The Belgian Brick Children School FederationMaak kennis met de Brick Children School

Mei 2019

HET WERK VAN KOPILA NEPA IN DE BRICK CHILDREN SCHOOL, DE SATELLIETKLASJES EN HET CEREBRAL PALSY CENTRUM/ CPC

Einde Schooljaar


Het schooljaar werd afgesloten op 1 mei. De leerlingen kregen hun eindrapport en samen met de ouders werd in alle klassen feest gevierd. De vrijwilligers van BBCSF, het Kopila Nepa team en de Brick Children danken hun sponsors voor de jarenlange steun.

Ondertussen zijn de zomerklassen opgestart en de activiteiten in het CP centrum lopen gewoon door. BBCFS steunde de ngo Kopila Nepa voor het schooljaar 2018-2019 met een toelage van 15 000 euro.

De Brick Children school Siddiphur-Sanagoan

De school is 25 à 26 dagen per maand open, van oktober tot 1 mei. Daarna beginnen in het regenseizoen de zomerklassen van juni tot september.
In de eerste graad zitten kinderen van 3 tot 5 jaar, 25 leerlingen zijn ingeschreven. In de tweede en derde graad volgen 60 leerlingen – 28 meisjes en 32 jongens – de lessen.
In de loop van het schooljaar gebeurt er tweemaal een medisch onderzoek met toediening van vaccins en geneesmiddelen indien nodig. Doktersbezoeken gebeuren ook op aanvraag. In november en in maart komt de kapper langs.
De kinderen kregen uniformen, kousen en schoenen. Iedere middag krijgen ze een warme maaltijd. Een viertal keren per jaar worden er evenementen georganiseerd samen met de ouders.

Zeven satellietklassen omgeving Jhaukhel – Bhaktapur

Satellietklassen

BBCSF heeft fondsen overgemaakt voor de bouw van twee gaarkeukens. De constructie is volop aan de gang zodat alles operationeel zal zijn tegen volgend schooljaar.
Door de arbeidsomstandigheden van de ouders is het dikwijls moeilijk voor de kinderen om aanwezig te zijn tijdens de lessen. Het Kopila Nepa team bezoekt regelmatig de ouders om hen aan te sporen hun kinderen toch naar de school te sturen.

Het Kopila Nepa team merkte op dat de kinderen gebrek aan hygiëne vertonen, vuile handen en kleren, sommige hebben zelfs geen slippers en lopen blootvoets. De kinderen worden de voornaamste beginselen van hygiëne bijgebracht zoals handen wassen, tanden poetsen, haren kammen… De vooruitgang is opmerkelijk, deze kinderen
zijn ondertussen een voorbeeld geworden voor de anderen.
Bij de Changunarayan Brick Factory wordt ondertussen een tweede klas bijgebouwd. Daar kunnen 50 leerlingen les volgen.
Ook in de satellietklasjes krijgen de kinderen iedere middag een maaltijd, krijgen ze schoeisel en uniformen. En ook deze kinderen genieten van de nodige medische en hygiënische zorgen.

Het Kopila Nepa team heeft de supervisie over alle satellietklassen en geeft opleiding aan de lokale leerkrachten.
De samenwerking met de Welshe Trustees, BeChild uit Duitsland en StreetChild in Nepal verloopt nog steeds uitstekend.

Het Cerebral Palsy Centrum

In totaal zijn er zeven kinderen ingeschreven en komen er vijf naar het dagcentrum. Meestal komt de moeder mee. Huisbezoeken zijn er iedere maand. Gedurende 12 dagen per maand worden de moeders én de kinderen getraind door de leerkrachten.
De dokter, de spraak- en bewegingstherapeuten leveren ondertussen schitterend werk. Enkele voorbeelden:
Ishan S. kan gedurende één minuut geconcentreerd met een voorwerp spelen, dat was voordien ondenkbaar. Het geluid van dieren zoals een hond, een schaap, een koe… wordt gebruikt om bijhorende beelden te herkennen. Dat lukt al heel aardig bij Ishan. Ook is de controle over zijn hoofdje sterk verbeterd door het gebruik van een speciale aangepaste stoel.

De ouders van Aaron K. komen na een tijdje afwezigheid terug mee naar het centrum en volgen er intens de opleiding om beter met hun zoontje te kunnen omgaan.

Binda K. is een kindje met een beperking van een alleenstaande moeder. Ze zijn allebei opgevangen door het medisch en pedagogisch team. Ze komen nu elke dag naar het CPC en de vooruitgang van Binda is opmerkelijk te noemen.

Avaya K. kan zelfstandig uit een flesje water drinken. Hij kan niet zelfstandig spreken maar met het speciale AAC toestel kan hij communiceren en duidelijk maken wat hij precies wenst.

Voor de kinderen en de ouders is het dikwijls een lange weg afleggen vooraleer er resultaat wordt geboekt in het CPC. Maar het loont zeker de moeite om de kinderen met een beperking samen met hun ouders verder te helpen. Het is een therapie voor beiden die hen alleen maar sterker maakt.

De naaiklassen


Er waren 16 deelneemsters en de diploma’s werden eind april uitgereikt. De naaiklassen zijn ondertussen ook opengesteld voor jonge meisjes. De belangstelling van de jongeren is groot. Op 14 speciale trainingsdagen kwamen in totaal 150 kinderen vanuit de naburige dorpen opdagen.


De Brick- en Cerebral Palsy kinderen kan je steunen door een bijdrage te storten op het rekeningnummer van de vzw BIKAS BE32 2200 7878 0002 met de vermelding ‘Brick by Brick' of ‘BBCSF’.

December 2018

Voor nieuwe BIKAS sympathisanten misschien even kort resumeren wat het project ‘Brick by Brick’ inhoudt. Het werd in 2010 opgestart door de Belgian Brick Children School Foundation (BBCSF), een vrijwilligersorganisatie uit Vlaams Brabant, tevens een Vierde Pijler organisatie die gepatroneerd wordt door UNESCO Vlaanderen.
Sedert 2011 is BBCSF werkzaam binnen de koepel van BIKAS vzw. BBCSF is ook lid van de Wereldraad Kortenberg en werkt op internationaal vlak samen met de ngo Kopila Nepa in Nepal, de Welshe Brick Children School Trustees in het Verenigd Koninkrijk, BeChild in Duitsland en Streetchild in Nepal.

Het project Brick by Brick (vertaald als Steen voor Steen) is een onderwijsproject voor kinderen van seizoenarbeiders die leven en werken in de steenbakkerijen in de Kathmandu vallei. Binnen de schoolgemeenschap van de Brick Children is ook het Cerebral Palsy project geïntegreerd dat zich toelegt op kinderen met een beperking. BBCSF is samen met haar partners actief in Siddhipur en de omgeving van Bhaktapur en Chhaukel.
Niet minder dan 11 van de 17 duurzame ontwikkelingsdoelstellingen – de SDG’s – vormen de basis om het project te realiseren. Jaar na jaar groeide het succes van het Brick by Brick project.
Zowel de internationale samenwerking en het karakter van het project als het onderwijsprogramma en de keuze van duurzame en aardbevingsbestendige constructies droegen bij tot dit succes.

Ook het nieuwe schooljaar 2018 – 2019 is uitstekend begonnen. Al vanaf de eerste schooldag waren er meer dan 50 kinderen spontaan aanwezig. De leerkrachten zijn dan nog op pad gegaan en hebben zo nog eens 40 kinderen extra kunnen inschrijven.
Gemiddeld zijn er elke dag zo’n 75 kinderen aanwezig. Ook in de zeven satellietklasjes rond Bhaktapur zijn de inschrijvingen een succes. Meer dan 150 leerlingen zijn er al ingeschreven. In de Cerebral Palsy afdeling zijn er dagelijks tussen de zes à acht kinderen aanwezig.
De twee jongerengemeenschappen zijn ondertussen nog dichter bij elkaar gebracht door een overkapping tussen de school en het CP centrum.


De belangstelling voor de avondlessen, de naaiklassen en de extra cursussen voor vrouwen zijn ook vorig schooljaar blijven groeien. De samenhorigheid en de band met de lokale bevolking is daardoor nog sterker geworden. De maandelijkse bijeenkomsten en de contacten met de ouders zijn daar natuurlijk niet vreemd aan.
Daar waar na de aardbeving in 2015 de school een plaats was waar men hulp kon krijgen, is nu het hele complex een baken van kennis geworden, waar de plaatselijke gemeenschap altijd terecht kan met hun kleine en grote problemen.

Tijdens het schooljaar 2018 – 2019 bestaat de taak van de BBCSF er voornamelijk in om de school en het CP centrum te onderhouden en te voorzien van de nodige middelen om werkzaam te kunnen blijven. Hetzelfde geldt voor de
satellietklasjes. Naast huurgelden, onderhouds- en loonkosten en algemene kosten wordt er ook een budget voorzien voor de aanleg van een waterput en een extra watertank. Ook zullen er twee tot drie keukens geïnstalleerd worden voor de zeven satellietklasjes.
De Welshe trustees blijven de lonen van de leerkrachten in de Brick Children school betalen, ze dragen mee de kosten van het onderwijsprogramma en steunen de naaiklassen. Ook de dagelijkse maaltijd van de kinderen. BeChild en Streetchild staan in voor de satellietklasjes.

Op 17 december 2018 werd het budget van 12 000 euro, voor het schooljaar 2018-2019 in de Brick Children School en het Cerebral Palsy Centrum overgemaakt aan de ngo Kopila Nepa.

Werkbezoek van Carine en Paul aan de Brick Children School en het Cerebral Palsy Centrum

De BBCSF en het Kopila Nepa team waren bijzonder opgetogen met het pedagogisch initiatief van Carine en Paul rond het maken van ‘voeldekentjes en voelboekjes’ voor de kinderen met een beperking in het Cerebral Palsy Centrum van de Brick Children School.
Carine en Paul hadden er toen een trainingsmaand met de CEPP medewerkers opzitten in de Inner Terai. Een intensieve training voor leerkrachten.
Carine had in Gent al een hele reeks voelkussentjes klaar gemaakt en een eerste model van het grotere voeldekentje voor de Cerebral Palsy kinderen. Paul heeft jaren terug al intensief gewerkt met kinderen met een beperking en kent zeer goed het Cerebral Palsy syndroom.
Samen verbleven ze destijds maanden in het pottenbakkersdorp Thimi waar heel wat Cerebral Palsy patiëntjes waren.
Het was de bedoeling dat Carine en Paul een initiatie opleiding zouden geven aan leerkrachten en ouders van de kinderen met CP, om ze op die manier te leren dergelijke voelboekjes, kleine visjes en uiteindelijk een voeldekentje
te maken. Op deze wijze kunnen motoriek zowel als zintuiglijke ervaringen van kinderen met een beperking gestimuleerd worden.
Het ging er bij de opleiding bijzonder gezellig aan toe en de gender problematiek werd daar duidelijk doorbroken, want twee mannen namen intensief deel aan de naaiactiviteiten in de Brick Children School.

BBCSF is, samen met het Kopila Nepa team, Carine en Paul bijzonder dankbaar voor dit prachtige pedagogisch initiatief in de Brick Children School en het Cerebral Plasy
Centrum.

Je kan BBCSF blijven steunen door een bijdrage te storten op het rekeningnummer van BIKAS BE32 2200 7878 0002 met de vermelding ‘Brick by Brick’ of ‘BBCSF’.November 2018

Zomerklassen van Juni tot eind september.

De zomerklassen in zowel de Brick Children School in Shiddhipur als in de zes satelliet klasjes rond Bakthapur waren een groot succes.
In de Brick Children school volgden 13 jongens en 12 meisjes de extra zomerklassen. Er werd door de leerkrachten vooral ingezet op wiskunde en taalvaardigheid, creativiteit, muziek en hygiëne.
Een onderwijskracht uit Wales gaf er extra lessen Engels en deze werden dan ook nog eens bijgewoond door kinderen uit de omliggende dorpen.
Er werd in totaal aan 70 kinderen les gegeven en dit gedurende twee weken. De kinderen uit de omliggende dorpen van het district Sanagoan waren vooral middelbare scholieren.
In het kinderdagverblijf waren er gemiddeld elke dag 6 jonge kinderen (baby's) aanwezig.
Er werd elke maand een bijeenkomst gehouden van de ouders die een kleine bijdrage leverden aan de school in natura. Zo werd de tuin aangepakt, de gebouwen langs buiten
grondig gereinigd en kleine herstellingen uitgevoerd.
De mensen van Wales hebben extra budget bij elkaar gebracht voor het inrichten van naaiklassen voor de kinderen. Tweemaal per week en dit gedurende de hele zomer, werd de school 's avonds omgetoverd tot een
groot naaiatelier. In totaal volgden 150 kinderen uit de omliggende dorpen de naaiklassen. Er werd in totaal 21 avonden naailessen gegeven.
De internetaansluitingen zijn nu volledig gerealiseerd en de kinderen en leerkrachten kunnen nu volop gebruik maken van de computers. Er werden zes IT-klassen gehouden waar in totaal 35 leerlingen en 19 ouders aan hebben deelgenomen.
BBCSF realiseerde recent o.m. een vernieuwd en aangepast verbindingspad tussen de Brick Children School en het Cerebral Palsy dagcentrum, een overkapping tussen alle gebouwen zodat de kinderen in de zomer bescherm zijn tegen de zon en in het
regenseizoen tegen de Moesson. Verder werden herstellingen uitgevoerd aan de daken en drie extra naaimachines aangekocht.
In drie van de zes satellietklassen rond Bakthapur werden ook zomerklasjes ingericht. In totaal volgden daar 35 leerlingen de lesse op regelmatige basis.
Er werd vooral ingezet op Hygiëne, taal en wiskunde. De leerlingen kwamen vooral uit de omliggende dorpen rond Bakthapur en waren meestal studenten die het moeilijk hadden in het reguliere staatsonderwijs.

Zonnepanelen voor de Brick Children School


Het Cerebral Palsy Centrum in de Brick Children School.

In totaal blijven er nog altijd meer kinderen ingeschreven (16) dan het dagcentrum werkelijk aankan. Gemiddeld zijn er elke dag 6 kinderen met hun moeder aanwezig.
Er worden ook elke week 2 tot 3 huisbezoeken afgelegd aan gezinnen met kinderen die moeilijk te verplaatsen zijn. Het zijn vooral therapeuten van het grote CP Centrum die
deze huisbezoeken op zich nemen. Het CP dagcentrum in de brick Children School is elke maand 23 of 24 dagen open. De spraaktherapeute geeft er elke dag 6 sessies van telkens 1 uur,
idem voor de bewegingstherapeute. De dokter komt driemaal per week langs en gaat ook op huisbezoeken. Kinderen en hun mama eten in het dagcentrum en recent kunnen de moeders ook gebruik maken van een extra naaiatelier
waar ze tijdens de onderbrekingen of slaapposes van de kinderen aan de slag kunnen.
Op geregelde tijdstippen nemen de kinderen van CP centrum deel aan activiteiten van de Brick Children en ook omgekeerd. Deze integratie verloopt uitstekend en heeft een positief effect op zowel de Brick Children als op de kinderen met een beperking.
De recent gerealiseerde verbinding door BBCSF, met een aangepast looppad en de overkapping tussen het CP Centrum en de Brick Children School werkt uitstekend. Vooral activiteiten die zich in de tuin afspelen onder de overkapping worden door de kinderen bijzonder op prijs gesteld. Heel wat kinderen met een beperking, krijgen op die manier de kans om uit de zon, toch deel te nemen aan de tuinactiviteiten. Het samen planten van bloemen is een favoriete activiteit.
Een specialiste uit het Harisiddhi dagcentrum is gedurende 11 dagen extra training komen geven aan de medische staf van CP centrum in de brick Children School. Ze gaf vooral inzicht in het organiseren van het dagcentrum, het opstellen van rapporten die de
evolutie weergeeft van de kinderen, hun vooruitgang en opvolging. Diverse nieuwe methoden om de kinderen te stimuleren in hun beweging werden aangeleerd.

BBCSF en het Kopila Nepa team bekijken hoe ze op een duurzame wijze één of meerdere gaarkeukens kunnen installeren in en rond de satellietklassen in Bakthapur.
De leerkrachten en coördinators van de Brick Children School zijn begin november alvast begonnen aan hun jaarlijks tocht bij de gezinnen van de seizoenwerkers in de steenbakkerijen.
Er worden volop kinderen ingeschreven voor het nieuwe schooljaar 2018-2019 in de Brick Children School.

Wold Cerebral Palsy Awards.

De Self Help Group van Cerebral Palsy kreeg van de Australische Wold Cerebral Palsy Alliance,
de 'Merit Award' voor zijn inzet voor de kinderen met een beperking in Nepal.
De prijs bedraagt 1000 $ en zal gebruikt worden om er protheses voor de CP-kinderen mee aan te schaffen.

Alle steentjes kunnen bijdragen tot het verdere succes van de Brick Children School en het CP centrum.
Aarzel daarom niet van je bijdrage te storten op het rekeningnummer BE32 2200 7878 0002 van Bikas met de vermelding ‘Brick by Brick’ of ‘BBCSF’.


Februari 2018

Eind augustus vorig jaar reisde een groepje van vier vrijwilligers af naar Nepal en vandaaruit verder door naar Tibet. Ze kwamen eind oktober terug met heel wat nieuws en met nieuw filmmateriaal.

Vooraleer ze aan hun tocht door Tibet begonnen, bezochten ze eerst de Brick Children School en het nieuwe Cerebral Palsy Centrum (CPC).
De ngo Kopila Nepa, speciaal opgericht voor de Brick Children School, vierde op dat ogenblik het vijfde jaar van hun stichting. Er was lekkere taart voor iedereen. De kinderen van de zomerklasjes, de kinderen met een beperking van de Cerebral Palsy afdeling, de
ouders, de leerkrachten en de bezoekers uit België allen gezellig bij elkaar.

Kopila Nepa ngo bestaat 5 jaar

Uit de gesprekken met de leerkrachten, de medische staf en met de twee hoofdverantwoordelijken Anita en Bimal, konden we al snel opmaken dat naast het succes van de Brick Children School nu ook het CPC in de ruime omgeving van Siddhipur - Sanagoan
– Tikathali bekend is bij de plaatselijke gemeenschappen. We kunnen spreken van een succes. Elf kinderen worden behandeld op basis van dagverpleging. Elke dag zijn er tussen de vijf en zeven kinderen samen met hun moeders in behandeling. Het is intens werken voor de huidige vier medewerkers.

Het Kopila Nepa team zet zich nu al meer dan vijf jaar in om kwalitatief onderwijs te bieden aan zowel de Brick Children in het droge seizoen als aan de kinderen uit de wijde omgeving tijdens de zomerklasjes in het regenseizoen. Zo blijft de school dus twaalf maanden per jaar open. Naast het dagonderwijs zijn er ook naaiklassen voor de vrouwen en avondonderwijs.
Het Kopila Nepa team organiseert op regelmatige basis oudercontacten, themabijeenkomsten voor vrouwen met diverse onderwerpen zoals gezinsplanning, info over de menopauze, voorlichting, borstkankerpreventie. Er is een halftijdse spraaktherapeute aangesteld en de dokter komt twee maal per week langs. Er wordt ook nauw samengewerkt met de Rotary van Patan.

De vrijwilligers van de BBCSF hebben met de vertegenwoordigers van de ngo Kopila Nepa een nieuwe MOU (memorandum of understanding) afgesloten voor het komende jaar. Hierin werden fondsen voorzien voor werkjaar 2017 – 2018. Onze Welshe partners blijven de Brick Children School steunen en nemen het onderwijsprogramma en de lonen van de leerkrachten op zich.

Overzicht van de jaarwerking van de Brick Children School

In het begin van het droge seizoen (midden oktober), wanneer de oogst binnen was en de gastarbeiders vanuit hun bergdorpen waren afgezakt naar de steenbakkerijen, hebben de leerkrachten contact gemaakt met de gezinnen. In totaal zijn er nu 79 kinderen
ingeschreven in de school, waarvan 44 jongens en 35 meisjes. Ze komen allen uit vijf steenbakkerijen in de buurt. Sommigen komen te voet naar school maar de meerderheid wordt opgepikt door het busje van Kopila Nepa (destijds gefinancierd door BBCSF). Het
wordt maximaal ingezet, drie ritten ’s morgens en drie ritten ’s avonds. De mogelijkheid wordt onderzocht of er een grotere bus kan worden ingezet.


Wales heeft dit jaar een budget voorzien voor 80 leerlingen. Maar er is momenteel meer vraag dan aanbod. In principe kan de school maximum 100 leerlingen aan.
Het medisch onderzoek is voorbij en er werden inentingen gedaan tegen polio. Bij een aantal kinderen werd tbc vastgesteld en die worden behandeld. Ook enkele ouders waren besmet.
De eerste ouderbijeenkomst werd gehouden net na de inschrijvingen in de school. Door de leerkrachten van het Kopila Nepa team werd een overzicht gegeven van het leerprogramma en de samenwerking tussen ouders en school.
Een eerste schijf van 5 000 euro werd via de schatbewaarder van Bikas op 4 december 2017 overgemaakt voor de werking van het schooljaar 2017-2018. Een tweede schijf van 5 000 euro volgde in januari van dit jaar.

Satellietklassen van de Brick Children School

Momenteel zijn er twee klassen opgericht die actief zijn in de omgeving van Bhaktapur. De klas in Chhaukhel dicht bij Chhaling is recent gestart. Er zullen dit jaar nog vier extra klassen worden opgestart in de regio. De ngo Kopila Nepa werkt daarvoor samen
met Street Child en BeChild uit Duitsland.
De nood aan extra scholen is zeer groot in de regio. In heel Nepal wordt massaal gebouwd. De steenbakkerijen draaien op volle toeren en steeds meer mensen komen er werken. Daarnaast is er ook een grote migratiebeweging vanuit de bergdorpen naar de stad
en de randgebieden. Steeds meer gezinnen willen zich vestigen in en rond de grotere steden. Vooral de jongere bevolking trekt weg uit de hogere en verder gelegen berggebieden. De komende jaren er dus sterk moeten worden ingezet op extra scholen in heel wat regio’s rond Kathmandu.

De naaiklassen in de Brick Children School

Na de schooltijd organiseert het Kopila Nepa team naaiklassen waar nu 23 vrouwen opleiding volgen. De cursussen duren zes maanden en na drie jaar krijgen ze een certificaat als naaister. Verschillende jonge vrouwen zijn na hun opleiding al een eigen thuisatelier begonnen met financiële micro steun van Kopila Nepa. Een naaimachine is het begin.

Overzicht, werking en verantwoording van het Cerebral Palsy Centrum – CPC

In alle klassen werd aan de Brick Children een speciale les gegeven in verband met de aanwezigheid en de integratie van een afdeling voor kinderen met een beperking in (naast) de school. De leerkrachten brengen de leerlingen van de Brick Children school in nauw contact met hun leeftijdsgenoten met een beperking. Het CPC centrum maakt op die manier deel uit van de leefgemeenschap in en rond de Brick Children school.

Dagelijks zijn er vijf kinderen met een beperking aanwezig in de dagverpleging en in de therapie afdeling. Drie andere kinderen kunnen dagelijks terecht in de klas. De meeste kinderen met een beperking zijn er medisch gezien zeer erg aan toe. De moeders komen samen met de kinderen naar het centrum, sommigen worden opgehaald door het Kopila Nepa team. De helft van de ouders van deze kinderen behoren tot de allerarmsten, de dalits.

Ook in het CPC centrum is het volledig medisch onderzoek van de kinderen achter de rug. Verder worden ze tweewekelijks opgevolgd door een dokter. Zowel de leerkracht als de twee therapeuten in het CP centrum verrichten zeer goed werk.
Ook de bijstand aan de ouders met een kind met een beperking wordt niet vergeten. De toestand waarin sommige ouders leven is dikwijls schrijnend. Daarbij komt dan ook nog de zware last om dragen voor de verzorging van hun kind.
Psychologisch bijstand is dikwijls nodig, om niet te spreken van zelfmoordpreventie. Bij afwezigheid gaat een dokter de toestand thuis controleren.

De samenwerking met SGCP, Self Help Group Cerebral Palsy, in Lalitpur verloopt uitstekend. De drie medewerkers in het CP centrum van de Brick Children School krijgen regelmatig ondersteuning en bijscholing van het SGCP. Het centrum voorziet in hulpmateriaal dat wordt gebruikt bij de behandeling van de kinderen. Ook de Rotary Club van Patan zorgde voor medisch hulpmateriaal.

Jullie kunnen de Brick Children School en het Cerebral Palsy Centrum steunen door je bijdrage te storten op de rekening van BIKAS BE32 2200 7878 0002 met de vermelding BBCSF of Brick Children School. Fiscaal attest vanaf 40 euro.


Bezoek ook de website van BBCSF


[ Eerder gepubliceerd ]

Augustus 2017
Het Cerebral Palsy Centrum is klaar
Juli 2016
Schooljaar 2016-2017
Januari 2016
Noodhulp voor families in steenbakkerijen
April 2015
Vijf jaar BBCSF