ook nog in de komende maanden op onze trouwe sponsors kunnen rekenen om er zeker van te zijn dat we gedurende de volgende twee jaar in samenwerking en overleg met onze lokale partners, een verantwoorde exit strategie kunnen plannen en realiseren. Zoals in de vorige jaren voorziet
BBCSF een werkingsbudget voor het schooljaar 2020-2021.

Budget Brick Children School - Cerebral Palsy centrum – Naaiklassen

Incl. Covid-19 restricties.

(Te verantwoorden met contracten en facturen vanaf november
2021).

Verantwoording:

Verderzetting van het project ‘Brick by Brick’ door BBCSF vanaf 2010 tot op heden.
Er is geen enkele ondersteuning vanuit de Nepalese overheid. De seizoenarbeiders en hun kinderen worden zowel door de overheid als dikwijls door de eigen bevolking nog altijd aanzien als de ‘Nobodies’. Ze hebben nagenoeg geen rechten en worden aan hun lot overgelaten.

De NGO Kopila Nepa staat met zijn team in voor de realisatie van het project en draagt daar met de lokale gemeenschap toe bij. Onze Welshe partners zorgen voor de lonen van de leerkrachten van de Brick Children School en betalen het onderwijsprogramma.

BBCSF - Exploitatiekosten

Huur grond BCS en CP Center: 2 100 euro
Internet BCS - CP Centre (Jaar): 200 euro
Water / vullen tanks - verbruik (Jaar): 100 euro
Onderhoud gebouwen BCS - CP Centre: 500 euro
Naaiklassen training - stoffen uniformen en schoentjes Brick
Children: 1 500 euro

Lonen CP Centrum:

Leraar CP Centrum (Jaar): 2 000 euro; contract Kopila Nepa
Spraaktherapeut (Jaar): 1 500 euro; contract - Kopila Nepa.
Fysiotherapeut (Jaar): 1 200 euro; contract - Kopila Nepa
Dokter: 600 euro; op basis van weekbezoeken
Bewaking en helper (Jaar): 700 euro; contract - Kopila Nepa
Transportkosten met minibusje & driver: 800 euro

Covid 19 maatregelen

Zeep - ontsmetting - mondmaskers
Handschoenen, extra materiaal zoals doekjes
Algemene verscherping hygiëne toiletten: 500 euro

Algemeen

Transport huisbezoeken in verband met Covid 19
Medisch- en onderwijsteam
Extra communicatie - onderwijs
Ondersteuning satellietklassen: 1 000 euro

Ondersteuning kenniscentrum:

Voorlichtingsactiviteiten voorzien in 2020-2021: 1 000 euro
Bijscholing leerkrachten satellietscholen -
Hygiëne thuis - Gezonde voeding - Gender -
Milieuproblematiek - Medisch onderzoek -
Menopauze (4de jaar op rij) - vaccinatie –
Gezinsplanning - bijscholing leerkrachten BCS en
CP dagcentrum. Avondonderwijs voor vrouwen.
Totaal 11 700 euro
Onvoorzien 3 %: 350 euro

Algemeen totaal: 12 050 euro

BBCSF voorziet voor het schooljaar 2020-2021 dus 12 100 euro. Voor het schooljaar 2021-2022 zal er dus voldoende reserve zijn. BBCSF vraagt hierbij aan de vzw BIKAS om dit bedrag begin december over te maken aan de NGO Kopila Nepa, zodat het schooljaar 2020-2021 budgettair kan ingezet worden.
Eind november zal BBCSF beschikken over alle uitgavenstaten, facturen en contracten in verband met het vorige schooljaar.

De Brick Children School en het Cerebral Palsy Centrum in tijden van Covid -19.

De seizoenarbeiders waren zich al van begin oktober in de steenbakkerijen van de vallei van Kathmadu aan het installeren. Het Kopila Nepa team werkte toen ook al volop aan de voorbereiding van het nieuwe schooljaar. Nieuwe educatieve materialen maken en samenstellen, lespakketten voorbereiden en de klassen coronavrij inrichten. Een hele klus in een land waar iedereen het gewoon is om dicht bij elkaar te leven.

Midden oktober begonnen de leerkrachten hun jaarlijkse bezoeken bij de gezinnen in de steenbakkerijen. Al jaren kampen ze elke keer opnieuw met het motiveren en overtuigen van de ouders om al hun jonge kinderen toch naar school te sturen. Het blijft altijd een inhoudelijk gevecht, zeker als het om meisjes gaat. Het
Kopila Nepa team heeft dan ook bijzonder veel aandacht voor gendergelijkheid. In dat verband is het project ‘Brick by Brick’ nog altijd toonaangevend, met een volledig onderwijsteam van vrouwen. Binnen het project worden aan 11 van de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen voldaan.

De kinderopvang in de Brick Children School ging veel vroeger dan gewoonlijk open. Gezinnen brachten hun zeer jonge kinderen dikwijls ziek binnen. De ouders hadden geen keuze. Corona of niet, het is werken of verhongeren. Een harde realiteit, waar wij eigenlijk niets van afweten. Afstandsonderwijs is al helemaal geen optie, zelfs in onze contreien is dit ook al problematisch, laat staan in één van de armste landen ter wereld.

In het geïntegreerde Cerebral Palsy Centrum kon men wel via digitale weg aan begeleiding doen. Door de aanwezigheid van internet in de BCS en de grote IMac computers hielden de leerkracht en het medisch team regelmatig contact met zes ouders van kinderen met een beperking. Renu, de leerkracht van het Cerebral Palsy Centrum, gaat niet alleen op huisbezoek bij de kinderen met een beperking maar houdt ook wekelijks videosessies. Ze werd daarbij professioneel ondersteund door specialisten van het grote CP-centrum ‘Self Help Group Cerebral Palsy’ in Dhapakhel, Lalitpur.

Sommige ouders en kinderen stellen het relatief goed, maar twee gezinnen krijgen van Kopila Nepa financiële ondersteuning, anders redden ze het niet. Er is ook uitzonderlijk goed nieuws vanuit de start up van het kenniscentrum, dat vorig jaar met extra fondsen van BBCSF werd opgestart. Dr. Chandra Lekha Tuladhar, een prominent weldoener, kenner en onderzoeker van de problematiek van de kinderarbeid in Nepal, heeft het kenniscentrum in de Brick Children School als voorbeeld voorgedragen en voorgesteld aan de Rotary clubs van Nepal. De leden zijn niet bij de pakken blijven zitten en hebben lokale fondsen bij elkaar gekregen om op diverse plaatsen aan de rand van de Kathmanduvallei én naar het voorbeeld van de satellietklassen rond Bhaktapur, drie nieuwe klassen op te richten. De leerkrachten voor deze verder afgelegen scholen worden opgeleid in het kenniscentrum van de Brick Children School.
Er werd een jaarlijks budget voorzien van 3 000 euro per satellietklas.

In de Nepalese reguliere staatsscholen spelen zich ondertussen drama’s af. De terugval is enorm, slechts 25 % van de leerlingen blijft in de weinige scholen die nog functioneren les volgen. In de privéscholen
die totaal afhankelijk zijn van schoolgelden is de afwezigheid meer dan 90 %. Het Kopila Nepa team meldde ons dat nu al een volledig schooljaar teloor is gegaan en dat het van kwaad naar erger gaat.
Met enige voorzichtigheid in verband met de noodsituatie in heel de wereld, kunnen we toch melden dat onze lokale vertegenwoordigers van het Kopila Nepa team, voorlopig stand kunnen houden en jullie Brick en Cerebral Palsy kinderen onderwijs en verzorging kunnen geven in deze bijzonder moeilijke tijden. Het kleinschalige project Brick by Brick van de Belgium Brick Children School Foundation gaat dus nog even door, weliswaar in aangepaste modaliteiten en in afspraak met de vzw BIKAS, maar met een zelfde élan en goesting zoals bij de start in 2010.

We blijven onze Brick Children, onze kinderen met een beperking en het Kopila Nepa team steunen en wie weet wat de toekomst ons nog brengt.

Jullie kunnen dus jullie Brick Children en jullie kinderen met een beperking nog altijd steunen tot uiterlijk 31 december 2020.
Rekeningnummer van de vzw BIKAS BE32 2200 7878 0002 met vermelding aub ‘Brick by Brick’ of gewoonweg BBCSF.

Een heel dikke merci voor jullie steun in de voorbije tien jaar.

Het contactadres voor BBCSF is voortaan alsichcan1432@gmail.com

Je kan de Brick en CP kinderen ook volgen via de website www.brickbybrick.be.

Je vindt The Brick Children School ook op Facebook.Augustus 2020

In de Brick Children school was het schooljaar 2019-2020 bijna ten einde, toen men in heel Nepal een algemene lockdown afkondigde omwille van Covid 19. Alles ging dicht, de scholen werden gesloten en het dagelijkse leven viel helemaal stil. De steenbakkerijen stopten alle activiteiten en de seizoenarbeiders werden aanvankelijk verplicht terug te keren naar hun dorpen in de Himalaya.
Maar deze bevolkingsgroep, die tot de meest kwetsbaren en minstbedeelden behoort, kwam zonder inkomen te zitten. Heel wat gezinnen bleven uiteindelijk ter plaatse.

Een 15 tal gezinnen verbleven in hun shelters in de omgeving van de Brick Children School. De school en het Cerebral Palsy centrum gingen maar even dicht, alles werd al snel terug geopend door het Kopila Nepa team, dat de gedragsregels betreffende de sociale afstand, handhygiëne en het dragen van mondmaskers onmiddellijk invoerde. Nog voor het vertrek van de kinderen eind mei waren speciale lessen in verband met de corona maatregelen ingelast. De gezinnen kregen zeep, handschoenen en mondmaskers mee.

De lokale gemeenschap in en rond de Brick Children school en het Cerebral Palsy centrum, kreeg het ook op persoonlijk vlak erg te verduren.
Ongeveer de helft van de mensen werd werkloos. Er kwam geen ondersteuning vanuit de overheid. Het Kopila Nepa team organiseerde in de school meetings om de families in te lichten hoe de noodzakelijke voorzorgsmaatregelen te treffen om de verspreiding van het virus tegen te gaan. Eens temeer was de Brick Children School, net zoals na de aardbeving van 2015, een lichtbaken in deze donkere tijden.

Early Childhood Development Class in de Brick Children School
Op 22 juli opende het Kopila Nepa team de zomerklassen voor 16 kinderen. Het totaal ingeschreven kinderen bedraagt momenteel 35. Net zoals in de vorige jaren volgen deze jongeren een speciaal uitgewerkt programma dat hen bij de terugkeer naar de openbare scholen, in staat moet stellen het leerprogramma gemakkelijker te kunnen volgen.

Naailessen in Kitipur
Het Kopila Nepa team ,onder de leiding van Rama, organiseerde in een woning van één van de ouders van een kind met een beperking een naaicursus. Veertien vrouwen volgenden ondertussen in diverse groepen en in meerdere sessies, wegens de Covid 19 maatregelen, de cursus. Het ‘tiffine project’ dat werd gesteund door onze Welshe partners en op jaarbasis 150 kinderen ten goede kwam, is momenteel volledig gestopt.

Het Cerebral Palsy Centrum
Het centrum is momenteel nog altijd gesloten. Maar het Kopila Nepa team is wel operationeel en kreeg onder meer de steun van het grote centrum ‘Self Help Group Cerebral Palsy’ uit Dhapakhel. Daar ontwikkelden een aantal teams, met de steun vanuit Nederland en Duitsland, een digitaal audiovisueel CP-pakket voor de ouders van de Cerebral Palsy kinderen. Het Kopila Nepa team begon in juni met huisbezoeken. Een niet te onderschatten en intense opdracht. Het feit dat de kinderen hun dagelijkse en vertrouwde omgeving in het
Cerebral Palsy centrum van de Brick Children School missen, blijkt in veel gevallen problematisch. In het CP centrum maken de leerkrachten momenteel lesmateriaal klaar voor zowel de zomerklassen als voor de CP kinderen.


Het Kopila Nepa team heeft van deze periode ook gebruik gemaakt om het hele complex, Brick Children School en CP centrum grondig te renoveren. Het regenseizoen is volop bezig en door de intense neerslag was in één van de daken een waterlek ontstaan. Himalayan Prefab heeft dit reeds hersteld. Ondertussen werden ook in de leslokalen aanpassingen gedaan, om op een veilige manier les te kunnen geven tijdens de pandemie.


Hulpprogramma van Kopila Nepa en BBCSF
BBCSF had midden maart al door dat er heel wat mensen in de problemen gingen geraken. Daarom stuurden we een noodfonds van 2000 euro. Het Kopila Nepa team stelde al meer dan 120 voedselpakketten samen voor deze erg getroffen families. Er werden ook aan de vier meest getroffen gezinnen 5000 NPR geschonken. Dat zou hen voorlopig in staat moeten stellen om te overleven.

Tien jaar ‘Brick by Brick ’

Het 'Brick by Brick' project van de Belgium Brick Children School Foundation is één van de langstlopende initiatieven binnen de vzw BIKAS. Dit jaar zouden we het tienjarig bestaan samen vieren, maar een onzichtbaar en dodelijk virus besliste daar anders over


Het Kopila Nepa team tekende het afgelopen schooljaar een aantal opmerkelijke en persoonlijke verhalen op. Een bloemlezing van hoop:

Santi Buda: Een meisje van 6 dat van haar vader niet naar school mocht. Ze moest thuis voor haar jonger broertje zorgen. Haar moeder wou haar tegen de zin van vader toch naar school laten gaan. Na zes pogingen van het Kopila Nepa team kon Santi naar school. Ze werd een bijzondere leergierige leerling in de Brick Children School. Toch een toekomst voor Santi…

Chitra Pun: Een meisje van 10 dat voor het eerst naar school ging. Haar ouders leefden in miserabele omstandigheden te midden van de steenbakkerijen. Ze hadden niet genoeg eten voor het hele gezin. Chitra was de eerste weken in de school heel zwijgzaam. Blijkbaar kon ze amper Nepalees spreken. De dagelijkse gezonde voeding in de Brick Children School en het aangepaste lesprogramma maakten van Chitra in een paar maanden tijd een heel ander meisje. Ze begon met andere kinderen te spelen en vooral te spreken. Ook haar ouders ondervonden hoe hun dochter dag na dag gunstig evolueerde en deelden mee in haar kennis. Chitra behaalde in mei haar diploma in klas 1. Een uitzonderlijke prestatie voor een kind dat voordien nooit in een school was geweest...

Anu Rana Magar: Een meisje van 9 jaar. Haar vader werkt als gastarbeider in het buitenland en haar moeder was genoodzaakt om samen met haar schoonouders in de steenbakkerijen te gaan werken. Het Kopila Nepa bezocht op een dag de familie in het stof van de steenovens. Zowel moeder als dochter werden overgebracht naar de Brick Children School. Moeder kreeg een taak als verzorgster in het kinderdagverblijf en dochter Anu volgde met succes les in de school. Een opmerkelijk verhaal van een familie die ondertussen herenigd is en voor een heel andere toekomst koos. Het belang van overdracht van kennis...

Raju Bka: Een jongen van 14 jaar die twee jaar geleden samen met zijn zus in de Brick Children School les volgde, maar ondertussen samen met zijn ouders clandestien in de steenbakkerijen moest werken. Bij het begin van het nieuwe schooljaar (oktober 2019) slaagde het Kopila Nepa team erin om de ouders van Raju te overtuigen de jongen terug naar school te sturen. Raju nam vlot de draad terug op en behaalde in mei zijn diploma van de 3de klas. Raju is een hardwerkende en leergierige jonge man die zijn eigen toekomst in handen neemt.

Merina Koirala: Ze kwam als driejarige voor het eerst naar het ‘Early Child Development Centrum’ van de Brick Children School. Haar moeder was amper 16 jaar bij de geboorte en de vader verliet na vijf maanden het gezin. De piepjonge moeder werkte in een plaatselijke winkel rond de steenbakkerijen en kwam in contact met de Brick Children School. Haar dochtertje Merina kon toen ze in het begin op school was niet spreken. Ondertussen na bijna zes maanden kan de kleine Merina al aan de leerkrachten vragen om naar het toilet te gaan en spreekt en speelt ze met de andere kinderen.

Swostika Bholan: Een vijfjarig meisje met zware gezondheidsproblemen kwam eind vorig jaar in de Brick Children School terecht. Haar ouders leven in complete armoede in de steenbakkerijen. Swostika had een probleem met haar immuniteit en werd voortdurend ziek op school. Ze moest tot wel 15 keer per dag naar het toilet. Ze was extreem mager en kon alleen gekookt voedsel eten. Daar konden haar ouders niet voor zorgen en dus waren de maaltijden in de Brick Children School een uitkomst. Tijdens het medische onderzoek in de Brick Children School ontdekte de dokter dat haar probleem wellicht te maken had met het drinken van verontreinigd grondwater. In de steenbakkerijen zijn geen voorzieningen en de families zijn afhankelijk van grondwater. Niet zelden worden hele gezinnen vergiftigd door het drinken van dit bezoedeld water. Het Kopila Nepa team stelde een snelkoker ter beschikking van het gezin. Ondertussen is Swostika’s gezondheid stukken verbeterd en volgde ze de lessen met bijzonder veel interesse. Een wereld van verschil...

Aaron Khadka: We rapporteerden al verschillende malen over de enorme progressie van Aaron, een negenjarige jongen met een beperking. Zijn vader Sudarsan is de voorzitter van de lokale Cerebral Palsy gemeenschap rond Siddhipur. Van een jongen die amper rechtop kon zitten, voortdurend geconfronteerd met aanvallen van epilepsie en met een gebrekkige motoriek, evolueerde Aaron zodanig dat de aanvallen momenteel volledig onder controle zijn. Hij maaktnu dagelijks een wandeling van 20 minuten.

Hoe mooi is het om dergelijke resultaten te kunnen melden.

Berichten uit het naaiatelier

Radhika Bhushal: Volgt de lessen in het Kopila Nepa naaiatelier. Haar leven verliep niet zoals ze had gedroomd. Na vijf maanden huwelijk pleegde haar echtgenoot zelfmoord, ze was drie maanden zwanger. Ze werkt als arbeidster in een steenbakkerij en dat valt haar zeer zwaar. Ze was de enige in haar familie die werk had. Na haar uitputtende dagtaak en het harde labeur vond ze nog de moed om gedurende zes maanden ‘s avonds de cursus ‘snit en naad’ te volgen in de Brick Children School.
Haar dochtertje werd dagelijks opgevangen door haar ouders en ze hoopt dat haar kindje volgend jaar naar de school kan. Radhika kreeg op 29 juli 2020 haar diploma. Zelf wil ze een naaiatelier beginnen om op die manier te ontsnappen aan de uitbuiting in de steenbakkerijen.

Rekha Pariyar: Leeft samen met vijf familieleden in een zelfgebouwde shelter in Kirtipur. Haar man werkt in een naaiatelier, zelf had Rekha amper onderwijs genoten. Bovendien liet haar echtgenoot niet toe dat ze les volgde om hem eventueel te komen vervoegen in het naaiatelier.
Maar ze wou en zou ook naaister worden. Ze kon aanvankelijk geen maten opmeten en had geen enkele notie van rekenkunde. Het Kopila Nepa team slaagde erin om Rekha in zes maanden tijd alle basiselementen bij te brengen die haar in staat stelden om zelfstandig te gaan werken. Ze werkt nu in haar eigen thuisatelier en zelfs haar man heeft moeten toegegeven dat hij een bijzondere vrouw heeft. Rekha volgt ondertussen een extra avondcursus van drie maanden, waarbij het ontwerpen en maken van complexere kledingpatronen wordt aangeleerd.

Wat tien jaar geleden kleinschalig begon onder de vleugels van BBCSF, groeide ondertussen uit tot een algemeen succesverhaal. De Brick Children School, het Cerebral Palsy Centrum, de naailessen en het avondonderwijs voor volwassenen.

Uw steun is in deze moeilijke tijden meer dan welkom

Op 9 maart 2020 had onze laatste fondsenwerving plaats. Met meer dan driehonderd betalende en enthousiaste toeschouwers die onze laatste film ‘Tibet, de bergen van de goden’ in het CC Zwaneberg van Heist-op-den-Berg kwamen bekijken, kwam een voorlopig einde aan onze acties.

De huidige situatie is voor iedereen een ramp zonder voorgaande. Alle sectoren worden zwaar getroffen en niet in het minst, de mensen zelf.
De economische weerslag van deze pandemie zal enorme gevolgen hebben en men schat dat er voor ontwikkelingshulp in het algemeen nog slechts dertig procent van de oorspronkelijke budgetten zal overblijven.

Daarom doen we een oproep aan jullie allen, om zelfs in deze moeilijke tijden uw Brick en Cerebral Palsy kinderen niet in de steek te laten.
Gedurende tien jaar konden we via jullie solidariteit, inzet en onvoorwaardelijke steun het project ‘Brick by Brick’, met succes realiseren. We hopen van harte dat jullie dit ook de volgende tien jaar zullen doen.
Zorg goed voor jezelf en je medemensen in deze ongeziene moeilijke tijden. Een dikke merci in naam van jullie kinderen uit Nepal.

STEUN BBCSF

De Brick Children School en het Cerebral Palsy centrum steunen kan door een bijdrage over te schrijven op het BIKAS rekeningnummer BE32 2200 7878 0002 met de vermelding ‘Brick by Brick’, ‘Steen voor Steen’ of BBCSF. Vanaf 40 euro ontvang je een fiscaal attest.Mei 2020

BRICK CHILDREN SCHOOL EN CEREBRAL PALSY CENTRUM.

Gezien de huidige toestand in verband met Covid-19 werden in de Brick Children School en het CP Centrum extra lessen ingelast over persoonlijke hygiëne.
Het Kopila Nepa team heeft onmiddellijk kleine maar toch broodnodige zaken aangeschaft voor de bewoners van de steenbakkerijen en de kinderen van de Brick Children School.
Er werden blokken zeep, handschoenen en mondmaskers gekocht en verdeeld. Het team gaf uitleg over hoe dit alles te gebruiken en ook wat ‘sociale afstand’ betekent in deze moeilijke tijden. Geen eenvoudige opdracht als je weet hoe de gemeenschappen daar samenleven.


Het dragen van maskers is dan weer een gewoonte, maar dat was vooral vanwege de luchtvervuiling. De vallei van Kathmandu behoort zeker tot één van de meest vervuilde gebieden van de wereld en in de miljoenenstad zelf is de aanwezigheid van fijn stof een gigantisch probleem. Het aantal longaandoeningen is de laatste jaren enorm toegenomen en daarbovenop komt nu nog eens het ‘Coranavirus’.
Naast het jaarbudget van 12 000 euro heeft BBCSF ook een extra ‘hulp budget’ vrijgemaakt van 2 000 euro dat werd overgemaakt aan Kopila Nepa. Ook het voorziene budget van 3 000 euro, bestemd voor het ‘Kenniscentrum – Kopila Nepa’ werd overgemaakt.

KOPILA NEPA PLAN (2020-2025)

Sedert het begin van het millennium werd er gestart met het inrichten van onderwijs voor de kinderen van de ouders die in de steenbakkerijen leven en werken. Het project kreeg eerst de steun van de Welshe Trustees en in 2010 kwam de Belgium Brick
Children School daarbij.
Het aanvankelijke project situeerde zich eerst in Tikhatali en verhuisde in 2012 naar Sanagoan, Siddhipur, waar een eerste Brick Children School complex werd gebouwd met de steun van BBCSF.
De NGO Kopila Nepa werd opgericht. Er werden naaiklassen en volwassenenonderwijs ingericht.

Na de aardbeving in 2015 werd het complex met de steun van BBCSF uitgebreid met twee extra klassen, extra sanitair, waterreservoirs en zonnepanelen. In 2017 werd een annex en speciaal complex opgericht voor kinderen met een beperking, het Cerebral
Palsy Centrum. In 2017 werden er ook satellietklassen opgericht met de steun van ‘Street Child’. BBCSF liet in 2019 in twee satellietklassen gaarkeukens bouwen.

VISIE OP DE TOEKOMST

De overheid heeft eind vorig jaar beslist om alle activiteiten van de steenbakkerijen rond de Brick Children School in 2020 definitief te stoppen. In de maand mei zullen alle steenbakkerijen in het gebied rond Sanagoan en Siddhipur worden gesloten.
Dit is een beetje te vergelijken met het sluiten van de steenbakkerijen in de Rupelstreek of de steenkoolmijnen in Wallonië en in Limburg. Een ramp voor heel wat arbeiders en hun families.
Het gebied waar de huidige Brick Children School en het Cerebral Palsy Centrum staan, werd aangeduid als stadsdeel. Heel wat ‘dalit’ gezinnen, de armsten der armsten, zijn na de aardbeving en ook jaren daarna niet meer teruggekeerd naar hun bergdorpen.
Een feit blijft dat, wat ook de veranderingen zijn in de randgebieden rond Kathmandu, het aantal doodarme gezinnen verstoken blijft van enige voorzieningen en dat duizenden kinderen nog altijd geen onderwijs krijgen, alle ‘Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen’ ten spijt.

Bij de BBCSF zagen we dit al een tijdje aankomen en daarom werd er steeds meer geïnvesteerd in de satellietklassen. De eenvoudige toegang tot kwalitatief en gratis basisonderwijs voor de Brick Children is en blijft een prioriteit voor BBCSF.

HET KOPILA NEPA KENNISCENTRUM.

Het Kopila Nepa kenniscentrum in de Brick Children School zal in deze transitie een belangrijke rol spelen. Naast het verder zetten van de lessen in de kleuter- en basisklassen voor de lokale ‘dalit’ kinderen, zal het kenniscentrum opleiding geven aan leerkrachten die zullen worden ingezet in de verschillende satellietklassen.
Het Cerebral Palsy Centrum blijft zoals voorheen actief met zijn volledige staf.
Ondanks het feit dat ‘StreetChild’ zich om budgettaire redenen heeft moeten terugtrekken uit het project van de satellietklassen, zal worden getracht om toch zoveel mogelijk klassen in te richten. De kostprijs exploitatie per klas en per seizoen bedraagt 3 000 euro.
In de komende maanden zal het Kopila Nepa team een definitief plan voorleggen dat dan besproken zal worden met alle betrokken partijen.
In elk geval blijft BBCSF zich inzetten voor de kinderen die verstoken blijven van kwalitatief gratis onderwijs en voor de kinderen met een beperking.

De vrijwilligers van BBCSF, het Kopila Nepa team en vooral
jullie Brick Children danken jullie allen van harte voor de
jarenlange steun.

Meer dan ooit, zeker in deze moeilijke tijden, hebben de Brick- en de Cerebral Palsy kinderen jullie steun nodig. Hen steunen kan door een bijdrage te storten op het BIKAS rekeningnummer BE32 2200 7878 0002 met de vermelding ‘Brick by Brick’ of ‘BBCSF’.
Vanaf 40 euro ontvang je een fiscaal attest.Augustus 2019

De BBCSF blijft actief in de zomer en gedurende het regenseizoen.

Het dagverblijf voor de jongsten

Dagelijks zijn er tussen de 18 en de 25 kinderen aanwezig. Veertien jongens en elf meisjes zijn ingeschreven in het Kopila Nepa ‘Early Child Development Centre’. Het dagcentrum is 26 dagen per maand open.
Deze zomer ging bijzondere aandacht naar hygiëne en gezonde voeding. Drinkbaar water was een heel speciaal thema want er gebeuren nog regelmatig vergiftigingen door het drinken van besmet water.
De kinderen kregen een nieuw schooluniform, sokken en schoentjes. De ouders van de meeste kinderen zijn dalits, zeer arme mensen die het bijzonder moeilijk hebben.
Tijdens de oudervergaderingen werd door verschillende specialisten, de huisdokter van de school, een psychologe van het grote Cerebral Palsy Centrum en de plaatselijke leerkrachten raad gegeven aan de ouders in verband met gezinsplanning, hygiëne thuis en hun omgang met hun kinderen na de schooltijd. De ouders delen blijkbaar goed mee in de kennis die de kinderen mee naar huis brengen.
Op de dag waarop de natuur in Nepal bijzondere aandacht kreeg – World Environment Day – werden de tuinen van de school en het CPC grondig opgekuist en plantten de kinderen rijst, bloemen en struiken.
Wanneer er nieuwe kinderen in de groep kwamen, werd er nadrukkelijk werk van gemaakt om de kinderen met elkaar te laten praten en spelen. Niet evident als het gaat om kinderen van verschillende etnische groepen en uit andere kasten.
Een uurtje per dag werd doorgebracht in de computerklas. Een kijk op kinderen in andere delen van de wereld vormt een stimulans voor de Brick Children. Hun oefeningen, werkjes, tekeningen en spel worden daardoor sterk beïnvloed volgens de leerkrachten.
In de nabijheid van de school waren er wegenwerken bezig. De leerkrachten namen de kinderen mee naar de bouwplaatsen en legden uit hoe een weg wordt aangelegd, maar wezen hen tegelijkertijd op de gevaren van een bouwwerf.

Zomers naai- en knutselatelier voor de oudere kinderen

Er zijn 150 kinderen ingeschreven waarvan er dagelijks tussen de 45 en 70 aanwezig zijn.
Onze Welshe vrienden steunen mee dit project door de kinderen dagelijks een gezonde maaltijd aan te bieden.
Ook hier is de Brick Children School een lichtpunt voor de hele omgeving. Heel wat ouders hebben tijdens de vakantie – het regenseizoen – geen tijd om met hun kinderen bezig te zijn.

Het Cerebral Palsy Centrum

Er zijn zes kinderen ingeschreven waarvan er drie afwisselend dagelijks in het centrum kunnen behandeld worden.
Het CPC is 25 dagen per maand open. Zeventien dagen werd er enkel therapeutisch gewerkt zoals spraak- en bewegingstherapie. Andere dagen ging de aandacht meer naar opvoeding, eetgedrag en ontspanning van de kinderen, samen met de moeders. De dagelijkse lessen aan de moeders om met hun kinderen met een beperking om te gaan, wordt strikt opgevolgd door de leerkracht van het CPC.
Er gebeuren regelmatig huisbezoeken door de dokter van de Brick Children School. Naast hun beperking hebben sommige kinderen ook nog andere gezondheidsproblemen.

De naaiklassen voor volwassenen

Negentien jonge vrouwen zijn ingeschreven in de Kopila Nepa naaiklas. Ze begonnen in mei van dit jaar aan hun zes maanden durende opleiding. De klas is 21 dagen per maand open en in elke les zijn gemiddeld 17 cursisten aanwezig.
Ondertussen zijn de naaiklassen al aan hun veertiende jaargang toe. De naaiklassen, met twee cursussen per jaar van elk zes maanden, werden in 2006 opgericht door Rama Ghimire en Anita Shresta.
Na hun opleiding krijgen de naaisters een diploma in de graad dat ze afstuderen. Om een volwaardig diploma van naaister te bekomen, moet men drie jaargangen doorlopen.

De Brick Children School en het Cerebral Palsy Centrum aangesloten op de waterleiding

Met veel belangstelling volgden de kinderen de werkzaamheden van een aantal werklieden in de schooltuin. Er werden buizen en slangen in de grond gestopt en uiteindelijk een kraantje en een meter geplaatst.

Het Kopila Nepa team is bijzonder opgelucht dat er nu water uit de kraan komt en men de waterreservoirs regelmatig kan bijvullen.
Voordien moest men beroep doen op een tankwagen die maar af en toe langskwam om de watertanks van de school bij te vullen. Nu men de watervoorraad kan bijvullen is het risico op droog vallen zoals vorig jaar zo goed als uitgesloten. De Belgian Brick Children School Foundation financierde deze werken.

Je kan de Brick Children School en het geïntegreerde Cerebral Palsy centrum steunen door een bijdrage te storten op de rekening van BIKAS vzw BE32 2200 7878 0002 met de vermelding van ‘BBCSF’ of ‘Brick by Brick’. Fiscaal attest vanaf 40 euro.December 2018

Voor nieuwe BIKAS sympathisanten misschien even kort resumeren wat het project ‘Brick by Brick’ inhoudt. Het werd in 2010 opgestart door de Belgian Brick Children School Foundation (BBCSF), een vrijwilligersorganisatie uit Vlaams Brabant, tevens een Vierde Pijler organisatie die gepatroneerd wordt door UNESCO Vlaanderen.
Sedert 2011 is BBCSF werkzaam binnen de koepel van BIKAS vzw. BBCSF is ook lid van de Wereldraad Kortenberg en werkt op internationaal vlak samen met de ngo Kopila Nepa in Nepal, de Welshe Brick Children School Trustees in het Verenigd Koninkrijk, BeChild in Duitsland en Streetchild in Nepal.

Het project Brick by Brick (vertaald als Steen voor Steen) is een onderwijsproject voor kinderen van seizoenarbeiders die leven en werken in de steenbakkerijen in de Kathmandu vallei. Binnen de schoolgemeenschap van de Brick Children is ook het Cerebral Palsy project geïntegreerd dat zich toelegt op kinderen met een beperking. BBCSF is samen met haar partners actief in Siddhipur en de omgeving van Bhaktapur en Chhaukel.
Niet minder dan 11 van de 17 duurzame ontwikkelingsdoelstellingen – de SDG’s – vormen de basis om het project te realiseren. Jaar na jaar groeide het succes van het Brick by Brick project.
Zowel de internationale samenwerking en het karakter van het project als het onderwijsprogramma en de keuze van duurzame en aardbevingsbestendige constructies droegen bij tot dit succes.

Ook het nieuwe schooljaar 2018 – 2019 is uitstekend begonnen. Al vanaf de eerste schooldag waren er meer dan 50 kinderen spontaan aanwezig. De leerkrachten zijn dan nog op pad gegaan en hebben zo nog eens 40 kinderen extra kunnen inschrijven.
Gemiddeld zijn er elke dag zo’n 75 kinderen aanwezig. Ook in de zeven satellietklasjes rond Bhaktapur zijn de inschrijvingen een succes. Meer dan 150 leerlingen zijn er al ingeschreven. In de Cerebral Palsy afdeling zijn er dagelijks tussen de zes à acht kinderen aanwezig.
De twee jongerengemeenschappen zijn ondertussen nog dichter bij elkaar gebracht door een overkapping tussen de school en het CP centrum.


De belangstelling voor de avondlessen, de naaiklassen en de extra cursussen voor vrouwen zijn ook vorig schooljaar blijven groeien. De samenhorigheid en de band met de lokale bevolking is daardoor nog sterker geworden. De maandelijkse bijeenkomsten en de contacten met de ouders zijn daar natuurlijk niet vreemd aan.
Daar waar na de aardbeving in 2015 de school een plaats was waar men hulp kon krijgen, is nu het hele complex een baken van kennis geworden, waar de plaatselijke gemeenschap altijd terecht kan met hun kleine en grote problemen.

Tijdens het schooljaar 2018 – 2019 bestaat de taak van de BBCSF er voornamelijk in om de school en het CP centrum te onderhouden en te voorzien van de nodige middelen om werkzaam te kunnen blijven. Hetzelfde geldt voor de
satellietklasjes. Naast huurgelden, onderhouds- en loonkosten en algemene kosten wordt er ook een budget voorzien voor de aanleg van een waterput en een extra watertank. Ook zullen er twee tot drie keukens geïnstalleerd worden voor de zeven satellietklasjes.
De Welshe trustees blijven de lonen van de leerkrachten in de Brick Children school betalen, ze dragen mee de kosten van het onderwijsprogramma en steunen de naaiklassen. Ook de dagelijkse maaltijd van de kinderen. BeChild en Streetchild staan in voor de satellietklasjes.

Op 17 december 2018 werd het budget van 12 000 euro, voor het schooljaar 2018-2019 in de Brick Children School en het Cerebral Palsy Centrum overgemaakt aan de ngo Kopila Nepa.

Werkbezoek van Carine en Paul aan de Brick Children School en het Cerebral Palsy Centrum

De BBCSF en het Kopila Nepa team waren bijzonder opgetogen met het pedagogisch initiatief van Carine en Paul rond het maken van ‘voeldekentjes en voelboekjes’ voor de kinderen met een beperking in het Cerebral Palsy Centrum van de Brick Children School.
Carine en Paul hadden er toen een trainingsmaand met de CEPP medewerkers opzitten in de Inner Terai. Een intensieve training voor leerkrachten.
Carine had in Gent al een hele reeks voelkussentjes klaar gemaakt en een eerste model van het grotere voeldekentje voor de Cerebral Palsy kinderen. Paul heeft jaren terug al intensief gewerkt met kinderen met een beperking en kent zeer goed het Cerebral Palsy syndroom.
Samen verbleven ze destijds maanden in het pottenbakkersdorp Thimi waar heel wat Cerebral Palsy patiëntjes waren.
Het was de bedoeling dat Carine en Paul een initiatie opleiding zouden geven aan leerkrachten en ouders van de kinderen met CP, om ze op die manier te leren dergelijke voelboekjes, kleine visjes en uiteindelijk een voeldekentje
te maken. Op deze wijze kunnen motoriek zowel als zintuiglijke ervaringen van kinderen met een beperking gestimuleerd worden.
Het ging er bij de opleiding bijzonder gezellig aan toe en de gender problematiek werd daar duidelijk doorbroken, want twee mannen namen intensief deel aan de naaiactiviteiten in de Brick Children School.

BBCSF is, samen met het Kopila Nepa team, Carine en Paul bijzonder dankbaar voor dit prachtige pedagogisch initiatief in de Brick Children School en het Cerebral Plasy
Centrum.

Je kan BBCSF blijven steunen door een bijdrage te storten op het rekeningnummer van BIKAS BE32 2200 7878 0002 met de vermelding ‘Brick by Brick’ of ‘BBCSF’.November 2018

Zomerklassen van Juni tot eind september.

De zomerklassen in zowel de Brick Children School in Shiddhipur als in de zes satelliet klasjes rond Bakthapur waren een groot succes.
In de Brick Children school volgden 13 jongens en 12 meisjes de extra zomerklassen. Er werd door de leerkrachten vooral ingezet op wiskunde en taalvaardigheid, creativiteit, muziek en hygiëne.
Een onderwijskracht uit Wales gaf er extra lessen Engels en deze werden dan ook nog eens bijgewoond door kinderen uit de omliggende dorpen.
Er werd in totaal aan 70 kinderen les gegeven en dit gedurende twee weken. De kinderen uit de omliggende dorpen van het district Sanagoan waren vooral middelbare scholieren.
In het kinderdagverblijf waren er gemiddeld elke dag 6 jonge kinderen (baby's) aanwezig.
Er werd elke maand een bijeenkomst gehouden van de ouders die een kleine bijdrage leverden aan de school in natura. Zo werd de tuin aangepakt, de gebouwen langs buiten
grondig gereinigd en kleine herstellingen uitgevoerd.
De mensen van Wales hebben extra budget bij elkaar gebracht voor het inrichten van naaiklassen voor de kinderen. Tweemaal per week en dit gedurende de hele zomer, werd de school 's avonds omgetoverd tot een
groot naaiatelier. In totaal volgden 150 kinderen uit de omliggende dorpen de naaiklassen. Er werd in totaal 21 avonden naailessen gegeven.
De internetaansluitingen zijn nu volledig gerealiseerd en de kinderen en leerkrachten kunnen nu volop gebruik maken van de computers. Er werden zes IT-klassen gehouden waar in totaal 35 leerlingen en 19 ouders aan hebben deelgenomen.
BBCSF realiseerde recent o.m. een vernieuwd en aangepast verbindingspad tussen de Brick Children School en het Cerebral Palsy dagcentrum, een overkapping tussen alle gebouwen zodat de kinderen in de zomer bescherm zijn tegen de zon en in het
regenseizoen tegen de Moesson. Verder werden herstellingen uitgevoerd aan de daken en drie extra naaimachines aangekocht.
In drie van de zes satellietklassen rond Bakthapur werden ook zomerklasjes ingericht. In totaal volgden daar 35 leerlingen de lesse op regelmatige basis.
Er werd vooral ingezet op Hygiëne, taal en wiskunde. De leerlingen kwamen vooral uit de omliggende dorpen rond Bakthapur en waren meestal studenten die het moeilijk hadden in het reguliere staatsonderwijs.

Zonnepanelen voor de Brick Children School


Het Cerebral Palsy Centrum in de Brick Children School.

In totaal blijven er nog altijd meer kinderen ingeschreven (16) dan het dagcentrum werkelijk aankan. Gemiddeld zijn er elke dag 6 kinderen met hun moeder aanwezig.
Er worden ook elke week 2 tot 3 huisbezoeken afgelegd aan gezinnen met kinderen die moeilijk te verplaatsen zijn. Het zijn vooral therapeuten van het grote CP Centrum die
deze huisbezoeken op zich nemen. Het CP dagcentrum in de brick Children School is elke maand 23 of 24 dagen open. De spraaktherapeute geeft er elke dag 6 sessies van telkens 1 uur,
idem voor de bewegingstherapeute. De dokter komt driemaal per week langs en gaat ook op huisbezoeken. Kinderen en hun mama eten in het dagcentrum en recent kunnen de moeders ook gebruik maken van een extra naaiatelier
waar ze tijdens de onderbrekingen of slaapposes van de kinderen aan de slag kunnen.
Op geregelde tijdstippen nemen de kinderen van CP centrum deel aan activiteiten van de Brick Children en ook omgekeerd. Deze integratie verloopt uitstekend en heeft een positief effect op zowel de Brick Children als op de kinderen met een beperking.
De recent gerealiseerde verbinding door BBCSF, met een aangepast looppad en de overkapping tussen het CP Centrum en de Brick Children School werkt uitstekend. Vooral activiteiten die zich in de tuin afspelen onder de overkapping worden door de kinderen bijzonder op prijs gesteld. Heel wat kinderen met een beperking, krijgen op die manier de kans om uit de zon, toch deel te nemen aan de tuinactiviteiten. Het samen planten van bloemen is een favoriete activiteit.
Een specialiste uit het Harisiddhi dagcentrum is gedurende 11 dagen extra training komen geven aan de medische staf van CP centrum in de brick Children School. Ze gaf vooral inzicht in het organiseren van het dagcentrum, het opstellen van rapporten die de
evolutie weergeeft van de kinderen, hun vooruitgang en opvolging. Diverse nieuwe methoden om de kinderen te stimuleren in hun beweging werden aangeleerd.

BBCSF en het Kopila Nepa team bekijken hoe ze op een duurzame wijze één of meerdere gaarkeukens kunnen installeren in en rond de satellietklassen in Bakthapur.
De leerkrachten en coördinators van de Brick Children School zijn begin november alvast begonnen aan hun jaarlijks tocht bij de gezinnen van de seizoenwerkers in de steenbakkerijen.
Er worden volop kinderen ingeschreven voor het nieuwe schooljaar 2018-2019 in de Brick Children School.

Wold Cerebral Palsy Awards.

De Self Help Group van Cerebral Palsy kreeg van de Australische Wold Cerebral Palsy Alliance,
de 'Merit Award' voor zijn inzet voor de kinderen met een beperking in Nepal.
De prijs bedraagt 1000 $ en zal gebruikt worden om er protheses voor de CP-kinderen mee aan te schaffen.

Alle steentjes kunnen bijdragen tot het verdere succes van de Brick Children School en het CP centrum.
Aarzel daarom niet van je bijdrage te storten op het rekeningnummer BE32 2200 7878 0002 van Bikas met de vermelding ‘Brick by Brick’ of ‘BBCSF’.


Februari 2018

Eind augustus vorig jaar reisde een groepje van vier vrijwilligers af naar Nepal en vandaaruit verder door naar Tibet. Ze kwamen eind oktober terug met heel wat nieuws en met nieuw filmmateriaal.

Vooraleer ze aan hun tocht door Tibet begonnen, bezochten ze eerst de Brick Children School en het nieuwe Cerebral Palsy Centrum (CPC).
De ngo Kopila Nepa, speciaal opgericht voor de Brick Children School, vierde op dat ogenblik het vijfde jaar van hun stichting. Er was lekkere taart voor iedereen. De kinderen van de zomerklasjes, de kinderen met een beperking van de Cerebral Palsy afdeling, de
ouders, de leerkrachten en de bezoekers uit België allen gezellig bij elkaar.

Kopila Nepa ngo bestaat 5 jaar

Uit de gesprekken met de leerkrachten, de medische staf en met de twee hoofdverantwoordelijken Anita en Bimal, konden we al snel opmaken dat naast het succes van de Brick Children School nu ook het CPC in de ruime omgeving van Siddhipur - Sanagoan
– Tikathali bekend is bij de plaatselijke gemeenschappen. We kunnen spreken van een succes. Elf kinderen worden behandeld op basis van dagverpleging. Elke dag zijn er tussen de vijf en zeven kinderen samen met hun moeders in behandeling. Het is intens werken voor de huidige vier medewerkers.

Het Kopila Nepa team zet zich nu al meer dan vijf jaar in om kwalitatief onderwijs te bieden aan zowel de Brick Children in het droge seizoen als aan de kinderen uit de wijde omgeving tijdens de zomerklasjes in het regenseizoen. Zo blijft de school dus twaalf maanden per jaar open. Naast het dagonderwijs zijn er ook naaiklassen voor de vrouwen en avondonderwijs.
Het Kopila Nepa team organiseert op regelmatige basis oudercontacten, themabijeenkomsten voor vrouwen met diverse onderwerpen zoals gezinsplanning, info over de menopauze, voorlichting, borstkankerpreventie. Er is een halftijdse spraaktherapeute aangesteld en de dokter komt twee maal per week langs. Er wordt ook nauw samengewerkt met de Rotary van Patan.

De vrijwilligers van de BBCSF hebben met de vertegenwoordigers van de ngo Kopila Nepa een nieuwe MOU (memorandum of understanding) afgesloten voor het komende jaar. Hierin werden fondsen voorzien voor werkjaar 2017 – 2018. Onze Welshe partners blijven de Brick Children School steunen en nemen het onderwijsprogramma en de lonen van de leerkrachten op zich.

Overzicht van de jaarwerking van de Brick Children School

In het begin van het droge seizoen (midden oktober), wanneer de oogst binnen was en de gastarbeiders vanuit hun bergdorpen waren afgezakt naar de steenbakkerijen, hebben de leerkrachten contact gemaakt met de gezinnen. In totaal zijn er nu 79 kinderen
ingeschreven in de school, waarvan 44 jongens en 35 meisjes. Ze komen allen uit vijf steenbakkerijen in de buurt. Sommigen komen te voet naar school maar de meerderheid wordt opgepikt door het busje van Kopila Nepa (destijds gefinancierd door BBCSF). Het
wordt maximaal ingezet, drie ritten ’s morgens en drie ritten ’s avonds. De mogelijkheid wordt onderzocht of er een grotere bus kan worden ingezet.


Wales heeft dit jaar een budget voorzien voor 80 leerlingen. Maar er is momenteel meer vraag dan aanbod. In principe kan de school maximum 100 leerlingen aan.
Het medisch onderzoek is voorbij en er werden inentingen gedaan tegen polio. Bij een aantal kinderen werd tbc vastgesteld en die worden behandeld. Ook enkele ouders waren besmet.
De eerste ouderbijeenkomst werd gehouden net na de inschrijvingen in de school. Door de leerkrachten van het Kopila Nepa team werd een overzicht gegeven van het leerprogramma en de samenwerking tussen ouders en school.
Een eerste schijf van 5 000 euro werd via de schatbewaarder van Bikas op 4 december 2017 overgemaakt voor de werking van het schooljaar 2017-2018. Een tweede schijf van 5 000 euro volgde in januari van dit jaar.

Satellietklassen van de Brick Children School

Momenteel zijn er twee klassen opgericht die actief zijn in de omgeving van Bhaktapur. De klas in Chhaukhel dicht bij Chhaling is recent gestart. Er zullen dit jaar nog vier extra klassen worden opgestart in de regio. De ngo Kopila Nepa werkt daarvoor samen
met Street Child en BeChild uit Duitsland.
De nood aan extra scholen is zeer groot in de regio. In heel Nepal wordt massaal gebouwd. De steenbakkerijen draaien op volle toeren en steeds meer mensen komen er werken. Daarnaast is er ook een grote migratiebeweging vanuit de bergdorpen naar de stad
en de randgebieden. Steeds meer gezinnen willen zich vestigen in en rond de grotere steden. Vooral de jongere bevolking trekt weg uit de hogere en verder gelegen berggebieden. De komende jaren er dus sterk moeten worden ingezet op extra scholen in heel wat regio’s rond Kathmandu.

De naaiklassen in de Brick Children School

Na de schooltijd organiseert het Kopila Nepa team naaiklassen waar nu 23 vrouwen opleiding volgen. De cursussen duren zes maanden en na drie jaar krijgen ze een certificaat als naaister. Verschillende jonge vrouwen zijn na hun opleiding al een eigen thuisatelier begonnen met financiële micro steun van Kopila Nepa. Een naaimachine is het begin.

Overzicht, werking en verantwoording van het Cerebral Palsy Centrum – CPC

In alle klassen werd aan de Brick Children een speciale les gegeven in verband met de aanwezigheid en de integratie van een afdeling voor kinderen met een beperking in (naast) de school. De leerkrachten brengen de leerlingen van de Brick Children school in nauw contact met hun leeftijdsgenoten met een beperking. Het CPC centrum maakt op die manier deel uit van de leefgemeenschap in en rond de Brick Children school.

Dagelijks zijn er vijf kinderen met een beperking aanwezig in de dagverpleging en in de therapie afdeling. Drie andere kinderen kunnen dagelijks terecht in de klas. De meeste kinderen met een beperking zijn er medisch gezien zeer erg aan toe. De moeders komen samen met de kinderen naar het centrum, sommigen worden opgehaald door het Kopila Nepa team. De helft van de ouders van deze kinderen behoren tot de allerarmsten, de dalits.

Ook in het CPC centrum is het volledig medisch onderzoek van de kinderen achter de rug. Verder worden ze tweewekelijks opgevolgd door een dokter. Zowel de leerkracht als de twee therapeuten in het CP centrum verrichten zeer goed werk.
Ook de bijstand aan de ouders met een kind met een beperking wordt niet vergeten. De toestand waarin sommige ouders leven is dikwijls schrijnend. Daarbij komt dan ook nog de zware last om dragen voor de verzorging van hun kind.
Psychologisch bijstand is dikwijls nodig, om niet te spreken van zelfmoordpreventie. Bij afwezigheid gaat een dokter de toestand thuis controleren.

De samenwerking met SGCP, Self Help Group Cerebral Palsy, in Lalitpur verloopt uitstekend. De drie medewerkers in het CP centrum van de Brick Children School krijgen regelmatig ondersteuning en bijscholing van het SGCP. Het centrum voorziet in hulpmateriaal dat wordt gebruikt bij de behandeling van de kinderen. Ook de Rotary Club van Patan zorgde voor medisch hulpmateriaal.

Jullie kunnen de Brick Children School en het Cerebral Palsy Centrum steunen door je bijdrage te storten op de rekening van BIKAS BE32 2200 7878 0002 met de vermelding BBCSF of Brick Children School. Fiscaal attest vanaf 40 euro.


Bezoek ook de website van BBCSF


[ Eerder gepubliceerd ]

Augustus 2017
Het Cerebral Palsy Centrum is klaar
Juli 2016
Schooljaar 2016-2017
Januari 2016
Noodhulp voor families in steenbakkerijen
April 2015
Vijf jaar BBCSF